Ewch i’r prif gynnwys

Datrysiadau digidol ar gyfer rheoli risg dŵr

Integreiddio synwyryddion, gwyddoniaeth data, modelu, gwyddoniaeth dinasyddion a rhyngwynebau data-dynol i reoli risgiau i adnoddau dŵr ac ecosystemau.

Cyswllt allweddol

Dr Liz Bagshaw

Dr Liz Bagshaw

Lecturer

Email
bagshawe@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4488
Dr Tom Beach

Dr Tom Beach

Lecturer - Teaching and Research

Email
beachth@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5796
Yr Athro Owen Jones

Yr Athro Owen Jones

Chair in Operational Research

Email
joneso18@caerdydd.ac.uk
Telephone
029 2251 0253

Gwybodaeth

Mae synwyryddion annibynnol, Rhyngrwyd Pethau, gwyddor data, a gwyddoniaeth dinasyddion i gyd yn newid y ffordd rydym yn rhyngweithio â'r byd o'n cwmpas. Maent yn agor posibiliadau newydd o ran rheoli adnoddau dŵr croyw drwy ddefnyddio dulliau digidol arloesol. Nod yr ymchwil thematig yw gwella'r ffordd yr ydym yn rheoli dŵr croyw ar draws gwahanol raddfeydd, boed yn ddefnyddwyr dŵr domestig unigol i fusnesau mawr, ac o ecosystemau naturiol i systemau dŵr sydd wedi’u creu gan bobl.

Mae gan y grŵp hwn ddiddordeb arbennig mewn datblygu "gefeilliaid digidol" o'r amgylchedd naturiol a seilwaith a grëwyd gan bobl, sy'n cynnig atebion newydd a systemau rhybuddio cynnar ar gyfer rheoli risg dŵr. Mae’n bwysig nodi bod ein dull gweithredu yn un rhyngddisgyblaethol, gan gydnabod anghenion y llu amrywiol o grwpiau sy'n rhyngweithio â systemau dŵr croyw, boed yn unigolion, yn gymdeithasau neu’n fywyd gwyllt.

Rydym yn cydweithio i ddatblygu'r offer digidol newydd hyn sy'n ymwneud â chwestiynau ymchwil craidd:

 • Cyrff dŵr digidol: sut mae integreiddio synwyryddion, modelau ac offer delweddu data â'r ffordd yr ydym yn gweld ac yn rheoli adnoddau dŵr?
 • Seilwaith dŵr digidol: beth mae dyfodiad mesuryddion clyfar ac offer ar-lein yn ei olygu ar gyfer systemau trin dŵr a gwastraff dŵr, rhwydweithiau dosbarthu dŵr ac ymddygiad cwsmeriaid?
 • Ecosystemau dŵr digidol: sut gall offer newydd (e.e. eDNA/ommics, dadansoddi delwedd awtomataidd) a'r data y maent yn ei gynhyrchu gyfrannu at fonitro a diagnosis cyflym ac isel o ecosystemau dŵr croyw?
 • Gwyddor data: Sut gallwn ddefnyddio algorithmau dysgu ac optimeiddio peiriannau i ddadansoddi a rheoli adnoddau dŵr yn well.
 • Gwyddoniaeth dinasyddion: sut gall dinasyddion preifat, grwpiau diddordeb arbennig, a gweithwyr proffesiynol gynhyrchu data a defnyddio offer digidol newydd i gymryd rhan yn y gwaith o warchod ein dyfroedd a rennir?
DigitalWater

Mentrau

Rhagor o wybodaeth am ein gweithgareddau ymchwil:

Gwyliwch y fideo am dechnoleg Cryoegg

 • Cryoegg a Hydrobean - synwyryddion ar gyfer rhewlifoedd ac afonydd
 • Prosiect WISDOM (bellach wedi gorffen) - Dadansoddeg Dŵr a Synhwyro Deallus ar gyfer Optimeiddio Rheoli’r Galw
 • Prosiect Catalydd GCRF - Monitro Dŵr Clyfar yn Kenya: Defnyddio Mesuryddion Clyfar yn Kenya, dealltwriaeth o agweddau dinasyddion tuag at ddefnyddio dŵr / arbed dŵr a dealltwriaeth o sut mae'r agweddau hyn yn effeithio ar y defnydd o ddŵr.
 • eDNA prosiect - Prosiect monitro cymuned dŵr cronfa yn derbyn Cyllid Arloesedd Ofwat
 • Gwyddoniaeth dinasyddion - Nod y prosiect gwyddoniaeth dinasyddion yw gwella’r monitro ar ansawdd dŵr ar draws dalgylch afon Gwy

Prosiectau PhD

Defnyddio synwyryddion yn y fan a'r lle i fonitro iechyd ecosystemau mewn dalgylchoedd dŵr croyw

 • Myfyriwr: Inge Elfferich
 • Goruchwyliwr: Liz Bagshaw
 • Partner: Dŵr Cymru Welsh Water

Technolegau newydd ar gyfer canfod a monitro pathogenau pysgod yn gynnar

Pontio ecoleg a thechnoleg: defnyddio gwyddoniaeth dinasyddion a deallusrwydd artiffisial i olrhain iechyd pysgod

 • Myfyriwr: Agnethe Olsen
 • Goruchwyliwr: Sarah Perkins
 • Partner: The Wye and Usk Foundation

Defnyddio DNA amgylcheddol i ddeall rôl cysylltedd mewn ecosystemau pyllau

 • Myfyriwr: Claire Robertson
 • Goruchwyliwr: Dan Read
 • Partner: Freshwater Habitats Trust

Monitro ansawdd dŵr drwy Hydrobean, rhwydwaith synhwyro di-wifr cost isel

Aelodau'r thema