Ewch i’r prif gynnwys

Offer cenhedlaeth nesaf ar gyfer datrysiadau dŵr

Integreiddio synwyryddion, gwyddoniaeth data, modelu, gwyddoniaeth dinasyddion a rhyngwynebau data-dynol i reoli risgiau i adnoddau dŵr ac ecosystemau.

Amdan

Mae synwyryddion ymreolaethol, Rhyngrwyd Pethau, gwyddoniaeth data a gwyddoniaeth dinasyddion i gyd yn newid y ffordd yr ydym yn rhyngweithio â'r byd o'n cwmpas. Maent yn agor ffyrdd newydd o reoli adnoddau dŵr croyw gan ddefnyddio dulliau digidol arloesol. Rydym yn datblygu datrysiadau arloesol, megis "efeilliaid digidol" o'r amgylchedd naturiol a seilwaith o waith dyn sy'n cynnig atebion newydd a systemau rhybudd cynnar ar gyfer rheoli risg dŵr. Nod ein hymchwil rhyngddisgyblaethol yw gwella sut rydym yn rheoli’r galwadau cystadleuol ar ddŵr croyw ar draws gwahanol raddfeydd, o ddefnyddwyr dŵr domestig unigol i fusnesau mawr ac o ecosystemau naturiol i systemau dŵr o waith dyn.

Uchafbwyntiau'r prosiect

Darganfyddwch mwy am ein gweithgareddau ymchwil:

Gwyliwch y fideo am dechnoleg Cryoegg

glasswater2

WISDOM

The WISDOM project integrated innovative technologies and services to improve efficiency in the water sector and induce changes in consumer behaviour.

Ladybower reservoir

Prosiect monitro cymuned dŵr cronfa yn derbyn Cyllid Arloesedd Ofwat

Yn ddiweddar, enillodd ein hymchwilwyr cyswllt, Dr Rupert Perkins a’r Athro Pete Kille, Her Arloesedd Dŵr Ofwat i fonitro cymuned dŵr cronfa drwy ddefnyddio DNA amgylcheddol.

Wye catchment

Nod y prosiect gwyddoniaeth dinasyddion yw gwella’r monitro ar ansawdd dŵr ar draws dalgylch afon Gwy

Ymchwilwyr yn derbyn grantiau NERC i gydweithio ag aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru ar brosiectau gwyddoniaeth amgylcheddol

Ymchwil PhD

Prosiect PhDMyfyriwrGoruchwyliwrPartner

Defnyddio synwyryddion in situ i fonitro iechyd ecosystemau mewn dalgylchoedd dŵr croyw

Inge ElfferichLiz BagshawDŵr Cymru Welsh Water

Technolegau newydd ar gyfer canfod a monitro pathogenau pysgod yn gynnar

Scott MacAulayJo Cable 

Pontio ecoleg a thechnoleg: defnyddio gwyddoniaeth dinasyddion a deallusrwydd artiffisial i olrhain iechyd pysgod

Agnethe OlsenSarah PerkinsSefydliad Gwy ac Wysg

Defnyddio DNA amgylcheddol i ddeall rôl cysylltedd mewn ecosystemau pyllau

Claire RobertsonDan ReadYmddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw

Monitro ansawdd dŵr trwy Hydrobean, rhwydwaith synhwyro diwifr cost isel

Elle von BenzonLiz Bagshaw