Ewch i’r prif gynnwys

Pam y dylech astudio gyda ni

star

1af yng Nghymru

Mae prif adeilad ein Hysgol yng nghalon ysbyty mwyaf Cymru – felly byddwch yn cael eich trochi mewn amgylchedd gofal iechyd go iawn o'r diwrnod cyntaf un.

rosette

3ydd yn y DU

Our Children's Nursing programme is ranked 3rd in the UK by the Complete University Guide 2021

globe

"Rydym yn rhyngwladol

Rydym wedi ymrwymo i alluogi ein myfyrwyr i gael profiad dysgu rhyngwladol.

location

Ein lleoliad

Our main School building is situated in the heart of Wales’ biggest hospital – so you will be immersed in an actual healthcare environment from day one

tick

Caiff ein rhaglen ei hariannu

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer ein rhaglenni, os ydych yn bodloni ein gofynion cymhwysedd. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

building

Ein cyfleusterau" to "Our facilities

Mae ein hystafelloedd efelychu a’n cyfarpar blaengar yn adlewyrchu’r amgylcheddau gofal iechyd lle byddwch yn ymgymryd â lleoliadau gwaith, ac yn y pen draw, yn mynd yn eich blaen i fod yn weithwyr proffesiynol cymwys.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Baglor mewn Nyrsio (Plant) (BN)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

Ein sgwrs

Mae'r Tiwtor Derbyn Nyrsio Plant (BN), Martina Nathan, yn rhoi trosolwg o'r cwrs - o'r ffordd y caiff ei strwythuro, i roi cyngor ar sut i wneud cais.

Rwyf wedi dwlu ar yr amrywiaeth ogyfleoedd o ran lleoliadau, yn arbenniggyda POLO. Mae fy nghyfleoedd amswyddi’n edrych mor eang nawr!" to "I have loved the variety of placement opportunities I’ve been given, especiallywith POLO. My job opportunities nowlook so broad!
Billie Myfyriwr Nyrsio Plant

Cyfleusterau a lleoliadau

Cewch glywed gan un o'n myfyrwyr

Mae Adam, myfyriwr Nyrsio Plant yn yr Ail Flwyddyn (BN), yn sôn am ei brofiad o astudio gyda ni.

Pe bawn i'n gorfod disgrifio Prifysgol Caerdydd mewn tri gair 'fy mhenderfyniad gorau' fydden nhw.
Adam Myfyriwr Nyrsio Plant (BN)

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

"Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

LT1

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Flat 189

Fflat 189

Mae fflat 189 yn galluogi myfyrwyr i ymarfer sgiliau asesu a thrin mewn amgylchedd cartref.

Ystafell Sgiliau

Ein cyfleuster lle mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau fel Cynnal Bywyd Sylfaenol.

Ardal myfyrwyr

Ardal ddynodedig i'r myfyrwyr ei ddefnyddio yn ystod seibiannau a cyn ac ar ôl darlithoedd.

Lolfa IV

Mae ein man hamdden a chaffeteria hefyd yn gartref i Undeb Myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan.

Llyfrgell Campws y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Ystafell ymarferol

Mae gennym lawer o ystafelloedd ymarferol lle y gall myfyrwyr ymarfer a datblygu eu sgiliau clinigol.

Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig

Ydych chi am ddewis cwrs sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn? Gyda chyrsiau hygyrch, darlithwyr ysbrydoledig, a gwneud ffrindiau oes, rhyddhewch eich potensial gyda ni a dechrau gyrfa y byddwch chi'n ymfalchïo ynddo.

Mwy i wylio

Crëwyd y fideos canlynol gan staff a myfyrwyr i ddathlu Blwyddyn y Nyrs a'r Fydwraig 2020.

Rhai o'n cynfyfyrwyr yn rhannu negeseuon arbennig gyda ni.

Negeseuon gan ein cynfyfyrwyr

Rhai o'n cynfyfyrwyr yn rhannu negeseuon arbennig gyda ni.

...drwy ddweud wrthym pam mae nhw'n caru bod yn fyfyrwyr nyrsio.

Bydd ein myfyrwyr yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys 2020

...drwy ddweud wrthym pam mae nhw'n caru bod yn fyfyrwyr nyrsio.

The World Health Organisation has designated 2020 the International Year of the Nurse and the Midwife.

The Year of the Nurse and the Midwife 2020

The World Health Organisation has designated 2020 the International Year of the Nurse and the Midwife.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill o’r flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

screen

Our Children's Nursing (BN) programme

Ewch i'n tudalen rhaglen i gael gwybod am ofynion mynediad, ffioedd dysgu a mwy.

Lawrlwythwch lyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

Gallai fod diddordeb gennych hefyd yn

Nursing students being taught

Nyrsio oedolion

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen yw’r un orau yng Nghymru ac yn 3ydd yn y DU.

Student nurse taking notes

Nyrsio iechyd meddwl

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen yw’r un orau yng Nghymru ac yn 3ydd yn y DU.