Ewch i’r prif gynnwys

Bythynnod Talybont

Mae gan y ddau fwthyn hunanarlwyo dair ystafell wely, a pharcio dynodedig.

 • hunanarlwyo
 • cegin/ystafell fwyta
 • lolfa
 • ystafell gotiau
 • un ystafell wely dwbl
 • dwy ystafell wely sengl (gall un ystafell gael ei wneud yn ystafell dau wely sengl)
 • ystafell ymolchi
 • dau le parcio wedi’u neilltuo
 • cwcer
 • microdon
 • tegell
 • tostiwr
 • haearn smwddio
 • llestri/cyllyll a ffyrc/offer
 • peiriant golchi dillad
 • sugnwr llwch
 • dillad gwely
 • tywelion
 • teledu freeview gyda thrwydded wedi’i thalu
 • mynediad diwifr i rwydwaith academaidd Caerdydd

Agosaf:

 • Siop: Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
 • Archfarchnad: Excelsior Way (Tesco Extra)
 • Cyfleusterau chwaraeon: Ar y safle

Mae’r ffioedd, gan gynnwys y dreth cyngor, fel a ganlyn (rhaid talu am y cyfnod sydd yn cael ei gadw):

 • 1 Awst 2021 i 31 Gorffennaf 2022 - £1270 bob pedair wythnos

Y lleiafswm aros yw pedair wythnos a’r mwyafrif aros yw 52 wythnos.
Mae angen taliad cychwynnol cyn cyrraedd.
Mae ffioedd preswylfeydd yn daliadwy pedair wythnos ymlaen llaw drwy reol sefydlog.

Mae mannau cysylltu â'r we a Wi-Fi Prifysgol Caerdydd ar gael ar gyfer aelodau staff cofrestredig / academyddion sy'n ymweld yn unig. Bydd angen i westeion sy'n dod gyda nhw gael côd o’r dderbynfa er mwyn eu galluogi i gysylltu â’r rhyngrwyd yn ddi-wifr.

Cyfeiriad

Heol Llys Tal-y-bont
Caerdydd
CF14 3AS

Cysylltwch â ni

I wirio argaeledd, cysylltwch â:

Swyddfa Llety

Am wybodaeth bellach am y llety, cysylltwch â:

Bythynnod Talybont (Rheolwr Preswylfeydd)

 • Telephone+44 (0)29 225 10592