Ewch i’r prif gynnwys

Ymddiriedaeth Glandŵr Cymru

Mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Glandŵr Cymru, mae’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn ymchwilio i sut mae’r cyhoedd yn elwa ar ddyfrffyrdd mewndirol Cymru a Lloegr.

Mae’r Ymddiriedaeth yn gyfrifol am 2000 milltir o gamlesi ac afonydd, yn ogystal ag adeiladau a nodweddion hanesyddol eraill. Mae’n adnodd sylweddol ar gyfer hamdden, trafnidiaeth, ymarfer corff a mwy.

Mae’r Cydymaith Ymchwil Dr Hannah Pitt yn ymchwilio i’r ffactorau cymdeithasol-ddemograffig a allai effeithio ar ddyfrffyrdd, ac yn ceisio amlygu sut gellir hwyluso lefelau ymglymiad uwch. Mae ei gwaith ymchwil yn ein helpu i ddeall manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol dyfrffyrdd, ac ym mha ffyrdd eraill y maen nhw o bosibl yn cyfrannu at leoedd a chymunedau cynaliadwy mewn ffordd gadarnhaol.

Arweinydd y Prosiect

Dr Hannah Pitt

Dr Hannah Pitt

Research Associate (PLACE)

Email
pitth2@caerdydd.ac.uk
Telephone
(0) 29 2087 9632