Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Rydyn ni’n ymgysylltu â chymunedau lleol, ysgolion a sefydliadau partner i hyrwyddo manteision ieithoedd modern ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol.

Llwybrau at Ieithoedd Cymru

Llwybrau at Ieithoedd Cymru

Prosiect allgymorth Cymru gyfan yw Llwybrau Cymru sy'n hyrwyddo gwelededd, dewis a phroffil ieithoedd mewn ysgolion yng Nghymru.

Mentora myfyrwyr ieithoedd tramor modern

Mentora myfyrwyr ieithoedd tramor modern

Mae'r prosiect yn gosod israddedigion dethol mewn ysgolion lleol i fentora disgyblion TGAU.

Goethe Institut Llundain

Goethe Institut Llundain

Rydym yn codi proffil astudio Almaeneg trwy bartneriaeth â Goethe Institut Llundain.

Swyddfa addysg llysgenhadaeth Sbaen

Swyddfa addysg llysgenhadaeth Sbaen

Rydym yn gweithio gyda Swyddfa Addysg Llysgenhadaeth Sbaen i gefnogi myfyrwyr sy'n dysgu Sbaeneg.

Cynllun Addysgu Myfyrwyr

Cynllun Addysgu Myfyrwyr

Rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddi athrawon i'n hisraddedigion blwyddyn olaf trwy fodiwl dewisol.

Cysylltu â ni

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ymgysylltu, neu os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu perthynas gyda ni ac yr hoffech wahodd Myfyriwr sy’n Llysgennad Iaith neu aelod o'n staff academaidd i'ch ysgol, cysylltwch â ni:

Engagement