Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau

Mae gennym amrywiaeth o leoliadau llety sy'n addas i'ch anghenion.

146 Heol Colum

Mae fflat llawr gwaelod a fflat llawr cyntaf ar gael ar Heol Colum, y ddwy fflat â dwy ystafell.

Bythynnod Talybont

Dau fwthyn tair ystafell gyda digon o le ar Gampws Talybont.

Campws y Gogledd

Mae yna ddau opsiwn llety ar campws y Gogledd: Neuadd Colum a Neuadd Aberconwy.

Campws y De

Mae yna ddau opsiwn llety ar gampws y De: Neuadd Senghennydd a Llys Senghennydd.

Neuadd Aberdâr

Mae Neuadd Aberdâr wedi’i lleoli ar Heol Corbett sy’n daith gerdded o tua 10-15 munud o ganol y ddinas.

Neuadd y Brifysgol

Mae Neuadd y Brifysgol yn sefyll yn ei dir helaeth, dymunol. Mae’r Neuadd tua tair milltir o ganol y ddinas.

Bwthyn Birchwood

Bwthyn dwy ystafell wely sydd wedi’i leoli ar gampws Neuadd y Brifysgol.

Sector breifat

Opsiynau llety arall yw rhestrau’r sector preifat, asiantaethau gosod tai a fflatiau a wasanaethir.

130 Heol Colum

Mae fflat llawr gwaelod a fflat llawr cyntaf ar gael ar Heol Colum, y ddwy fflat â dwy ystafell.

Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Mae Talybont yn breswyliad perffaith ar gyfer grwpiau mawr ac wedi’i leoli 30 munud o daith gerdded i ganol y ddinas.