Ewch i’r prif gynnwys

Deep Place

Mae Deep Place yn ddull cyfannol o greu lleoedd mewn modd cynaliadwy, sy’n canolbwyntio ar sut i greu mwy o leoedd a chymunedau sy’n gynaliadwy o ran economi, cymdeithas, yr amgylchedd a diwylliant.

Pontypool

Cafodd Deep Place ei ddatblygu gan Adamson a Lang, a chynhaliwyd ei astudiaeth gyntaf yn Nhredegar (2014), ac ers hynny mae tair astudiaeth bellach wedi’u cynnal yn y DU: Pont-y-pŵl (2016), Parc Lansbury (2017) a Llanymddyfri (2019).

Mae Deep Place ar sail y dybiaeth y dylai economi sy’n gweithredu’n iawn gyfrannu at gynaliadwyedd cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol lleoedd a chymunedau, yn hytrach na’i danseilio. Mae’r dull yn parhau i gael ei ddylanwadu'n gryf gan theorïau am eithrio cymdeithasol, theori pontio, agenda diwygio gwasanaethau cyhoeddus Total Place, ac economeg sylfaenol. Yn ei dro, mae’r agwedd am ddylanwadu ar y rhain hefyd.

Lawrlwythwch yr adroddiadau llawn

The Llandovery Deep Place Study: A Pathway for Future Generations

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried y cwestiwn, ‘Pa fath o economi a chymdeithas sydd angen i ni eu creu yn Llanymddyfri i gyflawni cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol dros y genhedlaeth nesaf?

Dadansoddiad Economaidd-Gymdeithasol Trowbridge

Mae'r adroddiad byr hwn yn cynnig proffil economaidd-gymdeithasol o ardal Trowbridge sydd wedi'i lleoli yn ninas a sir Caerdydd, y gellir ei defnyddio fel sail ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.

Rethinking Growth: Toward the Well-being Economy

Dr Mark Lang and Professor Terry Marsden explore the growing academic and policy discussion about the economic, social, environmental and cultural desirability of economic growth.

All Around Us: The Pontypool Deep Place Study

This report sets out and further develops the Deep Place approach to sustainable place-making in Pontypool.