Ewch i’r prif gynnwys

Gweithiwch gyda ni

P’un ai ydych yn gweithio mewn diwydiant, y byd academaidd, y llywodraeth neu’r trydydd sector, gallwn ychwanegu gwerth i’ch gweithgareddau. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Pam gweithio gyda ni?

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ac ar draws sawl disgyblaeth, ac mae gennym dîm penodedig i’ch cefnogi. Wedi ein lleoli yng Nghaerdydd, prif ddinas Cymru, mae ein hamgylchedd yn addas ar gyfer ymchwil ac mae gennym ddata a chyfleusterau unigryw.

Diwydiant, llywodraeth a’r trydydd sector

Os ydych yn gweithio ym maes diogelwch dŵr, mae gennym ddiddordeb mewn gweithio gyda chi. Gallwn weithio gyda sefydliadau allanol drwy amrywiaeth o fecanweithiau:

Ymchwil

Rydym yn awyddus i ddylunio a chreu ymchwil gyda chi, fydd yn galluogi i’n hacademyddion astudio heriau penodol eich sefydliad a sicrhau deilliannau effeithiol.

Mae hyn yn cynnwys cyd-oruchwylio myfyriwr CDT FRESH fydd yn galluogi ymchwilydd biowyddoniaeth ar ddechrau ei yrfa i gael hyfforddiant cynhwysfawr, wrth gynnal ymchwil a oruchwylir ar y cyd â’ch sefydliad.

Rhwydweithio

Defnyddio ein cysylltiadau, ein digwyddiadau a’n cyfleusterau i gwrdd ag arweinwyr diwydiant sy’n ymwneud â materion dŵr.

Rydym yn agored i gynnal cyfarfodydd a thrafodaethau yn ein cyfleusterau a gweithredu fel cyflwynwr, er mwyn cysylltu llawer o randdeiliaid sy’n ymddiddori mewn diogelwch dŵr, naill ai’n lleol, yn genedlaethol neu’n rhyngwladol.

Rhannu gwybodaeth

Mae ein hacademyddion yn aelodau o fyrddau cynghorol ac wedi cyfrannu at sawl prosiect ymgynghorol. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Cydweithwyr Ymchwil Academaidd

Rydym bob amser yn awyddus i gefnogi partneriaethau ymchwil newydd gyda’n cymuned ryngddisgyblaethol. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Cymrodyr Ymchwil, Myfyrwyr Ôl-ddoethurol a Myfyrwyr PhD

Rydym yn cefnogi cymuned fywiog a rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd. Os mai ymchwilydd sy’n ymddiddori mewn diogelwch dŵr ydych, byddwn yn ymddiddori mewn clywed gennych, ni waeth beth fo eich disgyblaeth.

Yn rhan o’n partneriaeth â Chynghrair Diogelwch Dŵr GW4, rydym yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau PhD cyffrous drwy ganolfannau WISE a FRESH ar gyfer hyfforddiant doethurol.

Cyrsiau

Ymunwch â’n cwrs ar-lein newydd, agored ac am ddim, a gynhelir am yr eildro ym mis Hydref 2019, i ddysgu mwy am yr heriau lleol a byd-eang o ran diogelwch dŵr.

Cysylltwch â ni

Crole, David profile pic

Dr David Crole

Partnerships Manager - Water Research Institute

Email:
croleda@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4101

Water Research Institute