Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth i Fyfyrwyr sy'n Ofalwyr

Mae'r Fwrsariaeth i Fyfyrwyr sy'n Ofalwyr yn cynnig cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr ifanc sy'n ofalwyr, am eu bod yn fwy tebygol o wynebu costau uwch a heriau mwy o ganlyniad i orfod ymdopi â rôl gofalwr ochr yn ochr ag astudio.

Pwy sy’n gymwys

Mae’r fwrsariaeth hon ar gyfer gofalwyr sy’n oedolion ifanc. Bydd gofalwyr sy'n gymwys yn cael eu hasesu fesul achos.

Swm a ddyfarnwyd

£3,000 dros gyfnod eich cwrs. Gellir gwneud y taliadau hyn ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Sut i wneud cais

Os ydych wedi nodi ar eich cais UCAS eich bod yn fyfyriwr sy’n ofalwr, byddwn yn eich gwahodd i wneud cais am y fwrsariaeth hon os ydych yn bodloni’r telerau ac amodau. Fel arall, gallwch lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais o fewnrwyd y myfyrwyr ar ôl i chi gofrestru.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynghylch y dyfarniad hwn, cysylltwch â’r Tîm Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau