Ewch i’r prif gynnwys

Pam y dylech astudio gyda ni

star

1af yng Nghymru

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2023 ein rhaglen Iechyd Meddwl (BN) yw’r un orau yng Nghymru.

rosette

5ed yn y DU

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2023 mae ein rhaglen Nyrsio Iechyd Meddwl (BN) yn 5ed yn y DU.

globe

Rydym yn rhyngwladol

Rydym wedi ymrwymo i alluogi ein myfyrwyr i gael profiad dysgu rhyngwladol.

location

Ein lleoliad

Mae prif adeilad ein Hysgol yng nghalon ysbyty mwyaf Cymru – felly byddwch yn cael eich trochi mewn amgylchedd gofal iechyd go iawn o'r diwrnod cyntaf un.

tick

Caiff ein rhaglen ei hariannu

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer ein rhaglenni, os ydych yn bodloni ein gofynion cymhwysedd. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

building

Ein cyfleusterau

Mae ein hystafelloedd efelychu a’n cyfarpar blaengar yn adlewyrchu’r amgylcheddau gofal iechyd lle byddwch yn ymgymryd â lleoliadau gwaith, ac yn y pen draw, yn mynd yn eich blaen i fod yn weithwyr proffesiynol cymwys.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Baglor mewn Nyrsio (Gofal Iechyd) derbyniad y Gwanwyn (BN)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae nyrsys iechyd meddwl yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau i gefnogi a thrin pobl sy'n byw gyda neu'n profi problemau iechyd meddwl.

Baglor mewn Nyrsio (Gofal Iechyd) derbyniad yr Hydref (BN)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae nyrsys iechyd meddwl yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau i gefnogi a thrin pobl sy'n byw gyda neu'n profi problemau iechyd meddwl.

Ein sgwrs

Mae Tiwtor Derbyn Nyrsio Iechyd Meddwl (BN), Alex Nute, yn rhoi trosolwg o'r cwrs - o'r ffordd y caiff ei strwythuro, i roi cyngor ar sut i wneud cais.

Mae bod yn nyrs iechyd meddwl wedi caniatáu i mi ofalu am bobl pan fyddant yn fwyaf agored i niwed, cael cyfle i wneud gwahaniaeth a'u grymuso a'u cynorthwyo i newid eu bywydau. Dyna'r teimlad gorau yn y byd!
Rebecca Myfyriwr Nyrsio Iechyd Meddwl (BN)

Cyfleusterau a lleoliadau

Cewch glywed gan un o'n myfyrwyr

Mae Jodie, myfyriwr Nyrsio Iechyd Meddwl (BN) yn yr ail flwyddyn, yn sôn am ei phrofiad o astudio gyda ni.

Dwi wrth fy modd fy mod yn fyfyriwr nyrsio gan ei fod yn rhoi'r cyfle i mi ddysgu pethau newydd bob dydd. Mae hefyd wedi fy helpu i fod y person ydw i heddiw - rwy'n llawer mwy hyderus ac yn agored fy meddwl ac ni fyddaf byth yn cymryd unrhyw beth yn ganiataol o hyn ymlaen.
Jess Myfyriwr Nyrsio Iechyd Meddwl (BN)

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

LT1

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Flat 189

Fflat 189

Mae fflat 189 yn galluogi myfyrwyr i ymarfer sgiliau asesu a thrin mewn amgylchedd cartref.

Bwth Cyfathrebu

Yma, gall myfyrwyr ymarfer eu sgiliau cyfathrebu a sut maen nhw'n rhyngweithio gyda chleifion.

Ardal myfyrwyr

Man dynodedig i'r myfyrwyr ei ddefnyddio yn ystod seibiannau a cyn ac ar ôl darlithoedd.

Lolfa IV

Mae ein man hamdden a chaffeteria hefyd yn gartref i Undeb Myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan.

Llyfrgell Campws y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Ystafell ymarferol

Mae gennym lawer o ystafelloedd ymarferol lle y gall myfyrwyr ymarfer a datblygu eu sgiliau clinigol.

Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig

Ydych chi am ddewis cwrs sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn? Gyda chyrsiau hygyrch, darlithwyr ysbrydoledig, a gwneud ffrindiau oes, rhyddhewch eich potensial gyda ni a dechrau gyrfa y byddwch chi'n ymfalchïo ynddo.

Mwy i wylio

The following videos were created by staff and students to celebrate the Year of the Nurse and Midwife 2020.

Rhai o'n cynfyfyrwyr yn rhannu negeseuon arbennig gyda ni.

Negeseuon gan ein cynfyfyrwyr

Rhai o'n cynfyfyrwyr yn rhannu negeseuon arbennig gyda ni.

...drwy ddweud wrthym pam mae nhw'n caru bod yn fyfyrwyr nyrsio.

Bydd ein myfyrwyr yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys 2020

...drwy ddweud wrthym pam mae nhw'n caru bod yn fyfyrwyr nyrsio.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi dynodi mai 2020 yw Blwyddyn y Nyrs a'r Fydwraig.

Blwyddyn y Nyrs a'r Fydwraig 2020

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi dynodi mai 2020 yw Blwyddyn y Nyrs a'r Fydwraig.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

academic-school

Pob cwrs Nyrsio israddedig

Archwilio ein cyrsiau

Download icon

Lawrlwythwch lyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Gallai fod diddordeb gennych hefyd yn

Nursing students being taught

Nyrsio oedolion

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen yw’r un orau yng Nghymru ac yn 3ydd yn y DU.