Ewch i’r prif gynnwys

Dŵr ar gyfer iechyd, lles a bywoliaethau

Defnyddio dull Un Iechyd yng nghyswllt rôl dyfroedd croyw cydnerth mewn iechyd a lles cymunedol.

Key contacts

Yr Athro Andy Weightman

Yr Athro Andy Weightman

Yr athro

Email
weightman@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5877
Yr Athro Shailen Nandy

Yr Athro Shailen Nandy

Athro Polisi Rhwngwladol Cymdeithasol

Email
nandys1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9675

Gwybodaeth

Mae'r gwyddonwyr cymdeithasol a'r gwyddonwyr naturiol yn ein grŵp amlddisgyblaeth yn arbenigwyr mewn amryw o feysydd, gan gynnwys pathogenau, eco-tocsicoleg, modelu, a iechyd ecosystemau dŵr croyw.

Gyda'i gilydd, maent yn ystyried y camau gweithredu sy'n ofynnol er mwyn rhoi sylw i fygythiadau i iechyd dynol ond maent yn sylweddoli hefyd fod angen tymor hwy am gynnal yr ecosystemau sy'n sylfaen i lesiant dynol a bywoliaeth pobl.

Mae adnoddau dŵr, sy'n allweddol ar gyfer bywyd, o dan bwysau cynyddol gan straenachoswyr fel patrymau newid yn yr hinsawdd, y galw cynyddol am gynhyrchu bwyd, a’r trefoli sy'n digwydd yn gyflym ond yn aml heb ei reoleiddio.

Mae’r rhain yn rhoi straen ar ddiogelwch a sicrwydd dŵr yn fyd-eang ac yn creu'r amgylchedd perffaith i beryglon dŵr ymledu.

Mentrau cyfredol

 • Ymchwil ar COVID-19

Ar hyn o bryd mae ein hymchwilwyr cysylltiedig yn cydweithredu â Phrifysgol Bangor, Dŵr Cymru Cymru Dŵr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i fonitro lefelau SARS CoV-2 a chlefydau allweddol eraill yng nghanolfannau trefol Cymru:

DropWastewater

Prosiect WEWASH

Mae'r Sefydliad yn falch o fod yn rhan o brosiect Dadansoddi ac Arolygu Gwastraff Amgylcheddol Cymru ar gyfer Iechyd (WEWASH), sy'n dwyn ynghyd dîm rhyngddisgyblaethol o arbenigwyr i fonitro lefelau COVID-19 mewn gwastraff dŵr ledled Cymru.

 • Biomonitorio gwrthiant gwrthficrobaidd yn ecosystemau dŵr croyw y DU
 • Ymagwedd ‘Un Iechyd’ tuag at fywyd gwyllt a phathogenau dynol yn Affrica Is-Sahara 
 • Tlodi amlddimensiwn yn y byd sy'n datblygu
 • Modelu cludiant pathogen

Prosiectau PhD

Biofonitro Ymwrthedd Gwrthficrobaidd yn Ecosystemau Dŵr Croyw'r DU: Dull Microbiolegol a Genomeg Integredig

 • Myfyriwr: Clare Brown
 • Goruchwyliwr: Frank Hailer
 • Partneriaid: DEFRA, CEFAS

Symudiad Cryptosporidiwm mewn dŵr - effaith ewtroffigedd a newid yn yr hinsawdd ar yr asiant clefyd milheintiol

 • Myfyriwr: Laura Hayes
 • Goruchwyliwr: Jo Cable
 • Partner: Public Health Wales

Triniaethau dŵr newydd ar gyfer y pathogen milheintiol, cryptosporidium

Mae cig un dyn yn wenwyn dyn arall: archwilio effaith gweinyddu cyffuriau ar raddfa fawr yn erbyn schistosomes ar y we fwyd ddyfrol

 • Myfyriwr: Daniel McDowell
 • Goruchwyliwr: Jo Lello
 • Partner: Natural History Museum London

Deall rôl cyd-heintio mewn rheoli clefydau a heintiau