Ewch i’r prif gynnwys

Dŵr mewn byd newidiol

Deall effaith newid hinsawdd a newid economaidd-gymdeithasol ar ddŵr a'r amgylchedd.

Cysylltiadau allweddol

Yr Athro Michael Singer

Yr Athro Michael Singer

Lecturer in Physical Geography

Email
singerm2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6257
Dr Michaela Bray

Dr Michaela Bray

Lecturer - Teaching and Research

Email
braym1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 0287 0907
Dr Adrian Healy

Dr Adrian Healy

Principal Research Fellow

Email
healya2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4281

Gwybodaeth

Rydym yn byw mewn byd sy'n newid, sy'n arbennig o amlwg yn y hydrosffer. Llifogydd, sychder, ansawdd dŵr gwael, anghysondebau o ran mynediad rhanbarthol at ddŵr - mae’r rhain i gyd yn heriau amgylcheddol aruthrol ar gyfer cymdeithasau ac ecosystemau, ac mae hinsawdd newidiol yn ychwanegu at y cymhlethdod ac yn gwaethygu’r sefyllfa. Yn cyd-fynd â'r rhain mae amrywiaeth o yrwyr economaidd-gymdeithasol a gwleidyddol megis twf yn y boblogaeth, mwy o drefoli, trosi tir, diwydiannu, sy'n creu heriau enfawr o ran datrys problemau amgylcheddol sy'n gysylltiedig â dŵr sy'n effeithio ar gymdeithas ac ecosystemau dynol.

Yn y thema hon, mae ein tîm rhyngddisgyblaethol eang o ymchwilwyr yn gweithio mewn gwahanol wledydd ac amgylcheddau i ateb cwestiynau gan gynnwys:

  • Sut y gallwn sicrhau mynediad i gyflenwadau dŵr digonol o ddŵr glân i bobl (Nod Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig 6) ac ecosystemau?
  • Sut y bydd newid yn yr hinsawdd a phwysau anthropogenig yn effeithio ar y mynediad hwn?
  • Sut y gallwn gyd-ddatblygu atebion gyda rhanddeiliaid ar gyfer addasu'r hinsawdd a gwydnwch cymdeithasol i ddigwyddiadau tywydd eithafol, hinsawdd sy'n newid, a newidiadau cysylltiedig yn y hydrosffer?
WaterseminarNamibia
Yr Athro Isabelle Durance yn ystod ymweliad y Sefydliad Ymchwil Dŵr â Phrifysgol Namibia ar gyfer prosiect Phoenix Waters. ©PaulCrompton

Mentrau cyfredol

Rhagor o wybodaeth am ein gweithgareddau ymchwil parhaus:

DryAfrica

DOWN2EARTH

Prosiect cydweithredol gan yr UE i wella gwydnwch yn erbyn newid hinsawdd a mynd i'r afael ag ansicrwydd bwyd a dŵr yn sychdiroedd Horn Affrica.

Watercarriers

'Every living thing': The nexus of cultural and economic values within resilient urban water systems

An interdisciplinary project to strengthen the resilience of urban water systems in Hargeisa, Somaliland.

WaterFlowOrange

Mynediad at ddŵr daear yn ardaloedd trefol Affrica

Ar hyn o bryd, mae’r Sefydliad Ymchwil Dŵr yn cynnal cyfres o weithgareddau ynghylch mynediad at ddŵr daear yn ardaloedd trefol Affrica.

A dry Namibian landscape

Dyfroedd Phoenix

Gweithio ar y cyd i ddod o hyd i ddŵr yng ngwlad sychaf Affrica o dan Anialwch Sahara.

Wetweather

Gweithdai ar Dueddiadau Eithafol yn y Tywydd (Tywydd GDE)

Join us for our 2022 Workshop on Extremal Trends (WET) in weather to discuss data and methods for understanding rare and hazardous events in a warming climate.

Prosiectau PhD

A yw coetiroedd glannau'r afon yn cynyddu gwytnwch ecosystemau ffrwd i lifogydd a sychder?

  • Myfyriwr: Fiona Joyce
  • Goruchwyliwr arweiniol: Ian Vaughan
  • Partneriaid: Forest Research and Woodland Trust

Modelu llifogydd yn Nyffryn Hafren

  • Myfyriwr: Sam Rowley
  • Goruchwyliwr arweiniol: Shunqi Pan

Deall esblygiad coedwigoedd glannau afon yn nhalaith Arizona

Gwella amcangyfrifon o anwedd-drydarthiad tirol

Canfod straen dŵr coedwig oherwydd newid hinsawdd mewn ardaloedd sy’n dueddol o ddioddef sychder yn Ne-orllewin UDA

  • Myfyriwr: Maria Warter
  • Goruchwyliwr arweiniol: Michael Singer

Hen gynlluniau

WelshWaterLogo2

Welsh Water Resilience Study

This study identified emerging resilience challenges in the water sector to better inform Welsh Water’s strategy.

Gweminarau Perthnasol

'Yr hawl ddynol i ddŵr a'r her dŵr trefol, Persbectifau o Affrica Is-Sahara' gan Dr Adrian Healy

Watch 'The human right to water and the urban water challenge - Perspectives from Sub-Saharan Africa' by Dr Adrian Healy

'Heriau byd-eang diogelwch dŵr dan ddylanwad newid hinsawdd' gan Dr Michael Singer

Watch 'Global challenges of water security under the influence of climate change' by Dr Michael Singer

Aelodau'r thema