Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Wastewater samples being collected at Dŵr Cymru Welsh Water treatment works

Profi dŵr gwastraff i ganfod Covid-19 a chlefydau trosglwyddadwy

16 Ionawr 2023

Bellach, bydd monitro dŵr gwastraff yn olrhain lefelau clefydau trosglwyddadwy mewn ysbytai

Dried lake and river stock image

Prosiect dan arweiniad Prifysgol Caerdydd yn rhan o raglen COP27

10 Tachwedd 2022

Arbenigwr hinsawdd a dŵr yn mynd i’r digwyddiad byd-eang i rannu ei arbenigedd am effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gymunedau bregus yn nwyrain Affrica

Dŵr daear yn cynyddu yn rhoi gobaith i Ddwyrain Affrica, sy'n dioddef o sychder ofnadwy

26 Hydref 2022

New research indicates better groundwater supply management could hold the key to helping combat the impact of climate change in East Africa

WW challenge

Her Myfyrwyr: cadwraeth Dŵr Cymru

12 Hydref 2022

Research students come up with innovative ways of saving water to combat increased demand and supply issues

UN Global Compact Network UK Measuring Up 2.0

Adroddiad newydd yn amlygu perfformiad presennol y DU yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

28 Medi 2022

Daw’r adroddiad, Cyrraedd y Nod 2.0, gan Rwydwaith Compact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig y DU, rhwydwaith o dros 850 o sefydliadau sy’n ymroddedig i sbarduno twf cynaliadwy drwy arferion busnes cyfrifol gan gynnwys y Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Gwyddonwyr yn taflu dŵr oer dros honiadau bod afonydd Prydain 'y glanaf erioed ers y Chwyldro Diwydiannol'

11 Gorffennaf 2022

Mae safon dŵr llawer o afonydd Cymru a’r DU yn 'annerbyniol o wael' o hyd yn ôl ymchwil

Dŵr Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn ffurfio partneriaeth

6 Gorffennaf 2022

Cynghrair strategol ar gyfer cydweithio ac ymchwil

Landscape showing Llyn Brianne reservior in autumn

Llyn Brianne wedi’i ychwanegu at rwydwaith ECT

9 Mehefin 2022

Mae Llyn Brianne wedi’i ychwanegu at rwydwaith yr Ymddiriedolaeth Parhad Ecolegol

The Challenge of Global Water Security Cardiff University

Cwrs byr Her Diogelwch Dŵr Byd-eang nawr ar agor

3 Mai 2022

The future of freshwater is in the hands of those working on solutions today.

Mae Prifysgol Caerdydd yn ymuno â phrosiect ynni adnewyddadwy alltraeth

13 Ebrill 2022

The University will participate in ORE Catapult’s Welsh Centre of Excellence to support the growth of the Welsh offshore renewable energy sector.