Ewch i’r prif gynnwys

Cydadwaith rhwng dwysedd, dyluniad a lles tuag at ddatblygu dinasoedd gwydn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dod ag arbenigedd academaidd, technegol a phroffesiynol amrywiol ynghyd i ddod o hyd i atebion i broblemau trefol cyfoes. Mae'r rhain yn deillio o faterion yn ymwneud â dwysedd a dyluniad, gyda phwyslais ar wella lles dinasyddion yn ne’r byd.

Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cape Town, Prifysgol y Dwyrain Canol Gwlad yr Iorddonen, Utopia Kathmandu, Prifysgol Loughborough a P + Studio mae'r prosiect yn ceisio deall a dadansoddi rôl dwysedd a dyluniad trefol mewn lles cyhoeddus ar gyfer datblygu a chynnal cymunedau a dinasoedd cydnerth.

Bydd y prosiect yn:

  • Datblygu methodolegau ar gyfer ffyrdd mwy cynaliadwy o ddylunio dadansoddiad data penodol i adeiladu cymunedau a dinasoedd gwydn
  • Trefnu gweithgareddau rhannu gwybodaeth rhwng partneriaid a rhanddeiliaid estynedig ar ddwysedd, dylunio a lles trefol
  • Llunio strategaethau ar gyfer grymuso dinasyddion wrth wneud penderfyniadau gan ganolbwyntio'n benodol ar aneddiadau anffurfiol

Mae'r cydweithrediad hwn yn seiliedig ar ddysgu a rhannu sefyllfaoedd aneddiadau anffurfiol mewn tair gwlad (Nepal, Gwlad yr Iorddonen, De Affrica) ac ymgysylltu ag arbenigwyr yn y DU. Mae'n edrych ar yr heriau y mae dinasoedd yn eu hwynebu wrth ddatblygu economïau ar groestoriad dwysedd trefol, dylunio trefol a lles y cyhoedd.

Ariennir y prosiect hwn gan yr Academi Beirianneg Frenhinol o dan Derfynau Peirianneg Ffrwd 9

Dr Abid Mehmood

Dr Abid Mehmood

Lecturer

Email
mehmooda1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6232