Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

River Taff

Darganfod plastig mewn hanner cant y cant o bryfed dŵr croyw

27 Medi 2018

Ymchwil newydd yn dangos bod microblastigau'n cael eu diystyru mewn ecosystemau afonydd lle maent yn gwenwyno pryfed ac yn peryglu bywyd gwyllt

water

Angen ‘gweithredu ar frys’ yn sgîl yr argyfwng diogelwch dŵr

28 Mehefin 2018

Fforwm pwysig i fynd i'r afael â’r ‘perygl mwyaf y mae’r byd yn ei wynebu dros y degawd nesaf’

 Murrumbidgee River

Y pethau y dylid eu gwneud a'r pethau na ddylid eu gwneud wrth ddefnyddio metrigau hydrohinsawdd

22 Mai 2018

Gwerthuso dilysrwydd gwyddonol metrigau ansoddol a ddefnyddir mewn ymchwil sy’n edrych ar effaith y newid yn yr hinsawdd.

Riparian zones

When to trust your bank manager: riparian zones to protect and restore rivers

8 Mai 2018

Safeguarding the banks and margins of streams and rivers has a key role in ensuring aspects of river health.

Net spinning

Astudiaeth afon 30 mlynedd yn canfod argyfwng difodiant sydd heb ei ystyried

30 Ebrill 2018

Mae un o'r astudiaethau afon hiraf yn y byd wedi darganfod efallai bod rhan bwysig o argyfwng difodiant y blaned wedi digwydd yn ddisylw

Close up of insect

Effaith triniaethau rheoli parasitiaid ar organebau di-darged ac ecosystemau

29 Mawrth 2018

Mae gweithdy yn dwyn ynghyd arbenigwyr sy'n arwain y byd ym maes ecoleg parasit, gwyddor dyframaeth, bioleg pysgod a rhywogaethau goresgynnol i fynd i’r afael â goblygiadau mesurau rheoli parasitiaid ar fywyd dyfrol am y tro cyntaf.

Visitors during World Water Day

Cardiff Water Research Institute inaugurates its new space

28 Mawrth 2018

The Water Research Institute opened the doors of its new Water Innovation Space for World Water Day on March 22nd, 2018.

Water day hands

Fforwm i fynd i'r afael â heriau dŵr y byd at y dyfodol

21 Mawrth 2018

Consortiwm mwyaf o ymchwilwyr dŵr y DU yn croesawu busnesau, cyrff anllywodraethol ac arweinwyr llywodraethau i drafod diogelwch dŵr

Dyfarnu grantiau Prosiectau Bach y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang i Sefydliad Ymchwil Dŵr Caerdydd

20 Chwefror 2018

Mae ymchwilwyr yn y Sefydliad Ymchwil Dŵr wedi llwyddo i ennill grantiau Prosiectau Bach y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang a gyllidir yn fewnol er mwyn datblygu prosiectau ymchwil cydweithredol gyda phrifysgolion yn Affrica.

Global drought survey data

Improving drought monitoring

4 Rhagfyr 2017

Cardiff researchers are using innovative tools to address threats to global water supply