Ewch i’r prif gynnwys

Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Mae Gogledd Talybont, De Talybont a Phorth Talybont yn breswyliadau perffaith ar gyfer grwpiau mawr ac wedi’i leoli tua 30 munud o gerdded i ganol y ddinas.

Derbynfa

Mae derbynfa Porth Talybont a Gogledd Talybont yn Nhŷ Southgate, yn ogystal â'r casgliad allweddol ar gyfer De Talybont, mae yn Southgate House:

Tŷ Southgate
Bevan Place
Caerdydd
CF14 3AT

Rhif ffôn Derbynfa: +44 (0)29 2087 6334 (Llun i Gwener 08:00–22:00)
Rhif ffôn Diolgelwch: +44 (0) 29 2087 4444 (Llun i Gwener ar ôl 22:00, penwythnosau a gwyliau banc)

Amseroedd agor

DyddOriau agor
Dydd Llun i ddydd Gwener                            

08:00–22:00

Dydd Sadwrn a dydd Sul

09:00–22:00

Cyrraedd a gadael

Mae allweddi ar gael i'w casglu ar ôl 15:00 ar y diwrnod rydych yn cyrraedd. Ar ddiwrnod eich ymadawiad dylid gadael ystafelloedd erbyn 10:00.

Cyrraedd y tu allan i oriau

Y tu allan i oriau agor y dderbynfa, mae'r tîm Diogelwch ar gael ar gyfer rheiny sydd wedi trefnu eu bod nhw'n cyrraedd yn hwyr neu ar gyfer unrhyw argyfyngau.

Ystafell Rheoli Diogelwch

Cysylltu â ni

Llety unigol a grŵp