Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Riversunset

PhD Insights: Synwyryddion ar y safle a gwyddonwyr dinesig er mwyn monitro ansawdd dŵr afonydd yn effeithiol

8 Chwefror 2021

Mae'r myfyriwr PhD Elle von Benzon yn cyfranogi yn natblygiad synhwyrydd di-wifr cost uchel, hygyrch i wyddonwyr dinesig, a fydd yn monitro ansawdd dŵr afonydd mewn amser go iawn.

Preparing wastewater samples for testing

Estyn prosiect WEWASH i barhau i fonitro lefelau COVID-19 mewn dŵr gwastraff ledled Cymru

19 Ionawr 2021

The interdisciplinary team behind the WEWASH project will continue to sample and test wastewater to estimate the occurrence of the virus across Wales.

Stock image of coronavirus

Covid-19 - Caerdydd yn ennill £1m ar gyfer ymchwil Sêr Cymru

12 Ionawr 2021

Un deg pedwar prosiect newydd i fynd i’r afael â heriau Covid-19

Smallplastics

PhD Insights: Deall sut mae microblastig yn cael ei gludo a beth yw ei dynged mewn amgylcheddau dŵr croyw

11 Ionawr 2021

Mae’r myfyriwr PhD James Lofty yn defnyddio egwyddorion hydroddeinameg a chludo gwaddodion i ddeall tynged microblastig mewn systemau dyfrol.

LeakyBarriersValentine

Ymchwilio i rôl rhwystrau sy’n gollwng wrth liniaru llifogydd

1 Rhagfyr 2020

This interdisciplinary collaboration investigated the role of leaky barriers in flood attenuation and will provide practical recommendations to stakeholders.

Capture architecture projects (1)

Water at the centre of new architecture projects

14 Hydref 2020

Eleni eto, bu myfyrwyr o'r Ysgol Bensaernïaeth, o dan oruchwyliaeth Dr Marga Munar Bauza, yn llunio'u prosiect terfynol ar thema dŵr croyw yn Nghwm Elan.

CoffeeRefill

Ffarwél i becynnau dibwys wrth i ymgyrch arobryn Refill ehangu

28 Medi 2020

In Cardiff, the growing campaign has been led by the Water Research Institute's early-career group for the past two years.

River with small waterfall

Mae sŵn yn llygru ein dyfroedd

23 Medi 2020

Nid plastig yw'r unig lygrydd sy'n effeithio ar ein llynnoedd, ein hafonydd a'n cefnforoedd, wrth i ymchwil newydd ddatgelu effeithiau niweidiol llygredd sŵn ar fywyd dyfrol.

Welsh valley

Partneriaeth arloesol yn gwarchod ecosystemau afonol

13 Gorffennaf 2020

Cydnabyddiaeth i reoli dyfroedd croyw yn gynaliadwy

Stock image of coronavirus

Gallai prosiect peilot gynnig system rybuddio cynnar ar gyfer achosion newydd o Covid-19

18 Mehefin 2020

Welsh Government announces funding for project to monitor virus spread in wastewater