Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd y Brifysgol

Mae Neuadd y Brifysgol yn sefyll yn ei dir helaeth, dymunol ei hun. Mae’r Neuadd tua thair milltir o ganol y ddinas.

Mae yna 251 o ystafelloedd ensuite a 416 o ystafelloedd safonol. Mae 177 o’r ystafelloedd sengl ensuite a 365 o’r ystafelloedd sengl safonol ar gael ar gyfer archebu grwpiau.

Mae pob ystafell mewn fflatiau o nifer amrywiol a mynediad i gegin/ardal fwyta a rannir. Mae cyfleusterau gwneud te a choffi ar gael ym mhob cegin.

Mae cyfleusterau ar y safle yn cynnwys golchdy a pharcio am ddim.

Gall haearnau smwddio, addaswyr a sychwyr gwallt fod ar gael o’r dderbynfa os oes angen.

Cyfeiriad

Neuadd y Brifysgol
Lôn Birchwood
Penylan
Caerdydd
CF23 5YB

Rhif ffôn: +44 (0)29 2251 0597

Amseroedd allweddol

Mae’r dderbynfa ar agor o 8:00 hyd 18:00 o ddydd Llun – ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc. Gallwch gasglu eich allweddi o hanner dydd. Os ydych yn cyrraedd ar ôl 18:00, ar benwythnos neu ŵyl y banc cysylltwch â Diogelwch ar +44 (0)29 20 874444 a fydd yn trefnu i gwrdd â chi er mwyn i chi gael eich allwedd ystafell.

Ystafell Rheoli Diogelwch

Ar ddiwrnod gadael, dylech adael eich ystafell erbyn 10:00 heblaw bod trefniadau amgen wedi’u cytuno gyda’r Swyddfa Cynadleddau.

Cyswllt

I wirio argaeledd, cysylltwch â’r Swyddfa Cynadleddau lle bydd aelod o’r tîm yn hapus i’ch cynorthwyo.

Llety unigol a grŵp