Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltwch â Chyswllt Ysgolion

Lles Myfyrwyr

Rydym yn gweithio gyda llawer o ysgolion a cholegau ac rydym wedi sefydlu cysylltiadau ag athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd ledled y DU.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cwestiynau neu ymholiadau cyffredinol, mae ein tîm Cyswllt Ysgolion bob amser yn fwy na pharod i’ch helpu.

Gall myfyrwyr hefyd sgwrsio'n fyw gyda staff ein Swyddfa Israddedig sydd ar-lein bob dydd Mercher rhwng 16:00 a 18:00 i sgwrsio am ymgeisio ac astudio yng Nghaerdydd.

Os ydych yn dymuno trefnu i aelod o'n tîm fynd i’ch Ffair Addysg Uwch / Gyrfaoedd neu i roi cyflwyniad am y Brifysgol yn eich ysgol neu goleg, defnyddiwch ein ffurflen archebu ar-lein neu cysylltwch â ni’n uniongyrchol:

Tîm Cyswllt Ysgolion

3ydd Llawr
Friary House
Heol y Brodyr Llwydion
Prifysgol Caerdydd
CF10 3AE