Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr

Rydym yn rhoi bwrsariaeth gwerth £1,000 y flwyddyn academiadd i fyfyrwyr israddedig ag ôl-raddedig amser llawn sy'n ofalwyr ifanc.

Bod yn gymwys

I fod yn gymwys, mae’n rhaid bod y myfyrwyr:

  • yn fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig amser llawn a addysgir ac
  • o dan 25 oed ar adeg dechrau’r cwrs ac
  • yn gymwys i gael eu hariannu fel myfyrwyr ‘cartref’ ac
  • bod yn ofalwr di-dal i aelod o'r teulu neu ffrind sy'n dioddef gyda salwch neu anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu â chaethineb (addiction)

Mae rhaid cael tystiolaeth eich bod yn ofalwr ifanc gan ddarparu llythyr cefnogaeth ar bapur pennawd llythr neu e-bost swyddogol gan un o'r canlynol:

  • rhywun proffesiynol e.e. o'r ysgol, eich meddyg teulu neu gweithiwr meddygol proffesiynol neu
  • gweithiwr cefnogol neu grŵp cymorth i ofalwyr neu
  • tystiolaeth eich bod wedi derbyn Lwfans i Ofalwyr cyn dechrau eich cwrs

Os ni allwch ddarparu tystiolaeth o'r rhestr uchod, cysylltwch â Lena Smith i drafod ym mhellach.

Rhagor o wybodaeth

I gael mwy o fanylion am y wobr hon, cysylltwch â Lena Smith.