Ewch i’r prif gynnwys

Llety tymor hir

Mae amrywiaeth bychan o breswylfeydd y Brifysgol ar gael i academyddion a staff sy’n ymweld, sy’n cynnwys fflatiau a thai gydag un, dwy neu dair ystafell wely.

Yr isafswm aros yw pedair wythnos a’r uchafswm aros yw 52 wythnos.

Birchwood Cottage

Bwthyn Birchwood

Bwthyn dwy ystafell wely sydd wedi’i leoli ar gampws Neuadd y Brifysgol.

Exterior - Colum Houses

146 Heol Colum

Mae fflat llawr gwaelod a fflat llawr cyntaf ar gael ar Heol Colum, y ddwy fflat â dwy ystafell.

Exterior - Colum Houses

130 Heol Colum

Mae fflat llawr gwaelod a fflat llawr cyntaf ar gael ar Heol Colum, y ddwy fflat â dwy ystafell.

Talybont Cottages

Bythynnod Talybont

Dau fwthyn tair ystafell gyda digon o le ar Gampws Talybont.

Private sector housing

Sector breifat

Opsiynau llety arall yw rhestrau’r sector preifat, asiantaethau gosod tai a fflatiau a wasanaethir.

Cysylltwch â ni

Efallai y bydd yn bosibl gwneud addasiadau hygyrchedd yn ystod eich arhosiad. Cysylltwch â'r tîm llety i drafod y rhain.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’r preswylfeydd, cysylltwch â ni:

Swyddfa Llety