Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Social media platforms in sub-Saharan Africa: their role and potential in shaping urban water resilience narratives

17 Mehefin 2020

PhD studentship available as part of Dr Adrian Healy's Future Leaders Fellowship. Please apply before 31st July.

Farmers getting water

Prosiect rhyngwladol mawr er mwyn mynd i'r afael â gwydnwch newid hinsawdd yn Horn Affrica

26 Mai 2020

Nod y prosiect €6.7miliwn yw helpu cymunedau Dwyrain Affrica i addasu i'r newid yn yr hinsawdd gan ddefnyddio rhagfynegiadau modern o brinder dŵr ac ansicrwydd bwyd

Dipper

Gwyddonwyr yn canfod y dystiolaeth gyntaf o ficroblastigau'n trosglwyddo o bryfed i ysglyfaethwyr mewn afonydd

21 Mai 2020

Astudiaeth yn canfod bod adar yn bwyta cannoedd o ficroblastigau bob dydd - ac yn anfwriadol yn eu bwydo i'w cywion

Riverflowing1

Cipolwg ar waith PhD: Pontio'r bwlch rhwng bioleg a pheirianneg

11 Mai 2020

PhD student Stephanie Mueller conducts interdisciplinary research to explore fish responses to flow alterations caused by barriers and turbines in riverine systems.

DebrisFlowChannel

PhD Insights: Exploring post-earthquake debris flows in China

14 Ebrill 2020

PhD student Erin Harvey spent two months in China to research post-earthquake debris flows and their evolution.

DroughtPicture

Addressing challenges of climate change and its impact on water resources for acutely vulnerable regions

26 Mawrth 2020

Dr Michael Singer, Deputy Director of the Water Research Institute, talks to the GW4 Alliance about collaborative research from the GW4 Water Security Alliance on the impact of climate change on water resources.

Wuhanbynight

Cipolwg ar waith PhD: Ymweliad ymchwil ag Wuhan…toc cyn y pandemig!

10 Mawrth 2020

Treuliodd Giovanni Musolino, sy'n fyfyriwr PhD, chwe wythnos yn gweithio yn labordy hydrolig Prifysgol Wuhan er mwyn cynnal arbrofion llifogydd.

Two houses completely flooded

PhD Insights: Climate change and human rights

25 Chwefror 2020

PhD student Sam Varvastian analyses rights-based claims related to climate change issues that endanger the lives and livelihoods of communities across the globe.

Kaieteur Falls Rainforest - Guyana

Gwyddonwyr yn cynhyrchu cynllun brys i atal y dirywiad mewn rhywogaethau a chynefinoedd dŵr croyw

19 Chwefror 2020

Mae Prifysgol Caerdydd yn rhan o dîm byd-eang sy’n annog gweithredu ar frys

FashionClothes

Ymchwil newydd yn archwilio effaith defnyddio tecstilau ar amgylcheddau dŵr croyw

10 Chwefror 2020

Mae’r galw byd-eang am decstilau synthetig a naturiol yn rhoi amgylcheddau dŵr croyw o dan bwysau cynyddol.