Ewch i’r prif gynnwys

Campws y Gogledd

Mae yna ddau opsiwn llety ar gampws y Gogledd: Neuadd Colum a Neuadd Aberconwy.

Mae pob un o’r 110 ystafell yn Neuadd Colum yn ystafelloedd sengl gydag ensuite. Mae’r fflatiau wedi’u rhannu yn fflatiau o wyth yn rhannu ardal cegin gymunedol.

Mae 72 ystafell ar gael yn Neuadd Aberconwy. Mae’r ystafelloedd yn y llety yn rhai sengl gydag ensuite a rannir (dwy ystafell yn rhannu ystafell ymolchi).

Derbynfa

Mae derbynfa preswylfeydd Campws y Gogledd yn Neuadd Aberdâr:

Neuadd Aberdâr
Heol Corbett
Caerdydd
CF10 3UP

Ffôn: +44 (0)29 2087 6476

Amseroedd agor

DyddOriau agor
Dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc)

08:00 – 21.45

Dydd Sadwrn a dydd Sul

09:00 – 21.45

Cyrraedd a gadael

Mae allweddi ar gael i’w casglu ar ôl 15:00. Ar ddiwrnod yr ymadawiad dylid gadael ystafelloedd erbyn 10:00.

Cyrraedd y tu allan i oriau

Y tu allan i oriau agor y dderbynfa, mae’r tîm Diogelwch ar gael ar gyfer rheiny sydd wedi trefnu eu bod nhw’n cyrraedd yn hwyr neu ar gyfer unrhyw argyfyngau.

Ystafell Rheoli Diogelwch

Cyswllt

Llety unigol a grŵp