Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd i ymweld â ni

Rydym yn falch i groesawu grwpiau ysgol i gampws Parc Cathays drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Ymweliadau â’r campws

Mae ymweliadau â’r campws yn ffordd wych i fyfyrwyr ddysgu amdano, dysgu rhagor am fywyd myfyrwyr a gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am yr brifysgol.

Yn ystod ymweliad â'r campws bydd myfyrwyr yn derbyn y canlynol:

  • dau gyflwyniad yn cyffwrdd ag agweddau ar fywyd a phrofiadau myfyrwyr
  • taith o amgylch y campws o dan arweiniad myfyrwyr

Mae ymweliadau â’r campws yn bosibl drwy gydol y tymor. Cewch opsiwn o sesiwn fore neu sesiwn brynhawn.

Archebu nawr

Ebostiwch ni drwy schools@caerdydd.ac.uk.

Diwrnodau Agored

Gwyliwch ein fideo Diwrnod Agored.

Bydd ein Diwrnodau Agored nesaf yn cael eu cynnal ymlaen Dydd Gwener 5 Gorffennaf a Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf.

Cadwch eich lle nawr

Diwrnodau Agored yw’r cyfle perffaith i'ch disgyblion weld drostynt eu hunain sut beth yw bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, siarad â staff y gwasanaethau academaidd a phroffesiynol a chael ateb i'w cwestiynau.

Ebostiwch openday@cardiff.ac.uk os oes gennych ddiddordeb mewn dod â grŵp ysgol.

Ysgolion academaidd

Pan fydd amgylchiadau'n caniatáu, mae ein hysgolion academaidd yn aml yn cynnal digwyddiadau ar y campws ar gyfer athrawon a disgyblion mewn gwahanol gyfnodau allweddol. Chwiliwch am ein gweithgareddau ymgysylltu ag ysgolion a cholegau.

Yn ogystal â Diwrnodau Agored y Brifysgol, mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnal digwyddiadau arbennig i roi gwybodaeth. Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr, athrawon, ymgeiswyr a chynghorwyr gyrfaoedd gael dealltwriaeth fanylach o gyrsiau’r Ysgol a'r cyfleusterau sydd ar gael.

Taith rithwir

Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch ar daith rithwir o amgylch y campws a’r ddinas.