Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth wrth Adael Gofal

Rydym yn rhoi bwrsariaeth gwerth £1,000 y flwyddyn academiadd i ymadawyr gofal israddedig ag ôl-raddedig llawn amser.

Pwy sy’n gymwys

I fod yn gymwys, mae’n rhaid bod y myfyrwyr:

  • yn fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig amser llawn a addysgir ac
  • o dan 25 oed ar adeg dechrau’r cwrs ac
  • yn gymwys i gael eu hariannu fel myfyrwyr ‘cartref’ ac
  • yn ymadawyr gofal: Person ifanc sy’n gadael gofal yw rhywun sydd wedi bod yng ngofal eu hawdurdod lleol (ALl), neu wedi derbyn llety ganddynt am gyfnod o 13 wythnos o leiaf cyn cyrraedd 14 oed. Mae’n rhaid hefyd eu bod nhw heb gymodi â’u rhieni rhwng gadael gofal a chychwyn ar eu cwrs

Noder, os ydych wedi cael eich mabwysiadu, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth gadael gofal.

Os ydych yn cael y fwrsariaeth gadael gofal, byddwn hefyd yn eich enwebu ar gyfer pecyn graddio fydd yn cynnwys llogi’r wisg academaidd a phecyn o luniau.

Rhagor o wybodaeth

I gael mwy o fanylion am y wobr hon, cysylltwch â Lena Smith.