Ewch i’r prif gynnwys

Llety i academyddion sy'n ymweld

Rydym yn cynnig amrywiaeth o lety sy'n addas i'ch anghenion, p'un a ydych yn academydd gwadd neu'n aelod o staff sy'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd neu'n ymweld â Chaerdydd at ddibenion busnes neu hamdden.

Yr isafswm aros yw 2 ddiwrnod a’r uchafswm aros yw 52 wythnos.

Tu allan i Neuadd y Brifysgol

Llety grŵp

Mae llety grŵp ar gael mewn nifer o leoliadau, y rhan fwyaf o fewn pellter cerdded hawdd i ganol y ddinas.

Talybont Cottages

Llety tymor hir

Mae amrywiaeth bychan o breswylfeydd y brifysgol ar gael i academyddion a staff sy’n ymweld, sy’n cynnwys fflatiau a thai gydag un, dwy neu dair ystafell.