Ewch i’r prif gynnwys

Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Mae Gogledd Talybont a Phorth Talybont yn breswyliadau perffaith ar gyfer grwpiau mawr ac wedi’i leoli 20-30 munud o daith gerdded i ganol y ddinas.

Mae’r Gogledd Talybont yn cynnwys 972 ystafell wely sengl gydag ensuite. Yn ystod gwyliau’r Haf, gallwn gynnig tua 200 o ystafelloedd gwely sengl.

Mae Porth Talybont yn cynnwys 179 ystafell wely sengl gydag ensuite.

Cyfleusterau

Mae’r holl ystafelloedd mewn fflatiau ar gyfer chwech o bobl ac yn cynnwys mynediad i gegin/ardal fwyta sy'n cael ei rhannu. Mae’r gegin wedi’i osod â phopty, oergell, microdon, llestri a chyllyll a ffyrc. Mae cyfleusterau gwneud te a choffi ar gael ym mhob cegin.

Mae'r cyfleusterau sydd ar y safle yn cynnwys golchdy a pharcio am ddim. Gall fod daith gerdded fyr i’ch llety a neilltuwyd o brif faes parcio Gogledd Talybont a Phorth Talybont.

Mae haearnau smwddio, addaswyr a sychwyr gwallt ar gael o’r dderbynfa os oes angen.

Cyfeiriad

Gogledd/Porth Talybont
Tŷ Southgate
Bevan Place
Caerdydd
CF14 3AT

Rhif ffôn: +44 (0)29 2087 6165

Amseroedd allweddol

Mae’r dderbynfa yn Nhalybont (Tŷ Southgate) ar agor o 8.00yb hyd 10.00yh o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am Ŵyl y Banc) a 9.00yb hyd 10.00yh ar benwythnosau. Gallwch gasglu eich allweddu ar ôl 3.00yh. Tu allan i’r oriau hyn mae Diogelwch ar gael os ydych yn trefnu i gyrraedd yn hwyr neu ar gyfer argyfyngau.

Ystafell Rheoli Diogelwch

Ar y diwrnod gadael, dylech adael eich ystafelloedd erbyn 10:00yb heblaw bod trefniadau amgen wedi’u cytuno gyda’r Swyddfa Cynadleddau.

Cyswllt

Er mwyn wirio os oes llety ar gael, cysylltwch â’r Swyddfa Cynadleddau a bydd aelod o’r tîm yn hapus i’ch cynorthwyo.

Llety unigol a grŵp