Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth Myfyrywr â Phrofiad Milwrol

Rydym yn sefydliad sy’n gyfeillgar i’r lluoedd arfog ac wedi ymrwymo i gefnogi cyn-aelodau ohonynt.

Rydym yn rhoi bwrsariaeth gwerth £1,000 y flwyddyn academiadd i fyfyrwyr israddedig ag ôl-raddedig llawn amser sydd â phrofiad milwrol.

Pwy sy’n gymwys

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i chi fod yn:

  • yn fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig amser llawn ac
  • yn gymwys i gael eu hariannu fel myfyrwyr ‘cartref’ ac
  • wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog Prydain ar sail amser llawn am bedair blynedd (nid fel cadet neu filwr wrth gefn) ac
  • dilyn cwrs ymhen pum mlynedd ar ôl gadael y fyddin

I gyflwyno cais, bydd angen i chi rhoi copi o’ch papurau rhyddhad i gadarnhau eich cymhwysedd.

Rhagor o wybodaeth

I gael mwy o fanylion am y wobr hon, cysylltwch â Lena Smith.