Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

California Dry

Deall dechrau a pharhad sychder mewn ymatebion i leithder pridd a llystyfiant glaswelltir yn Ne California

10 Awst 2021

Wrth i sychder ddwysáu yn Ne California, mae ymchwil newydd yn dangos newid amlwg yn y gwaith o frownio llystyfiant glaswelltir, gan godi'r risg o danau gwyllt difrifol a helaeth yn y rhanbarth hwn.

Cylch ‘byw’n gyflym, marw’n ifanc’ yn peryglu ecosystemau Califfornia

15 Mehefin 2021

System ddwys o reoli dŵr yn sicrhau manteision yn y tymor byr ond yn gwneud niwed hirdymor i un o ranbarthau mwyaf bioamrywiol y byd

Wye catchment

Nod y prosiect gwyddoniaeth dinasyddion yw gwella’r monitro ar ansawdd dŵr ar draws dalgylch afon Gwy

17 Mai 2021

Ymchwilwyr yn derbyn grantiau NERC i gydweithio ag aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru ar brosiectau gwyddoniaeth amgylcheddol

Increasing nutrient inputs in mangrove ecosystems risks a surge of greenhouse gas emissions

10 Mai 2021

New research finds a risk of rising nitrous oxide emissions from mangrove ecosystems due to increased nutrient inputs caused by environmental pollution

Ladybower reservoir

Prosiect monitro cymuned dŵr cronfa yn derbyn Cyllid Arloesedd Ofwat

4 Mai 2021

Yn ddiweddar, enillodd ein hymchwilwyr cyswllt, Dr Rupert Perkins a’r Athro Pete Kille, Her Arloesedd Dŵr Ofwat i fonitro cymuned dŵr cronfa drwy ddefnyddio DNA amgylcheddol.

Waterbubbles

Diwrnod Dŵr y Byd 2021: Cydnabod gwerth dŵr i bobl ac ecosystemau

22 Mawrth 2021

This year’s World Water Day, our affiliated researchers tell us more about the way they value water, personally and in their research, and the importance of preserving this precious resource.

River

Hysbysu Senedd y Deyrnas Unedig ynghylch cyflwr afonydd

15 Mawrth 2021

Bu’r Athro Steve Ormerod yn gweithredu fel prif dyst i Senedd y Deyrnas Unedig ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol i ansawdd dŵr afonydd.

Rhagor o wybodaeth am Mixoplankton yn Wythnos Gwyddoniaeth Prydain 2021

15 Mawrth 2021

Researchers webinar for students promotes science undertaken in Wales as part of British Science Week

Fisharoundturbines

Cipolwg ar waith PhD: Monitro ymddygiad a hydroddeinameg pysgod wrth rwystrau mudo

8 Mawrth 2021

Mae’r myfyriwr PhD Guglielmo Sonnino-Sorisio yn monitro ymddygiad pysgod a hydroddeinameg wrth rwystrau mudo er mwyn adfer cysylltedd afonydd.

MaskLagos

International knowledge exchange projects to monitor levels of COVID-19 in wastewater worldwide

17 Chwefror 2021

The WEWASH Team are sharing their expertise with local and international partners to develop and apply monitoring systems of COVID-19 levels in wastewater worldwide.