Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein cymuned ymchwil o academyddion ac ysgolheigion wedi ymrwymo i gynhyrchu ymchwil o'r radd flaenaf, ac rydyn ni wedi cynnal enw da iawn yn rhyngwladol am ragoriaeth.

O ddehongli trychineb a gwrthdaro, i ymchwiliadau o ideoleg a mudiadau cymdeithasol cyfoes,o symudedd a mudo i gyfieithu, diwylliant a pherfformiad; ac o ffilm, i lenyddiaeth, i'r nofel graffic, mae ein hymchwil yn archwilio rhychwant cyffrous ac amrywiol o bynciau.

Mae prosiectau cyfredol y staff yn cynnwys monograffau ar Zola ac addasu ar draws y cyfryngau; diwylliannau gweledol y Rhyfel Byd Cyntaf; cof diwylliannol a Rhyfel Cartref Sbaen; ystyr 1989 i hanes a diwylliant Ewrop; theatr, cyfieithu a mudo yn niwylliannau Prydain a’r Eidal, ac arwahanrwydd mewn diwylliannau gweledol Ysbaenaidd.

Rydyn ni wedi cael dros £800,000 o arian ymchwil rhwng 2008 a 2013 gan sefydliadau fel Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Chicago a chan sefydliadau Ewropeaidd fel Prifysgol Ymreolaethol Barcelona.

Mae llawer o sylw yn cael ei roi i ddarparu’r cyfleusterau a'r goruchwylio sydd ei angen ar fyfyrwyr ôl-raddedig i lwyddo i gwblhau ymchwil ôl-raddedig. Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd PhD ac MPhil llawn amser a rhan amser, gyda goruchwyliaeth ar gael ar draws amrywiaeth eang o bynciau ymchwil.

Diddordebau ymchwil

 • Cyfieithu, addasu ac amlgyfryngoldeb (yn enwedig addasu ar gyfer y radio)
 • Cyfieithu mewn perfformio/cyfieithu a pherfformio
 • Mynegi symudoledd ac ymfudo gan gynnwys diwylliannau teithio a thrafnidiaeth (mewn llenyddiaeth a ffotograffiaeth)
 • Llenyddiaethau, diwylliannau a hunaniaethau ôl-drefedigaethol a rhyngwladol
 • Diwylliannau a hunaniaethau ymylol a lleiafrifol
 • Astudio Ewrop sosialaidd ac ôl-sosialaidd
 • Astudiaethau cymharol ar gyrff anllywodraethol a’r gymdeithas sifil
 • Astudiaethau Žižek ac astudiaethau ideoleg
 • Dadansoddiadau diwylliannol Lacan (yn enwedig ffilm)
 • Diwylliannau poblogaidd yn enwedig ffuglen a ffilm am droseddu
 • Comics a ffuglen graffig

Effaith

Rydyn ni’n gweithio gyda sefydliadau fel yr Imperial War Museum, Llenyddiaeth Cymru, BRAND (Berlin), NUR (KOds) a Générale l'imaginaire (Lille), a sefydliadau rhaglennu diwylliannol a'r cyfryngau i lywio a llunio arddangosfeydd, ymgyrchoedd a gweithgarwch yn y cyfryngau.

Rydyn ni’n rhannu ein gwybodaeth: fe wnaethom ni gyd-gynhyrchu’r llwyfan cyhoeddi digwyddiadau byw digidol, Book Kernel; gwella hygyrchedd at waith Dylan Thomas drwy weithgaredd trosiadol amlieithog; a chychwyn cynllun llythrennedd triphlyg 'Mamiaith, Ail Iaith' ledled Cymru ar gyfer ysgolion mewn partneriaeth â CILT Cymru a Llenyddiaeth Cymru.

Rydyn ni’n gweithio’n lleol gyda nifer o gymunedau a sefydliadau i wneud ein mewnwelediadau ymchwil yn berthnasol ac o fudd i'r cymunedau lle’r ydyn ni ar waith.