Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr cynaliadwy yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, rhyngddisgyblaethol.

Ni all gwyddonwyr naturiol peirianwyr neu wyddonwyr cymdeithasol sy'n gweithio ar eu pennau eu hunain ddatrys yr her hon. Rydym yn adeiladu ar ragoriaeth ymchwil presennol o ar draws Prifysgol Caerdydd i fynd i’r afael â materion dŵr dyrys hyn mewn ffordd wirioneddol ryngddisgyblaethol. Mae’r cwestiynnau’n cynnwys:

  • Sut allwn reoli dalgylchoedd i gynnal pobl ac ecosystemau yn gynaliadwy?
  • Sut ydym yn addasu systemau dŵr i beryglon newid byd-eang?
  • Sut ydym yn defnyddio ac ailddefnyddio dŵr yn fwy call?
WaterGroup

Grwpiau

Mae ein grwpiau ymchwil yn archwilio amrywiaeth o bynciau mewn modd gwbl ryngddisgyblaethol.

Staff and students check experimental stream equipment

Gweithgareddau

Rhagor o wybodaeth am ein prosiectau ymchwil diddorol.

Landscape showing Llyn Brianne reservior in autumn

Cyfleusterau

Mae gan y sefydliad cyfleusterau o’r radd flaenaf yn hygyrch i ymchwilwyr a rhaddeiliaid cysylltiedig.

.