Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd i ymweld â ni

Gwyliwch ein fideo Diwrnod Agored.

Diwrnodau Agored

Cynhelir ein Diwrnodau Agored nesaf ddydd Gwener, 30 Mehefin 2023 a dydd Sadwrn, 1 Gorffennaf 2023 o 9:00 tan 16:00.

Diwrnodau Agored yw’r cyfle perffaith i'ch disgyblion weld drostynt eu hunain sut beth yw bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, siarad â staff y gwasanaethau academaidd a phroffesiynol a chael ateb i'w cwestiynau. Byddwn yn estyn croeso cynnes i'r holl grwpiau ysgol sy'n gallu ymweld â ni ac yn cynnig cinio a lluniaeth am ddim i’r athrawon.

Os hoffech fynd i’n Diwrnod Agored ddydd Gwener 30 Mehefin, llenwch y ffurflen cadw lle i ysgolion.

Cadw eich lle nawr

Os oes gennych chi gwestiynau am y digwyddiad, neu os byddai’n well gennych ddod â grŵp ysgol ddydd Sadwrn 1 Gorffennaf yn lle hynny, cysylltwch â diwrnodagored@caerdydd.ac.uk.

Rydym wedi bod i ddiwrnodau agored yn y gorffennol ac rydym am iddo fod yn ddigwyddiad blynyddol yng nghalendr yr ysgol oherwydd llwyddiant ein hymweliadau. Mae'r diwrnodau agored wedi'u trefnu'n eithriadol o dda ac mae'r tîm cyswllt ysgolion yn wych. Mae'r cyfathrebu'n brydlon ac rydym bob amser yn cael rhaglenni ymlaen llaw. Mae ein disgyblion wrth eu bodd gan fod hyn yn eu galluogi i gynllunio eu diwrnod ymlaen llaw.

Adborth gan athro, Gorffennaf 2019

Ymweliadau â’r Brifysgol ar gyfer ysgolion

Byddwn yn cynnig cyfleoedd i grwpiau ysgol ymweld â'n campws yn 2023.

Bydd eich disgyblion yn cael cipolwg uniongyrchol ar fywyd yn un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain, ac yn gallu elwa ar:

  • Cyflwyniadau 'Cyflwyniad i Addysg Uwch' a 'Bywyd Myfyriwr'
  • teithiau tywys dan arweiniad myfyrwyr
  • cyfle i ofyn cwestiynau i'n staff a'n myfyrwyr presennol

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth a thrafod dyddiadau, anfonwch ebost at y tîm: schools@caerdydd.ac.uk.

Ysgolion academaidd

Pan fydd amgylchiadau'n caniatáu, mae ein hysgolion academaidd yn aml yn cynnal digwyddiadau ar y campws ar gyfer athrawon a disgyblion mewn gwahanol gyfnodau allweddol. Chwiliwch am ein gweithgareddau ymgysylltu ag ysgolion a cholegau.

Yn ogystal â Diwrnodau Agored y Brifysgol, mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnal digwyddiadau arbennig i roi gwybodaeth. Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr, athrawon, ymgeiswyr a chynghorwyr gyrfaoedd gael dealltwriaeth fanylach o gyrsiau’r Ysgol a'r cyfleusterau sydd ar gael.

Taith rithwir

Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch ar daith rithwir o amgylch y campws a’r ddinas.