Ewch i’r prif gynnwys

Campws y De

Mae yna ddau opsiwn llety ar gampws y De: Neuadd Senghennydd a Llys Senghennydd.

Mae’r lleoliadau wedi’u leoli yn agos iawn i ganol y ddinas.

Mae’r 102 o ystafelloedd yn Neuadd Senghennydd yn ddeiliadaeth sengl gydag ensuite. Mae’r ystafelloedd wedi’u rhannu mewn i fflatiau o niferoedd amrywio ac yn rhannu cegin/ardal fwyta.

Mae cyfleusterau gwneud te a choffi ar gael ym mhob ystafell ac yn cael eu hail gyflenwi yn ddyddiol.

Mae ystafelloedd yn Llys Senghennydd yn ddeiliadaeth sengl gyda chyfleusterau ystafell ymolchi a rannir. Mae yna dros 600 o ystafelloedd, gyda 30 ar gael dros yr Haf. Mae gan bob ystafell fynediad i ardal cegin gymunedol a chyfleusterau gwneud te a choffi yn yr ardal cegin ac yn cael eu hail gyflenwi yn ddyddiol.

Cyfeiriad

Derbynfa Llys Senghennydd
Heol Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4DS

Rhif ffôn: +44 (0)29 2087 5709

Amseroedd allweddol

Mae oriau’r dderbynfa rhwng 08:00-21:45 o ddydd Llun i ddydd Gwener a 09:00-21:45 ar benwythnosau a gwyliau banc. Os ydych yn cyrraedd tu allan i oriau’r swyddfa, cysylltwch â ni fel bod trefniadau arall yn gallu cael eu gwneud. Tu allan i oriau dderbynfa mae staff Diogelwch ar gael drwy ffonio ar gyfer rhai sy’n cyrraedd yn hwyr ac argyfyngau.

Ystafell Rheoli Diogelwch

Gallwch gasglu eich allweddi ar ôl 15:00.

Ar y diwrnod gadael, dylech adael eich ystafelloedd erbyn 10:00yb heblaw bod trefniadau amgen wedi’u cytuno gyda’r Swyddfa Cynadleddau.

Cyswllt

I wirio argaeledd, cysylltwch â’r Swyddfa Cynadleddau a bydd aelod o’r tîm yn hapus i’ch cynorthwyo.

Llety unigol a grŵp