Ewch i’r prif gynnwys

Pobl

Cysylltwch â'n hymchwilwyr, staff y sefydliad a rheoli.

Mae staff ein sefydliad yn galluogi a hwyluso ein hymchwil, helpu ein cymuned i dyfu a datblygu perthnasau gyda rhanddeiliaid.

Partneriaethau

Dr David Crole

Dr David Crole

Rheolwr Partneriaethau - Sefydliad Ymchwil Dŵr

Email
croleda@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4101

Ar ôl derbyn ei PhD, gweithiodd David mewn gwasanaethau ariannol, gan ennill profiad mewn partneriaeth a rheoli prosiect. Cysylltwch â David i gael rhagor o wybodaeth am sut gallech chi weithio gyda'r Sefydliad Ymchwil Dŵr.

Ymchwil ac effaith

Dr Christopher Hubbard

Dr Christopher Hubbard

Research and Impact Officer (Water Research Institute)

Email
hubbardcg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4667

Mae gan Chris 10 mlynedd o brofiad ymchwil academaidd ar ôl PhD. Cysylltwch â Chris i gael rhagor o wybodaeth am ein hymchwil ac effaith.

Cyfathrebu ymchwil

Dr Julia Terlet

Dr Julia Terlet

Marketing & Communication Officer (Water Research Institute)

Email
terletjj@caerdydd.ac.uk

Julia recently obtained her PhD and is now working on promoting the research conducted by our affiliated researchers. Contact Julia to find out more about our recent news and events.

Cynghrair Diogelwch Dŵr GW4

Mae profiad Andrew yn cwmpasu dros 25 mlynedd, yn gweithio mewn rolau strategol a gweithredol gan gyflwyno pysgodfeydd, cadwraeth, hamdden, rheoli dŵr a choedwigedd. Cysylltwch ag Andrew os hoffech ymgysylltu â Chynghrair Diogelwch Dŵr Gw4.

Canolfan FRESH ar gyfer Hyfforddiant Doethurol

Madeline McLeod

Madeline McLeod

Manager NERC Centre for Doctoral Training

Email
mcleodmg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9027

Mae'r Sefydliad Ymchwil Dŵr yn cael ei arwain gan nifer o brif aelodau o staff.

Cyfarwyddwr

Mae arweinyddiaeth academaidd a chreadigol y Sefydliad gan ein Cyfarwyddwr.

Yr Athro Isabelle Durance

Yr Athro Isabelle Durance

Darllenydd a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr

Email
durance@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)7800 774491 / +44 (0)29 2087 4484

Dirprwy Gyfarwyddwr

Mae'r Dirprwy Gyfarwyddwr yn cynorthwyo'r Cyfarwyddwr ac yn gyfrifol am bortffolios amrywiol.

Dr Michael Singer

Dr Michael Singer

Lecturer in Physical Geography

Email
singerm2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6257

Cyfarwyddwyr Cynorthwyol

Mae ein Cyfarwyddwyr Cynorthwyol yn cynrychioli pob coleg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yr Athro Max Munday

Yr Athro Max Munday

Director of Welsh Economy Research Unit

Email
mundaymc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5089
Yr Athro Steve Ormerod

Yr Athro Steve Ormerod

Athro

Email
ormerod@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5871
Yr Athro Ian Hall

Yr Athro Ian Hall

Pennaeth Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd
Athro Ymchwil

Email
hall@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5612 / +44 (0)29 2087 6689

Aelodau'r bwrdd

Mae aelodau'r bwrdd yn darparu cyswllt i'r gwahanol ysgolion yn y Brifysgol a chefnogi Cyfarwyddwyr y Sefydliad wrth wneud penderfyniadau, cyngor ac arbenigedd.

Dr Tom Beach

Dr Tom Beach

Lecturer - Teaching and Research

Email
beachth@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5796
Dr Michaela Bray

Dr Michaela Bray

Lecturer - Teaching and Research

Email
braym1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 0287 0907
Yr Athro Philip Davies

Yr Athro Philip Davies

Senior Lecturer in Physical Chemistry

Email
daviespr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4072
Dr Timothy Easun

Dr Timothy Easun

Research Fellow

Email
easuntl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4066
Dr Adrian Healy

Dr Adrian Healy

Research Associate

Email
healya2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4281
Yr Athro Calvin Jones

Yr Athro Calvin Jones

Dirprwy Ddeon ar gyfer Gwerth Cyhoeddus a Chysylltiadau Allanol

Email
jonesc24@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5470
Yr Athro Owen Jones

Yr Athro Owen Jones

Chair in Operational Research

Email
joneso18@caerdydd.ac.uk
Telephone
029 2251 0253
Dr Shailen Nandy

Dr Shailen Nandy

Early Career Research Lecturer

Email
nandys1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9675
Yr Athro Yacine Rezgui

Yr Athro Yacine Rezgui

Professor

Email
rezguiy@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5719
Dr Devin Sapsford

Dr Devin Sapsford

Senior Lecturer - Teaching and Research

Email
sapsforddj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5916
Yr Athro Andy Weightman

Yr Athro Andy Weightman

Head of Organisms and Environment Division, Professor

Email
weightman@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5877

Mae'r Sefydliad Ymchwil Dŵr yn dod ag ymchwilwyr o wyth gwahanol grŵp disgyblaeth ar draws Prifysgol Caerdydd ynghyd i gyflwyno ein canlyniadau rhyngddisgyblaethol.

