Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Mae astudiaethau a gynhaliwyd gan bobl yn ein Sefydliad Ymchwil wedi gwneud ac yn parhau i gael effaith yn y byd go iawn i bobl ar raddfa fyd-eang.

Wastewater samples being collected at Dŵr Cymru Welsh Water treatment works

WeWASH

WEWASH yn brosiect sy’n dod ag arbenigwyr o Brifysgol Cymru, Prifysgol Bangor, Dŵr Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghyd i fonitro lefel SARS-CoV-2 mewn dŵr gwastraff yng Nghymru.

Datrys problemau blas ac arogl yn y cyflenwad dŵr yfed

Canfu ein hymchwil achosion problemau blas ac aroglau sy'n effeithio ar gyflenwad dŵr y DU.

Lleihau effeithiau llifogydd a halogiad dŵr llifogydd

Mae ein hymchwil yn helpu i wella’r gallu i wrthsefyll llifogydd a lleihau’r risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â llifogydd.