Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Welsh valley

Partneriaeth arloesol yn gwarchod ecosystemau afonol

13 Gorffennaf 2020

Cydnabyddiaeth i reoli dyfroedd croyw yn gynaliadwy

Stock image of coronavirus

Gallai prosiect peilot gynnig system rybuddio cynnar ar gyfer achosion newydd o Covid-19

18 Mehefin 2020

Welsh Government announces funding for project to monitor virus spread in wastewater

Social media platforms in sub-Saharan Africa: their role and potential in shaping urban water resilience narratives

17 Mehefin 2020

PhD studentship available as part of Dr Adrian Healy's Future Leaders Fellowship. Please apply before 31st July.

Farmers getting water

Prosiect rhyngwladol mawr er mwyn mynd i'r afael â gwydnwch newid hinsawdd yn Horn Affrica

26 Mai 2020

Nod y prosiect €6.7miliwn yw helpu cymunedau Dwyrain Affrica i addasu i'r newid yn yr hinsawdd gan ddefnyddio rhagfynegiadau modern o brinder dŵr ac ansicrwydd bwyd

Dipper

Gwyddonwyr yn canfod y dystiolaeth gyntaf o ficroblastigau'n trosglwyddo o bryfed i ysglyfaethwyr mewn afonydd

21 Mai 2020

Astudiaeth yn canfod bod adar yn bwyta cannoedd o ficroblastigau bob dydd - ac yn anfwriadol yn eu bwydo i'w cywion

Riverflowing1

Cipolwg ar waith PhD: Pontio'r bwlch rhwng bioleg a pheirianneg

11 Mai 2020

PhD student Stephanie Mueller conducts interdisciplinary research to explore fish responses to flow alterations caused by barriers and turbines in riverine systems.

DebrisFlowChannel

PhD Insights: Exploring post-earthquake debris flows in China

14 Ebrill 2020

PhD student Erin Harvey spent two months in China to research post-earthquake debris flows and their evolution.

Beaked whale

Gwyddonwyr yn darogan maint y plastigau y gall anifeiliaid eu bwyta

27 Mawrth 2020

Gallai hafaliad newydd bennu risg plastigau i unrhyw rywogaeth - a faint o blastig sy’n dod i mewn i gadwyni bwyd

DroughtPicture

Addressing challenges of climate change and its impact on water resources for acutely vulnerable regions

26 Mawrth 2020

Dr Michael Singer, Deputy Director of the Water Research Institute, talks to the GW4 Alliance about collaborative research from the GW4 Water Security Alliance on the impact of climate change on water resources.

Wuhanbynight

Cipolwg ar waith PhD: Ymweliad ymchwil ag Wuhan…toc cyn y pandemig!

10 Mawrth 2020

Treuliodd Giovanni Musolino, sy'n fyfyriwr PhD, chwe wythnos yn gweithio yn labordy hydrolig Prifysgol Wuhan er mwyn cynnal arbrofion llifogydd.