Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

bottleriver

Fydd Cymru yn arwain y gad yn erbyn llygredd plastig?

20 Mehefin 2019

Cyfwelodd BBC Wales â’r Athro Steve Ormerod a Dr Ifan Jâms i drafod adroddiad diweddar gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch llygredd plastig.

River Wye

Gall rheoli llygredd mewn afonydd leihau effaith cynhesu'r hinsawdd

3 Mehefin 2019

Gallai ymdrechion i wella ansawdd dŵr mewn afonydd wrthbwyso effaith newid yn yr hinsawdd ar infertebratau mewn afonydd

AntonioPintofScience

Talking about water challenges at the 2019 Pint of Science Festival

22 Mai 2019

Our researchers shared their expertise at the 2019 Pint of Science Festival.

Gregynog2019

Identifying challenges and opportunities in interdisciplinary learning: summary of the 2019 WET Weather workshop

15 Mai 2019

Understanding how extreme weather events may change under a warming climate is one of the greatest challenges for climate researchers, and requires interdisciplinary collaboration.

CatherineWilsonFlume

Dr Catherine Wilson i eistedd ar Bwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol Llywodraeth Cynulliad Cymru

8 Mai 2019

Dr Catherine Wilson has been appointed to sit on the Flood and Coastal Erosion Committee for the next three years.

Guppyfish

Effaith amodau llif dŵr ar drosglwyddo parasitiaid ymysg organebau dŵr croyw

13 Mawrth 2019

Ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd wedi bod yn astudio effaith gwahanol fathau o gyflyrau llif dŵr ar drosglwyddo parasitiaid mewn organebau dŵr croyw.

Riverbed

Y Sefydliad Ymchwil Dŵr yn lansio'i MOOC cyntaf

24 Ionawr 2019

Bydd y cwrs ar-lein 'Her Diogelwch Dŵr Byd-eang' ar gael cyn hir

Groundwater

Rhybudd ar gyfer cronfeydd dŵr daear y byd

21 Ionawr 2019

Ymchwil yn datgelu y gallai dros hanner o lifoedd dŵr daear y byd gymryd dros 100 mlynedd i ymateb yn llawn i newid yn yr hinsawdd

Image of Refill poster

Brwydr y botel? Caerdydd ar flaen y gad!

28 Tachwedd 2018

Prifysgol Caerdydd yn hyrwyddo cynllun dŵr tap am ddim i fynd i'r afael â llygredd poteli plastig

Rain

Working with CUROP students on climate change and extreme rainfalls

25 Hydref 2018

An interdisciplinary team of researchers from the Water Research Institute collaborated on climate change and extreme rainfalls with this year's CUROP students.