Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

WaterEco

Byw’r bregeth: adduned cynaliadwyedd Sefydliad Ymchwil Dŵr Caerdydd

4 Chwefror 2020

Mae’r Sefydliad Ymchwil Dŵr wedi penderfynu ‘byw’r bregeth’ a gwneud adduned cynaliadwyedd er mwyn lleihau ei effaith amgylcheddol ac ysbrydoli eraill.

VCIsabelle

Is-Ganghellor yn ymweld â’r Sefydliad Ymchwil Dŵr

28 Ionawr 2020

Bu’r Athro Colin Riordan yn ymweld â’r Sefydliad Ymchwil Dŵr fis diwethaf i ddysgu mwy am y gwaith rydym ni’n ei wneud, a chwrdd â’n grŵp gyrfa gynnar.

Canyon(Romy Sabathier)

Cipolwg ar ymchwil ar gyfer doethuriaeth Deall esblygiad coedwigoedd glannau afon yn nhalaith Arizona

18 Tachwedd 2019

Dyma sylwadau myfyriwr PhD Romy Sabathier am ei hymchwil yn ddiweddar yn Arizona, lle yr astudiodd effaith y newid hinsoddol a phrinder dŵr ar esblygiad coedwigoedd glannau afon.

FRESHcohort2

Carfan newydd o fyfyrwyr PhD i wella’r rheolaeth ar adnoddau dŵr croyw

12 Tachwedd 2019

FRESH students work with organisations nationally and internationally to tackle some of the current challenges affecting freshwater resources.

Cape Town

Gwydnwch dŵr trefol fydd pwnc prosiect ymchwil mawr

20 Medi 2019

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol uchel ei pharch i academydd o Brifysgol Caerdydd gan Ymchwil ac Arloesedd y DU.

River

Ymchwil newydd yn nodi llofnod hinsoddol mewn afonydd ar draws y byd

17 Medi 2019

Am ddegawdau, mae geowyddonwyr wedi ceisio canfod dylanwad yr hinsawdd ar y modd y caiff afonydd eu ffurfio, ond ni fu tystiolaeth systematig, hyd yn hyn

HarianEdwards

Ailystyried dŵr: Myfyrwyr pensaernïaeth yn rhoi dŵr yn gyntaf yn eu prosiectau blwyddyn olaf

28 Awst 2019

BSc students focused their final projects around water and the Elan Valley

Image of Steve Ormerod sat by a river

Cyfoeth Naturiol Cymru yn penodi athro o Brifysgol Caerdydd yn Ddirprwy Gadeirydd

12 Awst 2019

Penodi’r Athro Steve Ormerod yn Ddirprwy Gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru

River Taff

Cemegion gwenwynig yn rhwystro afonydd Prydain rhag adfer

31 Gorffennaf 2019

Mewn lleoliadau trefol, mae gan afonydd Cymru gadwyni bwyd sydd wedi’u difrodi a llai o rywogaethau o infertebratau, o’u cymharu ag afonydd gwledig

Cave droplets

Diferion ogofâu yn rhoi cipolwg ar hinsoddau’r gorffennol

8 Gorffennaf 2019

Gwyddonwyr yn dadlennu’r dadansoddiad byd-eang cyntaf o ddŵr diferion, sy’n ffurfio stalagmidau a stalactidau, o 39 o ogofâu ledled y byd