Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaeth Lluoedd Arfog

Mae Bwrsariaeth y Lluoedd Arfog yn galluogi cyn-filwyr i brynu eitemau ar gyfer eu haddysg, dalu costau teithio, neu ei defnyddio fel bond os ydynt am fyw mewn llety preifat.

Pwy sy’n gymwys

Myfyrwyr amser llawn sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog.

Swm a ddyfarnwyd

£1,000 yn ystod y semester cyntaf. Gellir gwneud y taliadau hyn ar ben Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd.

Sut i wneud cais

Os ydych wedi nodi ar eich cais UCAS eich bod yn gyn-filwr y Lluoedd Arfog, byddwn yn eich gwahodd i wneud cais am y fwrsariaeth hon os ydych yn bodloni’r amodau a thelerau. Fel arall, gallwch lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais o fewnrwyd y myfyrwyr ar ôl i chi gofrestru.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynghylch y dyfarniad hwn, cysylltwch â’r Tîm Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau