Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Our research community of academics and scholars are committed to producing world-class research and we have maintained a strong international reputation for excellence.

From the interpretation of disaster and conflict, to investigations of ideology and contemporary social movements; from mobility and migration to translation, culture and performance; and from film, to literature, to the graphic novel, our research explores an exciting and diverse range of topics.

Current staff projects include monographs on Zola and adaptation across media; visual cultures of World War 1; cultural memory and the Spanish Civil War; the meaning of 1989 for European history and culture; theatre, translation and migration in British and Italian cultures, and otherness in Hispanic visual cultures.

We have received over £800,000 of research funding from 2008-2013, from organisations such as the Arts and Humanities Research Council, the Economic and Social Research Council, Welsh Government, the University of Chicago and from European institutions such as the Autonomous University of Barcelona.

Great attention is paid to providing postgraduate students with the facilities and supervision which the successful completion of postgraduate research requires. We offer full and part-time PhD and MPhil opportunities, with supervision available across a wide range of research themes.

Early career fellowships

We are currently accepting expressions of interest from potential applicants for 2020 Leverhulme Early Career Fellowships.

Mae ein cymuned ymchwil o academyddion ac ysgolheigion wedi ymrwymo i gynhyrchu ymchwil o'r radd flaenaf, ac rydyn ni wedi cynnal enw da iawn yn rhyngwladol am ragoriaeth.

O ddehongli trychineb a gwrthdaro, i ymchwiliadau o ideoleg a mudiadau cymdeithasol cyfoes,o symudedd a mudo i gyfieithu, diwylliant a pherfformiad; ac o ffilm, i lenyddiaeth, i'r nofel graffic, mae ein hymchwil yn archwilio rhychwant cyffrous ac amrywiol o bynciau.

Mae prosiectau cyfredol y staff yn cynnwys monograffau ar Zola ac addasu ar draws y cyfryngau; diwylliannau gweledol y Rhyfel Byd Cyntaf; cof diwylliannol a Rhyfel Cartref Sbaen; ystyr 1989 i hanes a diwylliant Ewrop; theatr, cyfieithu a mudo yn niwylliannau Prydain a’r Eidal, ac arwahanrwydd mewn diwylliannau gweledol Ysbaenaidd.

Rydyn ni wedi cael dros £800,000 o arian ymchwil rhwng 2008 a 2013 gan sefydliadau fel Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Chicago a chan sefydliadau Ewropeaidd fel Prifysgol Ymreolaethol Barcelona.

Mae llawer o sylw yn cael ei roi i ddarparu’r cyfleusterau a'r goruchwylio sydd ei angen ar fyfyrwyr ôl-raddedig i lwyddo i gwblhau ymchwil ôl-raddedig. Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd PhD ac MPhil llawn amser a rhan amser, gyda goruchwyliaeth ar gael ar draws amrywiaeth eang o bynciau ymchwil.

Diddordebau ymchwil

 • Cyfieithu, addasu ac amlgyfryngoldeb (yn enwedig addasu ar gyfer y radio)
 • Cyfieithu mewn perfformio/cyfieithu a pherfformio
 • Mynegi symudoledd ac ymfudo gan gynnwys diwylliannau teithio a thrafnidiaeth (mewn llenyddiaeth a ffotograffiaeth)
 • Llenyddiaethau, diwylliannau a hunaniaethau ôl-drefedigaethol a rhyngwladol
 • Diwylliannau a hunaniaethau ymylol a lleiafrifol
 • Astudio Ewrop sosialaidd ac ôl-sosialaidd
 • Astudiaethau cymharol ar gyrff anllywodraethol a’r gymdeithas sifil
 • Astudiaethau Žižek ac astudiaethau ideoleg
 • Dadansoddiadau diwylliannol Lacan (yn enwedig ffilm)
 • Diwylliannau poblogaidd yn enwedig ffuglen a ffilm am droseddu
 • Comics a ffuglen graffig

Effaith

Rydyn ni’n gweithio gyda sefydliadau fel yr Imperial War Museum, Llenyddiaeth Cymru, BRAND (Berlin), NUR (KOds) a Générale l'imaginaire (Lille), a sefydliadau rhaglennu diwylliannol a'r cyfryngau i lywio a llunio arddangosfeydd, ymgyrchoedd a gweithgarwch yn y cyfryngau.

Rydyn ni’n rhannu ein gwybodaeth: fe wnaethom ni gyd-gynhyrchu’r llwyfan cyhoeddi digwyddiadau byw digidol, Book Kernel; gwella hygyrchedd at waith Dylan Thomas drwy weithgaredd trosiadol amlieithog; a chychwyn cynllun llythrennedd triphlyg 'Mamiaith, Ail Iaith' ledled Cymru ar gyfer ysgolion mewn partneriaeth â CILT Cymru a Llenyddiaeth Cymru.

Rydyn ni’n gweithio’n lleol gyda nifer o gymunedau a sefydliadau i wneud ein mewnwelediadau ymchwil yn berthnasol ac o fudd i'r cymunedau lle’r ydyn ni ar waith.