Ewch i’r prif gynnwys

Llety ar gyfer ymwelwyr

Rydym yn cynnig amrywiaeth o lety i weddu eich anghenion, p’un a ydych yn ymweld â Chaerdydd ar gyfer dibenion busnes neu hamdden, neu a ydych yn academydd sy’n ymweld/ aelod o staff sy’n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Tu allan i Ogledd Talybont

Llety unigol

Gallwn gynnig amrywiaeth o ystafelloedd hunanarlwyo i unigolion neu grwpiau o unigolion sy'n dymuno dod i Gaerdydd at ddibenion hamdden neu at ddibenion eraill.

Tu allan i Neuadd y Brifysgol

Llety grŵp

Mae llety ar gael mewn nifer o leoliadau, y rhan fwyaf o fewn pellter cerdded rhwydd o ganol y ddinas. Ceir amrywiaeth o opsiynau, gan gynnwys hunanarlwyo a gwely a brecwast.

Talybont Cottages

Academyddion a staff sy'n ymweld

Mae amrywiaeth bychan o breswylfeydd y Brifysgol ar gael i academyddion a staff sy’n ymweld, sy’n cynnwys fflatiau a thai gydag un, dwy neu dair ystafell. Rydym hefyd yn darparu manylion llety’r sector preifat.