Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd i ymweld â ni

Diwrnodau Agored

Cynhelir ein Diwrnodau Agored cyntaf y flwyddyn ar ddydd Gwener 1 Gorffennaf a dydd Sadwrn 2 Gorffennaf. Mae Diwrnodau Agored yn gyfle perffaith i'ch myfyrwyr gael profiad uniongyrchol o sut beth yw bywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd, siarad â'n staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol, a chael ateb i'w cwestiynau. Byddwn yn estyn croeso cynnes i'r holl grwpiau ysgol sy'n gallu ymweld â ni ac yn cynnig cinio am ddim a lluniaeth i athrawon sy'n ymweld.

Os ydych yn bwriadu dod â grŵp o'ch myfyrwyr i'n Diwrnod Agored ar ddydd Gwener 1 Gorffennaf, cwblhewch y ffurflen archebu ysgol a bydd ein tîm yn cysylltu â chi i'ch helpu i gynllunio'r diwrnod.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod â grŵp ar ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf cysylltwch â opendays@caerdydd.ac.uk a byddwn yn cysylltu â chi.

Archeb eich lle

Ymweliadau â’r Brifysgol ar gyfer ysgolion

Byddwn yn cynnig cyfleoedd i grwpiau ysgol ymweld â'n campws yn y gwanwyn a'r hâf 2022.

Bydd eich disgyblion yn cael cipolwg uniongyrchol ar fywyd yn un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain, ac yn gallu elwa ar:

  • gyflwyniadau ar y broses ymgeisio, bywyd myfyrwyr, llety, astudio yng Nghaerdydd a pharatoi ar gyfer y brifysgol
  • teithiau o gwmpas y campws
  • cyfle i ofyn cwestiynau i'n staff a'n myfyrwyr presennol

Caiff y lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth a thrafod dyddiadau, cyflawnwch y ffurflen gais ac fe wnawn ni eich ateb cyn gynted â sy'n bosib.

Rydym wedi bod i ddiwrnodau agored yn y gorffennol ac rydym am iddo fod yn ddigwyddiad blynyddol yng nghalendr yr ysgol oherwydd llwyddiant ein hymweliadau. Mae'r diwrnodau agored wedi'u trefnu'n eithriadol o dda ac mae'r tîm cyswllt ysgolion yn wych. Mae'r cyfathrebu'n brydlon ac rydym bob amser yn cael rhaglenni ymlaen llaw. Mae ein disgyblion wrth eu bodd gan fod hyn yn eu galluogi i gynllunio eu diwrnod ymlaen llaw.

Adborth gan athro, Gorffennaf 2019

Ysgolion academaidd

Pan fydd amgylchiadau'n caniatáu, mae ein hysgolion academaidd yn aml yn cynnal digwyddiadau ar y campws ar gyfer athrawon a disgyblion mewn gwahanol gyfnodau allweddol. Chwiliwch am ein gweithgareddau ymgysylltu ag ysgolion a cholegau.

Yn ogystal â Diwrnodau Agored y Brifysgol, mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnal digwyddiadau arbennig i roi gwybodaeth. Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr, athrawon, ymgeiswyr a chynghorwyr gyrfaoedd gael dealltwriaeth fanylach o gyrsiau’r Ysgol a'r cyfleusterau sydd ar gael.

Taith rithwir

Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch ar daith rithwir o amgylch y campws a’r ddinas.