Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cylch ‘byw’n gyflym, marw’n ifanc’ yn peryglu ecosystemau Califfornia

15 Mehefin 2021

System ddwys o reoli dŵr yn sicrhau manteision yn y tymor byr ond yn gwneud niwed hirdymor i un o ranbarthau mwyaf bioamrywiol y byd

Increasing nutrient inputs in mangrove ecosystems risks a surge of greenhouse gas emissions

10 Mai 2021

New research finds a risk of rising nitrous oxide emissions from mangrove ecosystems due to increased nutrient inputs caused by environmental pollution

Ladybower reservoir

Prosiect monitro cymuned dŵr cronfa yn derbyn Cyllid Arloesedd Ofwat

4 Mai 2021

Our affiliated researchers Dr Rupert Perkins and Prof Peter Kille recently won the Ofwat Innovation in Water Challenge to monitor reservoir water community using environmental DNA.

Waterbubbles

Diwrnod Dŵr y Byd 2021: Cydnabod gwerth dŵr i bobl ac ecosystemau

22 Mawrth 2021

This year’s World Water Day, our affiliated researchers tell us more about the way they value water, personally and in their research, and the importance of preserving this precious resource.

River

Hysbysu Senedd y Deyrnas Unedig ynghylch cyflwr afonydd

15 Mawrth 2021

Bu’r Athro Steve Ormerod yn gweithredu fel prif dyst i Senedd y Deyrnas Unedig ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol i ansawdd dŵr afonydd.

Rhagor o wybodaeth am Mixoplankton yn Wythnos Gwyddoniaeth Prydain 2021

15 Mawrth 2021

Researchers webinar for students promotes science undertaken in Wales as part of British Science Week

Fisharoundturbines

Cipolwg ar waith PhD: Monitro ymddygiad a hydroddeinameg pysgod wrth rwystrau mudo

8 Mawrth 2021

Mae’r myfyriwr PhD Guglielmo Sonnino-Sorisio yn monitro ymddygiad pysgod a hydroddeinameg wrth rwystrau mudo er mwyn adfer cysylltedd afonydd.

MaskLagos

International knowledge exchange projects to monitor levels of COVID-19 in wastewater worldwide

17 Chwefror 2021

The WEWASH Team are sharing their expertise with local and international partners to develop and apply monitoring systems of COVID-19 levels in wastewater worldwide.

Riversunset

PhD Insights: Synwyryddion ar y safle a gwyddonwyr dinesig er mwyn monitro ansawdd dŵr afonydd yn effeithiol

8 Chwefror 2021

Mae'r myfyriwr PhD Elle von Benzon yn cyfranogi yn natblygiad synhwyrydd di-wifr cost uchel, hygyrch i wyddonwyr dinesig, a fydd yn monitro ansawdd dŵr afonydd mewn amser go iawn.

WEWASH Testing Emma Green

Estyn prosiect WEWASH i barhau i fonitro lefelau COVID-19 mewn dŵr gwastraff ledled Cymru

19 Ionawr 2021

The interdisciplinary team behind the WEWASH project will continue to sample and test wastewater to estimate the occurrence of the virus across Wales.