Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd i ymweld â ni

Fel arfer mae nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr unigol a grwpiau o ysgolion i ymweld â’n campws a dysgu rhagor am y Brifysgol mewn modd uniongyrchol ond, o ystyried yr amgylchiadau presennol, bydd y rhan fwyaf o'r digwyddiadau'n rhithwir am y tro.

Diwrnod Agored Rhithwir

Bydd ein digwyddiad agored rhithwir nesaf yn cael ei gynnal ar 18 Medi 2021 rhwng 10:00 a 15:00. Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i chi weld y cyfan sydd gan Brifysgol Caerdydd heb orfod cymryd cam o’ch cartref.

Cewch y cyfle i wylio ein cyflwyniadau a’n sesiynau gwybodaeth a gofyn cwestiynau i ni am bynciau fel ein cyrsiau, ein llety a’n gwasanaethau cymorth. Bydd rhagor o fanylion  i'w gweld yma.

Rydym wedi bod i ddiwrnodau agored yn y gorffennol ac rydym am iddo fod yn ddigwyddiad blynyddol yng nghalendr yr ysgol oherwydd llwyddiant ein hymweliadau. Mae'r diwrnodau agored wedi'u trefnu'n eithriadol o dda ac mae'r tîm cyswllt ysgolion yn wych. Mae'r cyfathrebu'n brydlon ac rydym bob amser yn cael rhaglenni ymlaen llaw. Mae ein disgyblion wrth eu bodd gan fod hyn yn eu galluogi i gynllunio eu diwrnod ymlaen llaw.

Adborth gan athro, Gorffennaf 2019

Bydd eich myfyrwyr yn cael cipolwg uniongyrchol ar fywyd yn un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain, ac yn gallu elwa ar:

  • cyflwyniadau academaidd
  • cyflwyniadau ar bynciau allweddol fel cyllid myfyrwyr, y broses ymgeisio, bywyd myfyrwyr a llety
  • taith campws rithwir
  • cyfle i ofyn cwestiynau i'n staff a'n myfyrwyr presennol.

Ysgolion Academaidd

Pan fydd amgylchiadau'n caniatáu, mae ein hysgolion academaidd yn aml yn cynnal digwyddiadau ar y campws ar gyfer athrawon a disgyblion mewn gwahanol gyfnodau allweddol. Chwiliwch am ein gweithgareddau ymgysylltu ag ysgolion a cholegau.

Yn ogystal â Diwrnodau Agored y Brifysgol, mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnal digwyddiadau arbennig i roi gwybodaeth. Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr, athrawon, ymgeiswyr a chynghorwyr gyrfaoedd gael dealltwriaeth fanylach o gyrsiau’r Ysgol a'r cyfleusterau sydd ar gael.

Taith rithwir

Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch ar daith rithwir o amgylch y campws a’r ddinas.