Ewch i’r prif gynnwys

Deall sut i dyfu

Cryfhau sgiliau cynhyrchu bwyd sy’n deillio o blanhigion.

Mae gwybodaeth a sgiliau yn hanfodol wrth dyfu a chynhyrchu bwyd. Felly, mae sicrhau y byddant ar gael yn y dyfodol yn hanfodol ar gyfer systemau bwyd-amaeth gwydn.

Mae’r prosiect hwn yn ystyried sut i fodloni gofynion gwybodaeth ar gyfer cadwyni cyflenwi bwyd y dyfodol, gan ganolbwyntio ar achos cynhyrchu garddwriaethol. Bydd yn tynnu ar brofiadau rhyngwladol ac arbenigedd rhanddeiliaid i lywio strategaethau er mwyn gwella diogelwch bwyd yng Nghymru a’r tu hwnt.

Bydd canolbwyntio ar gynhyrchu garddwriaethol - tyfu ffrwythau a llysiau ar raddfa fawr - yn datgelu sut mae gwybodaeth yn cael ei rhannu drwy systemau bwyd-amaeth. Bydd hyn yn nodweddu risgiau prinder neu golli sgiliau hanfodol sy’n bygwth gwydnwch hirdymor, yng nghyd-destun diogelwch bwyd byd-eang. Bydd cymhariaeth ryngwladol yn llywio dadansoddiad o’r cyd-destun yng Nghymru i ddatgelu’r ffactorau llwyddiant sydd eu hangen i wneud newid sylweddol yn y ddarpariaeth sgiliau.

Nod yr ymchwil yw gwella gwydnwch gwybodaeth a sgiliau systemau bwyd-amaeth drwy lywio polisïau, theorïau ac arferion. Bydd yn cyfrannu at nodweddu sgiliau sy’n cael eu defnyddio mewn arferion cynhyrchu bwyd cyfoes. Y tu hwnt i elfennau penodol bwyd-amaeth, mae hyn yn mynd i’r afael â sut y mae gwaith diwydiannol yn cael ei ystyried yn draddodiadol fel gwaith sgiliau lefel isel. Drwy ddefnyddio safbwynt rhwydweithiol ynghylch sgiliau, bydd yn ystyried sut mae deunyddiau, gan gynnwys planhigion, yn effeithio ar lif gwybodaeth.

Mae'r prosiect yn dechrau ym mis Hydref 2018 dros gyfnod o dair blynedd. Caiff ei ariannu’n rhannol gan Brifysgol Caerdydd a Chronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Knowing to grow

Working Paper 1 The state of horticulture in the UK

1 April 2019

This briefing focuses on those growing fruit and vegetables – the edible or production sector. It summarises the most recent available data on the state of the sector, presenting a picture of its economic, social and environmental contributions.

PDF

The state of skills for UK horticulture

8 July 2019

This briefing focuses on the horticultural workforce, summarising the best available data on work and skills in the sector, including reported shortages.

PDF

What is the problem with horticultural skills in the UK?

8 July 2019

The nature of the challenge.

PDF

What will solve the problem with horticultural skills in the UK?

8 July 2019

Strategies for addressing the challenge.

PDF

Tîm y prosiect

Arweinydd y prosiect yw Dr Hannah Pitt, Cymrawd Ymchwil Sêr Cymru II yn y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, Prifysgol Caerdydd. Mentoriaid y prosiect yw’r Athro Terry Marsden a’r Athro Gillian Bristow

Image of flower

Dr Hannah Pitt

Research Associate (PLACE)

Email:
pitth2@caerdydd.ac.uk
Telephone:
(0) 29 2087 9632
Professor Terry Marsden

Yr Athro Terry Marsden

Professor of Environmental Policy and Planning

Email:
marsdentk@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5736
Gill Bristow

Yr Athro Gillian Bristow

Deon Ymchwil yn y Coleg Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Athro Daearyddiaeth Economaidd

Email:
bristowg1@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5388