Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

The Challenge of Global Water Security Cardiff University

Cwrs byr Her Diogelwch Dŵr Byd-eang nawr ar agor

3 Mai 2022

The future of freshwater is in the hands of those working on solutions today.

Mae Prifysgol Caerdydd yn ymuno â phrosiect ynni adnewyddadwy alltraeth

13 Ebrill 2022

The University will participate in ORE Catapult’s Welsh Centre of Excellence to support the growth of the Welsh offshore renewable energy sector.

‘Cemegau gwenwynig am byth’ wedi’u canfod mewn dyfrgwn ledled Cymru a Lloegr – ymchwil newydd

25 Ionawr 2022

Mae’r astudiaeth, dan arweiniad Prosiect Dyfrgwn Prifysgol Caerdydd, yn awgrymu bod dyfroedd croyw Prydain yn cael eu ‘llygru’n helaeth’

Arolwg yn awgrymu dirywiad mewn poblogaethau dyfrgwn yng Nghymru

16 Rhagfyr 2021

Arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd wedi helpu i arolygu mwy na 1,000 o safleoedd yng Nghymru

river1

Supporting capacity and capability in the freshwater sector

30 Tachwedd 2021

Yn ddiweddar, bu’r Sefydliad Ymchwil Dŵr yn cynnal cyfweliadau ag amrywiaeth o arbenigwyr er mwyn deall yn well anghenion dŵr croyw yn awr ac yn y dyfodol, a rôl rhanddeiliaid wrth ymdrin â’r anghenion hynny.

Ffilmiau ymchwil sy’n gosod gwyddoniaeth wrth galon COP Cymru

24 Tachwedd 2021

Mae cyfres o fideos yn dangos cryfder yr ymchwil ar yr hinsawdd sy’n digwydd yng Nghymru

RainbowTroutinHand

Gallai tarfu ar glociau corff pysgod fod yn ddrwg i'w hiechyd

17 Tachwedd 2021

Gallai canfyddiadau astudiaeth newydd, a gyd-arweinir gan yr Athro Jo Cable, Cadeirydd Parasitoleg a Phennaeth yr Is-adran Organebau a'r Amgylchedd, fod â goblygiadau i'r diwydiant ffermio pysgod.

SalmonFarmed

Datgelu effaith dofi ar faint llygaid eogiaid yr Iwerydd

29 Medi 2021

Dros 15 cenhedlaeth o fridio eogiaid mewn caethiwed ar gyfer bwyd, mae eogiaid sy’n cael eu ffermio wedi datblygu llygaid llai nag eogiaid gwyllt, a allai leihau eu gallu i oroesi wrth ddianc o gaethiwed, ac achosi canlyniadau negyddol i’w hepil.

Gwyddonydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn sicrhau cyllid Arweinwyr y Dyfodol

10 Medi 2021

Dr Michael Prior-Jones wedi sicrhau grant ymchwil arbennig er mwyn helpu i ddatblygu ymchwil i rewlifoedd ar yr Ynys Las

California Dry

Deall dechrau a pharhad sychder mewn ymatebion i leithder pridd a llystyfiant glaswelltir yn Ne California

10 Awst 2021

Wrth i sychder ddwysáu yn Ne California, mae ymchwil newydd yn dangos newid amlwg yn y gwaith o frownio llystyfiant glaswelltir, gan godi'r risg o danau gwyllt difrifol a helaeth yn y rhanbarth hwn.