Ewch i’r prif gynnwys

Dŵr ar gyfer iechyd a lles

Defnyddio dull Un Iechyd yng nghyswllt rôl dyfroedd croyw cydnerth mewn iechyd a lles cymunedol.

Amdan

Yn allweddol i fywyd, mae adnoddau dŵr yn fyd-eang o dan bwysau cynyddol yn sgil newid mewn patrymau hinsoddol, galw cynyddol am gynhyrchu bwyd a threfoli cyflym ond heb ei reoleiddio yn aml. Mae hyn yn rhoi pwysau ar ddiogelwch dŵr byd-eang ac yn creu'r tir perffaith ar gyfer lledaenu risgiau dŵr.

Mae gan ein grŵp rhyngddisgyblaethol o wyddonwyr cymdeithasol a naturiol arbenigedd mewn meysydd amrywiol, gan gynnwys pathogenau, eco-wenwyneg, modelu ac iechyd ecosystemau dŵr croyw. Gyda’i gilydd, maent yn ystyried y camau sydd eu hangen i fynd i’r afael â bygythiadau i iechyd pobl ac yn cydnabod yr angen yn y tymor hwy i gynnal yr ecosystemau sy’n sail i lesiant a bywoliaethau dynol.

Uchafbwyntiau'r prosiect

Dysgwch fwy am ein hymchwil rhyngddisgyblaethol:

DropWastewater

Prosiect WEWASH

Mae'r Sefydliad yn falch o fod yn rhan o brosiect Dadansoddi ac Arolygu Gwastraff Amgylcheddol Cymru ar gyfer Iechyd (WEWASH), sy'n dwyn ynghyd dîm rhyngddisgyblaethol o arbenigwyr i fonitro lefelau COVID-19 mewn gwastraff dŵr ledled Cymru.

Arctic Charr

Parasites as indicators of multiple stressors in freshwater ecosystems

New research aims to increase understanding of multiple stressor impacts on freshwater ecosystems.

Fish1

AquaWales

Minimising the impacts of the intensive aquaculture in the face of climate change.

Ymchwil PhD

Prosiect PhDMyfyriwrGoruchwyliwrPartner

Symudiad cryptosporidium mewn dŵr – effaith ewtroffeiddio a newid yn yr hinsawdd ar y cyfrwng clefyd milheintiol

Laura HayesJo CableIechyd Cyhoeddus Cymru

Mae cig un dyn yn wenwyn dyn arall: archwilio effaith gweinyddu cyffuriau torfol yn erbyn sgistosomau ar y we fwyd ddyfrol

Daniel McDowellJo LelloAmgueddfa Hanes Natur Llundain

Symudiad cryptosporidium mewn dŵr – effaith ewtroffeiddio a newid yn yr hinsawdd ar y cyfrwng clefyd milheintiol

Bozo LugonjaJo Cable 

Deall rôl cyd-heintio mewn rheoli clefydau a heintiau

Sarah RollasonJo Lello