Ewch i’r prif gynnwys

Sector breifat

Mae’r rhestrau/dolenni canlynol yn cael eu darparu ar gyfer dibenion gwybodaeth yn unig. Nid ydym yn argymell neu ardystio unrhyw landlordiaid/cwmnïoedd preifat.

Private sector housing

Asiantaethau gosod tai preifat

Mae yna nifer fawr o asiantaethau gosod tai preifat yng Nghaerdydd. Nodwch, bydd disgwyl i chi dalu ffi darganfod neu ffi weinyddol ar gyfer llety a ganfyddir drwy asiantaeth.

Fflatiau a gwasanaethir

Dewch o hyd i fflatiau a gwasanaethir ar gyfer arosiadau tymor hir a thymor byr: