Ewch i’r prif gynnwys

Deep Place

Mae Deep Place yn ddull cyfannol o greu lleoedd mewn modd cynaliadwy, sy’n canolbwyntio ar sut i greu mwy o leoedd a chymunedau sy’n gynaliadwy o ran economi, cymdeithas, yr amgylchedd a diwylliant.

Pontypool

Cafodd Deep Place ei ddatblygu gan Adamson a Lang, a chynhaliwyd ei astudiaeth gyntaf yn Nhredegar (2014), ac ers hynny mae tair astudiaeth bellach wedi’u cynnal yn y DU: Pont-y-pŵl (2016), Parc Lansbury (2017) a Llanymddyfri (2019).

Mae Deep Place ar sail y dybiaeth y dylai economi sy’n gweithredu’n iawn gyfrannu at gynaliadwyedd cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol lleoedd a chymunedau, yn hytrach na’i danseilio. Mae’r dull yn parhau i gael ei ddylanwadu'n gryf gan theorïau am eithrio cymdeithasol, theori pontio, agenda diwygio gwasanaethau cyhoeddus Total Place, ac economeg sylfaenol. Yn ei dro, mae’r agwedd am ddylanwadu ar y rhain hefyd.

Lawrlwythwch yr adroddiadau llawn

FileDogfen

Astudiaeth Lle Dwfn Llanymddyfri: Llwybr ar Gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

15 Hydref 2019

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried y cwestiwn, ‘Pa fath o economi a chymdeithas sydd angen i ni eu creu yn Llanymddyfri i gyflawni cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol dros y genhedlaeth nesaf?

DownloadLawrlwytho

FileDogfen

Rethinking Growth: Toward the Well-being Economy

7 Medi 2017

Dr Mark Lang and Professor Terry Marsden explore the growing academic and policy discussion about the economic, social, environmental and cultural desirability of economic growth.

DownloadLawrlwytho

FileDogfen

All Around Us: The Pontypool Deep Place Study

20 Hydref 2016

This report sets out and further develops the Deep Place approach to sustainable place-making in Pontypool.

DownloadLawrlwytho