Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Cyfieithu (MA) Rhan-amser

Mae'r rhaglen hon yn cynnig hyfforddiant craidd mewn theori ac ymarfer cyfieithu, gan weithio gyda staff academaidd, cyfieithwyr proffesiynol, cyfieithwyr ar y pryd a chyflogwyr. Mae’r MA mewn Astudiaethau Cyfieithu wedi’i ddylunio i gydymffurfio â chanllawiau’r Rhaglen Meistr Ewropeaidd mewn Cyfieithu a gynhyrchwyd gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Cyfieithu’r Comisiwn Ewropeaidd.

This course offers knowledge and expertise for students wishing to pursue a career as professional translators in the public and private sectors, or wishing to pursue further study in translation. Training in translation also prepares you for careers in other language-related professions including journalism, public relations and language teaching.

Specifically, the programme aims to:

 • Facilitate a full understanding of the development of the discipline of translation studies and of the translation industry, and allow the pursuit of specialist or vocational interests within a general framework common to all students on the programme;
 • Acquaint you with the main theoretical issues in translation studies, and demonstrate how they have a bearing on your specialist area of study, be that the practical translation of literary, legal, medical or administrative texts, or the academic study of translation e.g. its theory and history, or the complex, cultural transactions it involves;
 • Develop a clear awareness of the problems of understanding and interpretation raised by the practice of translation through analysis of key texts in translation studies;
 • Promote the development of analytical, practical, evaluative, aesthetic and expository skills that will serve to address these problems in both applied and theoretical contexts;
 • Encourage the development of research skills specifically related to the your specialist area of interest in order, as appropriate, to prepare the theoretical and methodological groundwork for a dissertation or for an annotated translation project;
 • Foster skills in the balanced interpretation of the cultural and linguistic contexts for the practice of translation, in order to enable a solid grasp of the practical implications of political and cultural arguments in the context of translation studies;
 • Explore and promote the development of effective strategies for managing complex linguistic and cultural transactions.

Nodweddion unigryw

You will have opportunities to work with academic staff, professional translators and employers. You can work between any language pairing on a programme designed to comply with the European Master’s in Translation guidelines produced by the European Commission’s Directorate General for Translation.

Our curriculum is designed to offer training in translation that is normally applicable to any source and target-language pairing.

You will also have the opportunity to carry out work placements, honing your practical skills and gaining valuable experience.

The programme is aimed at students wishing to pursue a career as professional translators in both public and private sectors as well as in international institutions (such as the European Community and the United Nations) or those who are interested in translation as a basis to pursue a PhD in such disciplines as translation studies, comparative literature, cultural studies or history.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2019
Hyd2 blwyddyn
CymhwysterMA
FfurfRhan-amser
Ffyrdd eraill i astudio cwrs hwn
Cysylltu

Meini prawf derbyn

Candidates should possess or expect to obtain a relevant undergraduate languages degree at a minimum of upper second class honours (2:1) level.

This programme is particularly suitable for graduates in language, translation studies, literature and disciplines broadly conceived to have a humanities focus. Applicants with alternative undergraduate degree backgrounds will be given the opportunity to demonstrate that they possess the appropriate linguistic skills and competences for the programme in the context of the written language test and interview.

Non-native speakers of English are expected to have a recognised English-language qualification (e.g. IELTS with a score of 6.5 and no subsection below 5.5), as the minimum requirement to be invited to interview. Written and oral competence in English will also be tested at interview.

Note: International students pursuing part-time programmes of study are not eligible for Tier 4 (General Student) visas and must have alternative leave to remain in the UK if they intend to study at the University in person.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

The part-time MA Translation studies is two years long for the taught module stage (part one) with a dissertation module (part two), which is submitted in January the following year. It offers a balanced combination of theory and practice modules.

Part one consists of a range of modules, the majority of which are optional. However, two of the modules listed (MLT401 and MLT076) are 'core' modules and must be studied. You are required to study both of these and will study one in each year of your degree programme. 

Part Two of the course requires either a research-based dissertation of approximately 20,000 words or an annotated translation project comprising a translation of approximately 8,000 words in the source text and 12,000 words of reflective commentary.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught via lectures, seminar preparation and participation, independent reading, preparation of essays and presentations, feedback on essays and presentations, and revision for examinations.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the start of the course. You will retain this tutor throughout the two years.

All modules make extensive use of Learning Central, our Virtual Learning Environment, where you will find your course materials.

You will be given the chance to reflect on your abilities and performance through the Personal Development Planning module, available on Learning Central, through the Professional Development module that forms an integral part of the third semester experience, and through personal tutor meetings.

Feedback

You will be given written feedback for written coursework assignments, and generic class feedback for exams. 

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed mainly by essays and examinations. Other forms of assessment include seminar presentations, class tests, Annotated Translation Project (ATP) and Dissertation.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge and Understanding

 • Understand how the boundaries of knowledge and practice are advanced through Translation Studies research, and be able to deal with complex issues in translation both systematically and creatively, while demonstrating originality in addressing and solving problems.
 • Demonstrate a specialist knowledge of the latest scholarly research in the area of Translation Studies, as well as show an ability to reflect upon empirical and theoretical issues in a sophisticated manner; demonstrate conceptual understanding of, and evaluate critically, current research and advanced scholarship in the discipline.
 • Display a comprehensive understanding of translation strategies and techniques applicable to your own research or advanced practical scholarship.

Intellectual Skills

 • Evaluate translation theories and methodologies, developing critiques of them and, where appropriate, proposing new hypotheses or strategies.
 • Demonstrate an ability to appreciate and offer balanced assessments of arguments and theories, and present the findings and conclusions in the assessment essays and, as appropriate, the dissertation.
 • Demonstrate an ability to evaluate arguments and theories through reflective commentary in the practical translation exercises completed in Part 1 and, as appropriate, in the Part 2 annotated translation project.

Practical Skills

 • Analyse arguments in your written assignments and, as appropriate to the Part 2 assessment pathway chosen, demonstrate a capacity for independent research in the choice and execution of your dissertation topic.
 • Deploy appropriate translation strategies to produce translations, which meet professional standards.
 • Demonstrate a high level of proficiency in translation practice and critical reflection.

Transferable Skills

 • Demonstrate skills of communication and reflection through participation in seminars and through the creation of an independent translation portfolio.
 • Apply skills of independent research and/or practice to small and large-scale projects.
 • Evaluate evidence and sources in the context of a substantial and original research project.
 • Use IT e.g. the Internet, databases, translation software to develop translation skills.
 • Demonstrate a commitment to Lifelong Learning through engaging in the process of Personal Development Planning.

The programme is aimed at students wishing to pursue a career as professional translators in both public and private sectors as well as in international institutions (such as the European Community and the United Nations) or those who are interested in translation as a basis to pursue a PhD in such disciplines as translation studies, comparative literature, cultural studies or history.

Our graduates enter a variety of professions: freelance translation, in-house translation for a large corporation, PhD study, Government administration, University administration, a range of roles in large trans-national organisations such as the United Nations World Health Organisation.

As this programme is 3 years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan.  The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£3,675Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2019/20 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£8,675£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

As part of the optional Training Placement module, you will have the opportunity to carry out work placements, honing your practical skills and gaining valuable experience.