Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Aberdâr

Mae Neuadd Aberdâr wedi’i lleoli ar Heol Corbett sy’n daith gerdded o tua 10-15 munud o ganol y ddinas.

Neuadd Aberdâr
Neuadd Aberdâr

Mae’r llety yn cynnwys 132 o ystafelloedd, 60 ohonynt fydd ar gael yn ystod gwyliau’r haf. Mae ystafelloedd yn ddeiliadaeth sengl gyda chyfleusterau ystafell ymolchi a rannir. Mae pob ystafell mewn fflatiau o niferoedd amrywiol. Mae gan yr ystafelloedd fynediad at gegin/ystafell fwyta a rannir lle fydd cyfleusterau gwneud te a choffi ar gael. Mae parcio am ddim ar gael ar gais (nodwch, bydd lle parcio yn daith cerdded o 5-10 munud o’r llety).

Cyfeiriad

Neuadd Aberdâr
Heol Corbett
Parc Cathays
CF10 3UP

Rhif ffôn: +44(0)29 2087 6476

Amseroedd allweddol

Mae’r dderbynfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9.00yb -5:00yh, ac eithrio gwyliau banc. Gallwch gasglu eich allweddi ar ôl 3.00yh. Os ydych yn cyrraedd ar ôl 5.00yh, ar benwythnos neu ŵyl y banc, cysylltwch â +44 (0)29 20 874444 a fydd yn trefnu i gwrdd â chi er mwyn i chi gael eich allweddi ystafell.

Gallwch gysylltu â staff diogelwch drwy ffonio ar gyfer rhai sy’n cyrraedd yn hwyr ac argyfyngau.

Ystafell Rheoli Diogelwch

Ar y diwrnod gadael, dylech adael yr ystafell erbyn 10:00yb heblaw bod trefniadau amgen wedi’u cytuno gyda’r Swyddfa Cynadleddau.

Cyswllt

I wirio argaeledd, cysylltwch â’r Swyddfa Cynadleddau lle bydd aelod o’r tîm yn hapus i’ch cynorthwyo.

Llety unigol a grŵp