Ewch i’r prif gynnwys

Campws y Gogledd

Mae yna ddau opsiwn llety ar gampws y Gogledd: Neuadd Colum a Neuadd Aberconwy.

Mae pob un o’r 110 ystafell yn Neuadd Colum yn ystafelloedd sengl gydag ensuite. Mae’r fflatiau wedi’u rhannu yn fflatiau o wyth yn rhannu ardal cegin gymunedol.

Mae cyfleusterau gwneud te a choffi ar gael ym mhob ystafell wely ac yn cael eu hail gyflenwi yn ddyddiol.

Mae 72 ystafell ar gael yn Neuadd Aberconwy. Mae’r ystafelloedd yn y llety yn rhai sengl gydag ensuite a rannir (dwy ystafell yn rhannu ystafell ymolchi). Mae gan bob ystafell mynediad at ardal cegin gymunedol, lle mae yna gyfleusterau gwneud te a choffi.

Mae parcio am ddim ar gael ar gais yn Neuadd Colum a Neuadd Aberconwy.

Cyfeiriad

Derbynfa Adeilad Julian Hodge
Rhodfa Colum
Wrth Heol Colum
Caerdydd
CF10 3EU

Rhif ffôn: +44 (0)29 2087 4574

Amseroedd allweddol

Mae'r dderbynfa wedi'i leoli yn Adeilad Julian Hodge ac ar agor bob dydd o 08:00 - 11:00 ac yna o 14:30 - 22:00. Mae allweddi ar gael i’w casglu ar ôl 15:00. Os oes angen cymorth arnoch rhwng 09.00 - 17:00yh o ddydd Llun i ddydd Gwener, cysylltwch ag aelod o staff ar +44 (0)29 2087 4574.

Gallwch gysylltu â staff diogelwch os ydych yn cyrraedd yn hwyr neu os oes argyfwng drwy ffonio:

Ystafell Rheoli Diogelwch

Ar y diwrnod gadael, dylech adael eich ystafelloedd erbyn 10:00 heblaw bod trefniadau amgen wedi’u cytuno gyda’r Swyddfa Cynadleddau.

Cyswllt

Er mwyn wirio argaeledd, cysylltwch â’r Swyddfa Cynadleddau a bydd aelod o’r tîm yn hapus i’ch cynorthwyo

Llety unigol a grŵp