Staff y sefydliad

Cysylltwch â'n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y Sefydliad a sut gallwch weithio i ni.

Bwrdd rheoli

Cwrdd â phobl sy'n rhan o'n Bwrdd rheoli.

Ymchwilwyr

Cwrdd â phrif ymchwilwyr o'r Sefydliad Ymchwil Dŵr Cynaliadwy.

Dechrau gyrfa

Y myfyrwyr PhD ac ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth sy'n rhan o'n grŵp dechrau gyrfa.

Dechrau gyrfa

Mae ein cymuned dechrau gyrfa yn cynnwys cyfuniad o gymdeithiol ymchwil ôl-ddoethurol a myfyrwyr PhD.

Roedd bod yn rhan o'r grŵp dechrau gyrfa wedi fy ngalluogi i gwrdd â myfyrwyr PhD o ddisgyblaethau eraill o'r un anian â mi. Golyga hyn fod gennyf rwydwaith defnyddiol am y dyfodol.

Dr Fred Windsor Postdoctoral researcher

Mae'r pwyllgor dechrau gyrfa yn trefnu seminarau a digwyddiadau cymdeithasol i annog rhwydweithio rhwng myfyrwyr o wahanol ddisgyblaethau.

Mae ein pwyllgor dechrau gyrfa yn trefnu digwyddiadau aml, megis sgyrsiau gyda'r nos a nosweithiau ffilmiau, i ddod ag arweinwyr dŵr y dyfodol at ei gilydd.

Cysylltwch â'r pwyllgor i gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau'r dyfodol neu gymryd rhan yng nghymuned dechrau gyrfa'r Sefydliad.

Erin Harvey

Erin Harvey

Research student

Email
harveyel1@caerdydd.ac.uk
No profile image

Fiona Joyce

Research student

Email
joycef@caerdydd.ac.uk
No profile image

Samuel Rowley

Research student

Email
rowleysj@caerdydd.ac.uk
Elisavet Arapi profile photo

Elissavet Arapi

Research student

Email
arapie@caerdydd.ac.uk
No profile image

Clare Brown

Research student

Email
brownmc1@caerdydd.ac.uk

Daniela De Fex Wolf

Research student

Email
defexwolfd@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6015
No profile image

Rowena Diamond

Research student

Email
diamondr2@caerdydd.ac.uk
Erin Harvey

Erin Harvey

Research student

Email
harveyel1@caerdydd.ac.uk
Rhiannon Hunt profile photo

Rhiannon Hunt

Research student

Email
huntrc1@caerdydd.ac.uk
Alice Jones profile photo

Alice Jones

Research student

Email
jonesac12@caerdydd.ac.uk
No profile image

Fiona Joyce

Research student

Email
joycef@caerdydd.ac.uk
No profile image

Catherine Leech

Research student

Email
leechc@caerdydd.ac.uk
No profile image

Bozo Lugonja

Research student

Email
lugonjab@caerdydd.ac.uk
alt

Gemma Muller

Research student

Email
mullergf@caerdydd.ac.uk
alt

Stephanie Muller

Research student

Email
mullers1@caerdydd.ac.uk
No profile image

Emily O'Rourke

Research student

Email
orourkeeb@caerdydd.ac.uk
Ashley Patton

Ashley Patton

Research student

Email
pattonam@caerdydd.ac.uk
No profile image

Edisson Quichimbo Miguitama

Research student

Email
quichimbomiguitamaea@caerdydd.ac.uk
Telephone
07522563236
No profile image

Samuel Rowley

Research student

Email
rowleysj@caerdydd.ac.uk
No profile image

Romy Sabathier

Research student

Email
sabathierr@caerdydd.ac.uk
Nia Thomas

Miss Nia Thomas

Research student

Email
thomasne2@caerdydd.ac.uk
Twumasi profile picture

Clement Twumasi

Research student

Email
twumasic@caerdydd.ac.uk
Telephone
07411484454
No profile image

Emanuel Zarate

Research student

Email
zaratee@caerdydd.ac.uk
Dr Sarah Christofides

Dr Sarah Christofides

Bioinformatics Support Tutor

Email
christofidess@caerdydd.ac.uk
Ifan Jams

Ifan Jams

Research Associate

Siarad Cymraeg
Email
jamsib1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0857
Dr Eleanor Kean

Dr Eleanor Kean

Engagement Officer

Email
keanef@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4948
Dr William Perry

Dr William Perry

Research Associate

Email
perryw1@caerdydd.ac.uk
Dr Dimitrios Xenias

Dr Dimitrios Xenias

Research Associate

Email
xeniasd@caerdydd.ac.uk, xeniasd@gmx.com
Telephone
+44 (0)29 2087 0714

Cysylltwch â ni

Water Research Institute

Y Sefydliad Ymchwil Dŵr
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Syr Martin Evans
Rhodfa'r Amgueddfa
Caerdydd
CF10 3AX