Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd i ymweld â ni

Mae nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr unigol a grwpiau o ysgolion i ymweld â’n campws a dysgu rhagor am y Brifysgol mewn modd uniongyrchol.

Diwrnod Agored Rhithwir

Cynhelir ein Diwrnod Agored nesaf ar-lein ddydd Gwener 3 Gorffennaf.Bydd y Diwrnod Agored Rhithwir hwn yn gyfle i chi brofi popeth sydd gan Brifysgol Caerdydd i'w gynnig o gysur eich cartref.

Cewch gyfle i wylio ein sgyrsiau a'n sesiynau gwybodaeth ac i ofyn cwestiynau i ni am bynciau fel ein cyrsiau, llety a gwasanaethau cymorth.

Bydd mwy o fanylion ar gael yn nes at yr amser, felly cofrestrwch nawr i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Rydym wedi bod i ddiwrnodau agored yn y gorffennol ac rydym am iddo fod yn ddigwyddiad blynyddol yng nghalendr yr ysgol oherwydd llwyddiant ein hymweliadau. Mae'r diwrnodau agored wedi'u trefnu'n eithriadol o dda ac mae'r tîm cyswllt ysgolion yn wych. Mae'r cyfathrebu'n brydlon ac rydym bob amser yn cael rhaglenni ymlaen llaw. Mae ein disgyblion wrth eu bodd gan fod hyn yn eu galluogi i gynllunio eu diwrnod ymlaen llaw.

Adborth gan athro, Gorffennaf 2019

Bydd eich myfyrwyr yn cael cipolwg uniongyrchol ar fywyd yn un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain, ac yn gallu elwa ar:

  • gyflwyniadau academaidd, arddangosfeydd ac arddangosiadau
  • cyflwyniadau ar bynciau allweddol fel cyllid myfyrwyr, y broses ymgeisio a bywyd myfyrwyr
  • teithiau campws dan arweiniad ein myfyrwyr presennol
  • gweld lletyau’r Brifysgol
  • cyfle i holi ein staff presennol a myfyrwyr.

Ysgolion Academaidd

Mae ein hysgolion academaidd yn cynnal digwyddiadau ar y campws ar gyfer athrawon a myfyrwyr mewn gwahanol gyfnodau allweddol. Porwch drwy ein gweithgareddau ymgysylltu ag ysgolion a cholegau.

Yn ogystal â Diwrnodau Agored y Brifysgol, mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnal digwyddiadau arbennig i roi gwybodaeth. Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr, athrawon, ymgeiswyr a chynghorwyr gyrfaoedd gael dealltwriaeth fanylach o gyrsiau’r Ysgol a'r cyfleusterau sydd ar gael.

Taith rithwir

Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch ar daith rithwir o amgylch y campws a’r ddinas.