Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth Lluoedd Arfog

Mae Bwrsariaeth y Lluoedd Arfog yn galluogi cyn-filwyr i brynu eitemau ar gyfer eu haddysg, dalu costau teithio, neu ei defnyddio fel bond os ydynt am fyw mewn llety preifat.

Pwy sy’n gymwys

Myfyrwyr amser llawn sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog.

Swm a ddyfarnwyd

£1,000 yn ystod y semester cyntaf. Gellir gwneud y taliadau hyn ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Rhagor o wybodaeth

I gael mwy o fanylion am y wobr hon, cysylltwch â Lena Smith.