Ewch i’r prif gynnwys

Deep Place

Mae Deep Place yn ddull cyfannol o greu lleoedd mewn modd cynaliadwy, sy’n canolbwyntio ar sut i greu mwy o leoedd a chymunedau sy’n gynaliadwy o ran economi, cymdeithas, yr amgylchedd a diwylliant.

Pontypool

Cafodd Deep Place ei ddatblygu gan Adamson a Lang, a chynhaliwyd ei astudiaeth gyntaf yn Nhredegar (2014), ac ers hynny mae tair astudiaeth bellach wedi’u cynnal yn y DU: Pont-y-pŵl (2016), Parc Lansbury (2017) a Llanymddyfri (2019).

Mae Deep Place ar sail y dybiaeth y dylai economi sy’n gweithredu’n iawn gyfrannu at gynaliadwyedd cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol lleoedd a chymunedau, yn hytrach na’i danseilio. Mae’r dull yn parhau i gael ei ddylanwadu'n gryf gan theorïau am eithrio cymdeithasol, theori pontio, agenda diwygio gwasanaethau cyhoeddus Total Place, ac economeg sylfaenol. Yn ei dro, mae’r agwedd am ddylanwadu ar y rhain hefyd.

Lawrlwythwch yr adroddiadau llawn

The Llandovery Deep Place Study: A Pathway for Future Generations

This report explores the question, ‘What type of economy and society do we need to create in Llandovery to achieve economic, social, cultural and environmental sustainability over the next generation?

Rethinking Growth: Toward the Well-being Economy

Dr Mark Lang and Professor Terry Marsden explore the growing academic and policy discussion about the economic, social, environmental and cultural desirability of economic growth.

All Around Us: The Pontypool Deep Place Study

This report sets out and further develops the Deep Place approach to sustainable place-making in Pontypool.