Ewch i’r prif gynnwys

Sut rydym yn gweithio

Mae mynd i'r afael â her fawr dŵr cynaliadwy i bobl a'r ecosystem yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, rhyngddisgyblaethol.

Ni all gwyddonwyr naturiol peirianwyr neu wyddonwyr cymdeithasol sy'n gweithio ar eu pennau eu hunain ddatrys yr her hon. Rydym yn adeiladu ar ragoriaeth ymchwil presennol o ar draws y brifysgol i fynd i’r afael â materion dŵr dyrys hyn mewn ffordd wirioneddol ryngddisgyblaethol.

Defnyddiwyd hofrenyddion i ollwng calch yn ystod arbrofion lliniaru asideiddio.

Effaith

Mae astudiaethau a gynhaliwyd gan bobl yn ein Sefydliad Ymchwil wedi gwneud ac yn parhau i gael effaith yn y byd go iawn i bobl ar raddfa fyd-eang.

Map of UK rivers

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau a ysgrifennwyd gan ein timoedd.

WaterGroup

Themâu

Mae ein grwpiau ymchwil yn archwilio amrywiaeth o bynciau mewn modd gwbl ryngddisgyblaethol.

Cyswllt allweddol

Yr Athro Isabelle Durance

Yr Athro Isabelle Durance

Darllenydd a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr

Email
durance@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)7800 774491 / +44 (0)29 2087 4484