Ewch i’r prif gynnwys

Diogelwch dŵr ar gyfer cymdeithasau diogel a gwydn

Deall effaith newid hinsawdd a newid economaidd-gymdeithasol ar ddŵr a'r amgylchedd.

Amdan

Mae llifogydd, sychder, ansawdd dŵr gwael, a gwahaniaethau mewn mynediad rhanbarthol i ddŵr yn cael eu gwaethygu gan hinsawdd sy'n newid. Yn cydblethu â’r rhain mae ystod o yrwyr economaidd-gymdeithasol a gwleidyddol megis twf poblogaeth, mwy o drefoli, trosi tir a diwydiannu, sy’n cymhlethu datrys problemau amgylcheddol sy’n ymwneud â dŵr sy’n effeithio ar gymdeithas ddynol ac ecosystemau.

Mae ein hymchwilwyr rhyngddisgyblaethol yn gweithio ar draws ffiniau cenedlaethol mewn amrywiaeth o amgylcheddau i gwrdd â'r heriau a osodwyd gan Nod Datblygu Cynaliadwy 6 y Cenhedloedd Unedig – sicrhau mynediad at ddŵr glân, deall effaith yr argyfwng hinsawdd a phwysau anthropogenig, gan gyd-ddatblygu atebion effeithiol mewn partneriaeth.

Prosiectau cysylltiedig

Dysgwch fwy am ein gweithgareddau ymchwil:

DryAfrica

DOWN2EARTH

Prosiect cydweithredol gan yr UE i wella gwydnwch yn erbyn newid hinsawdd a mynd i'r afael ag ansicrwydd bwyd a dŵr yn sychdiroedd Horn Affrica.

Watercarriers

'Pob peth byw': Y cysylltiad rhwng gwerthoedd diwylliannol ac economaidd o fewn systemau dŵr trefol gwydn

Prosiect rhyngddisgyblaethol i gryfhau gwytnwch systemau dŵr trefol yn Hargeisa, Somaliland.

WaterFlowOrange

Mynediad at ddŵr daear yn ardaloedd trefol Affrica

Ar hyn o bryd, mae’r Sefydliad Ymchwil Dŵr yn cynnal cyfres o weithgareddau ynghylch mynediad at ddŵr daear yn ardaloedd trefol Affrica.

A dry Namibian landscape

Dyfroedd Phoenix

Gweithio ar y cyd i ddod o hyd i ddŵr yng ngwlad sychaf Affrica o dan Anialwch Sahara.

WelshWaterLogo2

Welsh Water Resilience Study

This study identified emerging resilience challenges in the water sector to better inform Welsh Water’s strategy.

Ymchwil PhD

Prosiect PhDMyfyriwrGoruchwyliwr arweiniol

Modelu llifogydd yn Nyffryn Hafren

Sam RowleyShunqi Pan

Gwella amcangyfrifon o anwedd-drydarthiad tir

Kasongo Emmanuel ShutshaAdrian Chappell

Effects of land use on the resilience of stream invertebrates to climate change (2023)

Fiona JoyceIan Vaughan
Assessing variations in water availability to vegetation and its consequences on the riparian forest of the arid southwestern USA in service of ecosystem conservation (2023)Romy SabathierMichael Singer
Detection of forest water stress under future climate change in drought prone ecosystems of the Southwestern United States (2022)Maria WarterMichael Singer