Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr

Mae'r Fwrsariaeth i Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr yn cynnig cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr sy'n ofalwyr, am eu bod yn fwy tebygol o wynebu costau uwch a heriau mwy o ganlyniad i orfod ymdopi â rôl gofalwr ochr yn ochr ag astudio.

Bod yn gymwys

Mae’r fwrsariaeth hon ar gyfer Oedolion Ifanc Israddedig sy’n Ofalwyr sy’n:

  • Ymgymryd â chwrs amser llawn, israddedig wnaeth ddechrau ym mis Medi 2018 neu'n hwyrach.
  • Cymwys ar gyfer cyllid cartref y DU at ddibenion costau byw
  • 25 oed neu'n iau ar ddechrau’r cwrs

Bydd gofalwyr sy'n gymwys yn cael eu hasesu fesul achos.

Swm a ddyfarnwyd

£3,000 dros gyfnod eich cwrs. Gellir gwneud y taliadau hyn ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Rhagor o wybodaeth

I gael mwy o fanylion am y wobr hon, cysylltwch â Lena Smith.