Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd i ymweld â ni

Mae nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr unigol a grwpiau o ysgolion i ymweld â’n campws a dysgu rhagor am y Brifysgol mewn modd uniongyrchol.

Diwrnod agored

Mae croeso i ysgolion gadw lle ar gyfer grŵp yn ein Diwrnodau Agored i’r Brifysgol gyfan.

Llenwch ein ffurflen archebu grŵp ysgol i gael rhagor o wybodaeth a chadw lle ar gyfer ein Diwrnod Agored a gynhelir ddydd Sadwrn 26 Hydref 2019.

Roeddwn yn teimlo bod y digwyddiad wedi ei drefnu’n berffaith eleni. Roedd cael cyfle i siarad â staff/adrannau amrywiol dros ginio yn syniad gwych hefyd! Dysgais gymaint yn fwy am bethau nad oeddwn i wedi hyd yn oed wedi’u hystyried o’r blaen (os yw hynny'n gwneud synnwyr). Roedd yr holl staff yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt. Roedd y pecynnau athrawon a’r rhodd a gawsom ar ôl cinio yn syniad hyfryd hefyd! Diolch i chi am ddigwyddiad gwych.

Adborth gan athro, Ebrill 2018

Bydd eich myfyrwyr yn cael cipolwg uniongyrchol ar fywyd yn un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain, ac yn gallu elwa ar:

  • Gyflwyniadau academaidd, arddangosfeydd ac arddangosiadau
  • Cyflwyniadau ar bynciau allweddol fel cyllid myfyrwyr, y broses ymgeisio a bywyd myfyrwyr
  • Teithiau campws dan arweiniad ein myfyrwyr presennol
  • Gweld lletyau’r Brifysgol
  • Cyfle i holi ein staff presennol a myfyrwyr.

Ysgolion Academaidd

O bryd i'w gilydd, mae ein hysgolion academaidd yn cynnal digwyddiadau ar y campws ar gyfer athrawon a myfyrwyr mewn gwahanol gyfnodau allweddol. Edrychwch ar ein tudalennau cefnogaeth cwricwlwm i weld y digwyddiadau diweddaraf.

Yn ogystal â Diwrnodau Agored y Brifysgol, mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnal digwyddiadau arbennig i roi gwybodaeth. Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr, athrawon, ymgeiswyr a chynghorwyr gyrfaoedd gael dealltwriaeth fanylach o gyrsiau’r Ysgol a'r cyfleusterau sydd ar gael.

Taith rithwir

Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch ar daith rithwir o amgylch y campws a’r ddinas.