Ewch i’r prif gynnwys

Bwthyn Birchwood

Mae Bwthyn Birchwood yn dŷ dwy ystafell wely, hunanarlwyo gydag ystafell astudio ar wahân.

 • Hunanarlwyo
 • Lolfa
 • Ystafell fwyta
 • Cegin
 • Ystafell ymolchi gyda bath a chawod
 • Un ystafell wely dwbl
 • Un ystafell wely gyda gwelyau bync
 • Ystafell astudio
 • Cwcer
 • Microdon
 • Tegell
 • Tostiwr
 • Haearn Smwddio
 • Llestri/cyllyll a ffyrc/offer
 • Sugnwr llwch
 • Dillad gwely
 • Tywelion
 • Teledu freeview gyda thrwydded wedi’i thalu
 • Pwynt cysylltiad rhwydwaith a mynediad Wi-Fi
 • Lle parcio car
 • Golchdy: ar y safle
 • Siop: Penylan
 • Archfarchnad: Rhodfa Colchester (Sainsburys)
 • Bwyd cyflym: Heol Wellfield
 • Bar: Heol Wellfield
 • Cyfleusterau chwaraeon: Ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored (MUGA) gan gynnwys tennis, pêl-rwyd, pêl fasged a futsal

Mae’r rhent, gan gynnwys y dreth cyngor, fel a ganlyn (rhaid talu am y cyfnod sydd yn cael ei gadw)

 • 1 Awst 2022 hyd 31 Gorffennaf 2023 – £1225 bob pedair wythnos

Yr isafswm aros yw pedair wythnos a’r uchafswm aros yw 52 wythnos.
Bydd angen taliad ymlaen llaw gychwynnol o bedair wythnos cyn cyrraedd.
Mae'r rhent yn daliadwy pedair wythnos ymlaen llaw drwy reol sefydlog.
Mae’r dreth cyngor a chyfleustodau wedi’u cynnwys yn y pris.

Mae mannau cysylltu â'r we a Wi-Fi Prifysgol Caerdydd ar gael ar gyfer aelodau staff cofrestredig / academyddion sy'n ymweld yn unig. Bydd angen i westeion sy'n dod gyda nhw gael côd o’r dderbynfa er mwyn eu galluogi i gysylltu â’r rhyngrwyd yn ddi-wifr.

Cyfeiriad

Bwthyn Birchwood
Neuadd y Brifysgol
Lôn Birchwood
Caerdydd
CF23 5YB

Cysylltwch â ni

I wirio argaeledd, cysylltwch â:

Swyddfa Llety

Am wybodaeth bellach am y llety, cysylltwch â:

Bwthyn Birchwood (Rheolwr Llety)

 • Telephone+44 (0)29 208 74615