Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth i Fyfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

Gall ein Bwrsariaeth i Fyfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio gynnig help i fyfyrwyr ifanc sy’n astudio heb gymorth rhwydwaith teuluol.

Pwy sy’n gymwys

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i fyfyrwyr fodloni pob un o'r meini prawf canlynol:

  • yn fyfyrwyr is-raddedig llawn amser
  • o dan 25 adeg dechrau’r cwrs
  • yn gymwys i gael eu hariannu fel myfyrwyr ‘cartref’
  • wedi dieithrio mewn modd na ellir ei gymodi oddi wrth y ddau riant biolegol neu fabwysiadol neu’r unig riant sy’n dal yn fyw, ac wedi cael asesiad gan Gyllid Myfyrwyr fel myfyriwr annibynnol oherwydd y dieithrio.

Mae’r ceisiadau hyn yn cael eu hystyried fesul achos.

Swm a ddyfarnwyd

Hyd at £3,000 ar gyfer cwrs tair blynedd arferol. Gallai'r taliad hwn fod ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Sut i wneud cais

Os ydych wedi nodi ar eich cais UCAS eich bod yn fyfyriwr sydd wedi ei ymddieithrio, byddwn yn eich gwahodd i wneud cais am y fwrsariaeth hon os ydych yn bodloni’r telerau ac amodau. Fel arall, gallwch lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais o fewnrwyd y myfyrwyr ar ôl i chi gofrestru.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynghylch y dyfarniad hwn, cysylltwch â’r Tîm Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau