Ewch i’r prif gynnwys

Llety grŵp

Mae llety ar gael yn ystod misoedd yr haf mewn nifer o leoliadau, rhan fwyaf o fewn pellter cerdded i ganol y ddinas. Mae yna amrywiaeth o opsiynau, gan gynnwys hunanarlwyo a gwely a brecwast.

Haf 2020

29 Mehefin - 14 Medi

Mae cyfleusterau yn cynnwys:

  • fflatiau o niferoedd amrywiol gyda phob fflat yn cynnwys cegi/ardal fwyta
  • llestri, cyllyll a ffyrc, potiau a sosbenni a haearn smwddio
  • mae pob ystafell yn ddeiliadaeth sengl ac yn cynnwys tywelion a dillad gwely
  • cyfleusterau te a choffi wedi’u cynnwys
  • parcio am ddim (yn amodol ar argaeledd)
  • golchdy
  • mae haearnau smwddio, addaswyr a sychwyr gwallt o’r dderbynfa.

Yn ddibynnol ar eich anghenion, byddwn yn eich cynghori ar ba breswyl y Brifysgol fydd mwyaf addas ar gyfer eich grŵp.

Ardal/eitemLefel gwasanaeth
Glanhau ystafell wely/ymolchiBob trydydd dydd
Ardaloedd cymunedolGwasanaethir bob dydd
Dillad gwelyDillad gwely i'w newid unwaith yr wythnos
Tywelion Rhai glan ar bob trydydd dydd
AnrhegionUn set wrth gyrraedd yn unig
GwydrI'w newid bob trydydd dydd
DiodyddI'w newid fel yn ôl yr angen yn ddyddiol
Cwpan/soser/llwyYn y gegin neu ystafell wely, cael eu newid yn ôl yr angen
Hylif golchi llestri a lliain sychu llestriYm mhob cegin, yn cael eu newid yn ôl yr angen
Map lleol a cherdyn gwybodaethAr bob hysbysfwrdd ym mhob ystafell
Cerdyn cais am wasanaeth/cynhaliaethYm mhob cegin

Rydym yn gallu cynnig opsiwn o frecwast a phryd gyda’r nos i grwpiau o 30 neu fwy o bobl (gan gynnwys penwythnosau). Ar gyfer unrhyw grŵp o dan y nifer yma, bydd opsiwn o gael brecwast a phryd gyda’r nos yn ddibynnol ar archebion arall yn y breswylfa ar yr un adeg.

Rydym hefyd yn cynnig brecwast am dâl o ddydd Llun i ddydd Gwener ym Mhrif adeilad y Brifysgol/Adeilad Trevithick ar gyfer gwesteion sy’n aros yn naill ai Neuadd Colum neu Neuadd Senghennydd.

Cysylltwch ag aelod o'r tîm Cynhadledd a Digwyddiadau i gael dyfynbris cystadleuol sy'n bodloni'ch cyllideb.

Lleoliadau

Tu allan i Ogledd Talybont

Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Mae Gogledd Talybont yn breswyliad perffaith ar gyfer grwpiau mawr ac wedi’i leoli 20-30 munud o daith gerdded i ganol y ddinas.

Tu allan i Neuadd Colum

Campws y Gogledd

Mae yna ddau opsiwn llety ar campws y Gogledd: Neuadd Colum a Neuadd Aberconwy.

Senghennydd Court and garden.png

Campws y De

Mae yna ddau opsiwn llety ar gampws y De: Neuadd Senghennydd a Llys Senghennydd.

Tu allan i Neuadd y Brifysgol

Neuadd y Brifysgol

Mae Neuadd y Brifysgol yn sefyll yn ei dir helaeth, dymunol. Mae’r Neuadd tua tair milltir o ganol y ddinas.

Neuadd Aberdâr

Neuadd Aberdâr

Mae Neuadd Aberdâr wedi’i lleoli ar Heol Corbett sy’n daith gerdded o tua 10-15 munud o ganol y ddinas.

Cysylltwch â ni

I wirio argaeledd, cysylltwch â'r Swyddfa Cynadleddau lle bydd aelod o'r tîm yn gallu'ch cynorthwyo.

Llety unigol a grŵp