Ewch i’r prif gynnwys

All Around Us: Astudiaeth Deep Place Pont-y-pŵl

Mae Astudiaeth Deep Place Pont-y-pŵl yn ceisio pellhau datblygiad dull Deep Place o greu lleoedd cynaliadwy a ddatblygwyd gan yr Athro Dave Anderson a Dr Mark Lang.

Pontypool

Mae’r dull Deep Place yn cael ei wneud ar ran Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy gan Dr Mark Lang, a chafodd ei fabwysiadu am y tro cyntaf trwy gynnal astudiaeth achos o Dredegar, Blaenau Gwent yn ystod 2014.

Mae’r ail astudiaeth yng Nghymru wedi’i chynnal ym Mhont-y-pŵl, Torfaen, yn 2016.

Mae Deep Place yn ddull holistaidd o greu lleoedd cynaliadwy. Mae wedi’i wreiddio mewn pryder empeiraidd ynghylch sut i gyflawni mannau a chymunedau mwy cynaliadwy yn economaidd, yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol.

Mae’r dull yn parhau i gael ei ddylanwadu gan theorïau allgau cymdeithasol, theori trawsnewid, yr agenda diwygio gwasanaethau cyhoeddus ‘Total Place’ ac economeg gwaddoledig, ac mae’n ymdrechu i ddylanwadu ar y rhain wedi hynny.

Lawrlwythwch yr adroddiad llawn

FileDogfen

All Around Us: The Pontypool Deep Place Study

20 Hydref 2016

This report sets out and further develops the Deep Place approach to sustainable place-making in Pontypool.

DownloadLawrlwytho

FileDogfen

Rethinking Growth: Toward the Well-being Economy

7 Medi 2017

Dr Mark Lang and Professor Terry Marsden explore the growing academic and policy discussion about the economic, social, environmental and cultural desirability of economic growth.

DownloadLawrlwytho