Ewch i’r prif gynnwys

Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Mae Gogledd Talybont a Phorth Talybont yn breswyliadau perffaith ar gyfer grwpiau mawr ac wedi’i leoli 20-30 munud o daith gerdded i ganol y ddinas.

Derbynfa

Mae derbynfa Porth Talybont a Gogledd Talybont yn Nhŷ Southgate:

Gogledd/Porth Talybont
Tŷ Southgate
Bevan Place
Caerdydd
CF14 3AT

Rhif ffôn: +44 (0)29 2087 6334 (Llun - Gwener 08:00 - 18:00)
Rhif ffôn: +44 (0) 29 2087 4660 (Llun - Gwener ar ôl 06:00 penwythnosau a gwyliau banc)

Amseroedd agor

DyddOriau agor
Dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc)

08:00 - 22:00

Dydd Sadwrn a dydd Sul

09:00 - 22:00

Cyrraedd a gadael

Mae allweddi ar gael i'w casglu ar ôl 15:00 ar y diwrnod rydych yn cyrraedd. Ar ddiwrnod eich ymadawiad dylid gadael ystafelloedd erbyn 10:00.

Cyrraedd y tu allan i oriau

Y tu allan i oriau agor y dderbynfa, mae'r tîm Diogelwch ar gael ar gyfer rheiny sydd wedi trefnu eu bod nhw'n cyrraedd yn hwyr neu ar gyfer unrhyw argyfyngau.

Ystafell Rheoli Diogelwch

Cysylltu

Llety unigol a grŵp