Ewch i’r prif gynnwys

130 Heol Colum

Mae’r fflatiau hunanarlwyo yn Heol Colum yn fflatiau dwy ystafell wely, ac yn daith gerdded fyr o ganol y ddinas.

 • ceginystafell fwyta
 • ystafell ymolchi
 • un ystafell wely dwbl
 • cwcer
 • microdon
 • golchwr/sychwr
 • llestri/cyllyll a llestri/offer
 • tegell
 • dillad gwely
 • tywelion
 • teledu gyda thrwydded wedi’i thalu
 • pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad Wi-Fi Prifysgol Caerdydd

Agosaf:

 • Siop: Heol Maendy
 • Archfarchnad: Heol Maendy (Lidl)
 • Bwyd cyflym: Canol y ddinas
 • Cyfleusterau chwaraeon: Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol - Ffordd Senghennydd, Stiwdio 49 - Plas y Parc
 • Lleoedd parcio: dim lleoedd parcio o fewn radiws o 3 milltir

Mae’r rhent, gan gynnwys y dreth cyngor, fel a ganlyn (rhaid talu am y cyfnod sydd yn cael ei gadw):

 • 1 Awst 2023 hyd 31 Gorffennaf 2024 - £1080 bob pedair wythnos

Y lleiafswm aros yw pedair wythnos a’r uchafswm aros yw 52 wythnos. Bydd angen taliad ymlaen llawn gychwynnol cyn cyrraedd. Mae'r rhent yn daladwy pedair wythnos ymlaen llawn drwy reol sefydlog. Mae’r dreth cyngor a chyfleustodau wedi’u cynnwys yn y pris.

Mae mannau cysylltu â'r we a Wi-Fi Prifysgol Caerdydd ar gael ar gyfer aelodau staff cofrestredig / academyddion sy'n ymweld yn unig. Bydd angen i westeion sy'n dod gyda nhw gael côd o’r dderbynfa er mwyn eu galluogi i gysylltu â’r rhyngrwyd yn ddi-wifr.

Cyfeiriad

130 Heol Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EF

Cysylltwch â ni

I wirio argaeledd, cysylltwch â:

Swyddfa Llety

Am wybodaeth bellach am y llety, cysylltwch â:

146 Heol Colum (Rheolwr Llety)

 • Telephone+44 (0)29 2087 4574