Ewch i’r prif gynnwys

Gwydnwch yn wyneb risgiau tirlithriad a achosir gan ddaeargryn yn Tsieina

Mae REACH yn gydweithrediad rhyng-ddisgyblaethol rhwng gwyddonwyr cymdeithasol, daearyddwyr dynol, daearegwyr a pheirianwyr sy’n ceisio deall gwydnwch a gwellhad cymunedau sy’n dioddef peryglon tirlithriad cyson a achosir gan ddaeargrynfeydd mawr.

Bydd y cydweithrediad, a ariennir gan NSFC, Cronfa Newton, NERC ac ESRC, rhwng y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy a’r State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection Athrofa Dechnoleg Chengdu, yn canolbwyntio ar adfer ar ôl Daeargryn Wenchuan yn 2008, lle mae’r marwolaethau a’r golled seilwaith a achoswyd gan dirlithriadau ar ôl y daeargryn wedi bod yn sylweddol.

Mae tirlithriadau yn parhau i ddigwydd am sawl blwyddyn ar ôl daeargrynfeydd mawr ac maen nhw’n parhau i effeithio ar gymunedau sy’n ceisio gwella o’r drychineb.  Mae gallu cymunedau i “fownsio’n ôl” ar ôl trychinebau mawr yn hanfodol er mwyn gwella tlodi a datblygiad economaidd. Yr enw am y broses hon yw “gwydnwch yn wyneb trychineb”, ac mae’n arbennig o bwysig yn Tsieina, gan fod ehangu economaidd a threfoli wedi gwneud Tsieina’n fwy agored i drychinebau mawr, gan gynnwys Daeargryn Wenchuan yn 2008.

Bydd y gwaith ymchwil a ariennir o’r newydd yn caniatáu i’r tîm ganolbwyntio ar ddeall y mecanweithiau sy’n rheoli ble a phryd mae tirlithriadau’n digwydd ar ôl daeargrynfeydd a’r prosesau sy’n achosi i dirlithriadau beryglu gwaith adfer.

Arweinydd y prosiect

Dr T.C. Hales

Dr T.C. Hales

Cyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy a Darllenydd

Email
halest@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4329

Tîm y Prosiect

Dr Yi Gong

Dr Yi Gong

Research Fellow

Email
gongy2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 29 2087 0955
Dr Brian MacGillivray

Dr Brian MacGillivray

Research Fellow

Email
macgillivraybh@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 29 2087 6132
Dr Robert Parker

Dr Robert Parker

Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol

Email
parkerr5@caerdydd.ac.uk