Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Canyon(Romy Sabathier)

PhD Insights: Understanding the evolution of riparian forests in Arizona

18 Tachwedd 2019

PhD student Romy Sabathier shares insights from her recent fieldwork in Arizona, where she studied the impact of climate change and water stress on the evolution of riverside forests.

FRESHcohort2

Carfan newydd o fyfyrwyr PhD i wella’r rheolaeth ar adnoddau dŵr croyw

12 Tachwedd 2019

FRESH students work with organisations nationally and internationally to tackle some of the current challenges affecting freshwater resources.

Cape Town

Gwydnwch dŵr trefol fydd pwnc prosiect ymchwil mawr

20 Medi 2019

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol uchel ei pharch i academydd o Brifysgol Caerdydd gan Ymchwil ac Arloesedd y DU.

River

Ymchwil newydd yn nodi llofnod hinsoddol mewn afonydd ar draws y byd

17 Medi 2019

Am ddegawdau, mae geowyddonwyr wedi ceisio canfod dylanwad yr hinsawdd ar y modd y caiff afonydd eu ffurfio, ond ni fu tystiolaeth systematig, hyd yn hyn

HarianEdwards

Ailystyried dŵr: Myfyrwyr pensaernïaeth yn rhoi dŵr yn gyntaf yn eu prosiectau blwyddyn olaf

28 Awst 2019

BSc students focused their final projects around water and the Elan Valley

Image of Steve Ormerod sat by a river

Cyfoeth Naturiol Cymru yn penodi athro o Brifysgol Caerdydd yn Ddirprwy Gadeirydd

12 Awst 2019

Penodi’r Athro Steve Ormerod yn Ddirprwy Gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru

River Taff

Cemegion gwenwynig yn rhwystro afonydd Prydain rhag adfer

31 Gorffennaf 2019

Mewn lleoliadau trefol, mae gan afonydd Cymru gadwyni bwyd sydd wedi’u difrodi a llai o rywogaethau o infertebratau, o’u cymharu ag afonydd gwledig

Cave droplets

Diferion ogofâu yn rhoi cipolwg ar hinsoddau’r gorffennol

8 Gorffennaf 2019

Gwyddonwyr yn dadlennu’r dadansoddiad byd-eang cyntaf o ddŵr diferion, sy’n ffurfio stalagmidau a stalactidau, o 39 o ogofâu ledled y byd

bottleriver

Fydd Cymru yn arwain y gad yn erbyn llygredd plastig?

20 Mehefin 2019

Cyfwelodd BBC Wales â’r Athro Steve Ormerod a Dr Ifan Jâms i drafod adroddiad diweddar gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch llygredd plastig.

River Wye

Gall rheoli llygredd mewn afonydd leihau effaith cynhesu'r hinsawdd

3 Mehefin 2019

Gallai ymdrechion i wella ansawdd dŵr mewn afonydd wrthbwyso effaith newid yn yr hinsawdd ar infertebratau mewn afonydd