Ewch i’r prif gynnwys

Marchnata Strategol (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Dewch o hyd i’ch arbenigedd ym maes marchnata byd-eang gyda’n rhaglen sydd â phwyslais ar agweddau ymarferol.

tick

Professional accreditation

We're proud that our programme is a CIM (Chartered Institute of Marketing) accredited degree.

star

Change business for good

Address a contemporary business challenge in a public, private or third sector organisation with your live Marketing Management Project.

people

Industry insights

See marketing in action on company visits and from high-profile guest speakers.

academic-school

Yn gyfrifol yn gymdeithasol

Fel Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant cymdeithasol ochr yn ochr â datblygu economaidd.

Mewn marchnad fyd-eang orlawn, wedi’i dominyddu gan ddylanwadwyr, cynnwys a heip sy’n lledaenu ar wib, mae deunydd marchnata yn suddo i waelodion ffrydiau’r cyfryngau cymdeithasol.

O’r herwydd, mae galw am weithwyr proffesiynol ym maes marchnata sydd â’r gallu i gynllunio, creu strategaeth a gweithredu ymgyrchoedd creadigol ar ran sefydliadau rhyngwladol ar draws sefydliadau a sectorau.

Newid y byd yw ein busnes ni.

Mae ein cwrs MSc Marchnata Strategol yn rhoi theori ar waith. Byddwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer gyrfa fel gweithiwr proffesiynol ym maes marchnata tra’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i weithrediadau dydd i ddydd busnes lleol.

Os ydych yn llwyddo cael 60% neu fwy yn y rhan a addysgir o’r rhaglen, byddwch chi’n gymwys am interniaeth dros yr haf. Yr interniaeth hwn yn y diwydiant yw eich cyfle i roi’r theori ar waith a chymhwyso sgiliau’r Ysgol Busnes i gyd-destun proffesiynol. Cewch eich talu i wneud gwahaniaeth i gorff cyhoeddus, preifat neu drydydd sector. Mewn cydweithrediad â gweithwyr proffesiynol ym maes marchnata, byddwch chi’n darganfod ffyrdd newydd o wneud pethau trwy herio rhagdybiaethau, cymryd risgiau, a defnyddio eich dychymyg i gyflawni newid cadarnhaol. Dyma’ch cyfle hefyd i wrando a dysgu wrth i chi gaffael y sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i sicrhau swydd fel gweithiwr proffesiynol ym maes marchnata ar ôl graddio.

Fel arall, gallech ddewis cwblhau prosiect ymgynghori tîm byw mewn sefydliadau yng Nghaerdydd neu’r ardal gyfagos. Byddwch chi’n treulio dau fis yn dysgu am eu hamgylchedd gweithredu, yn dadansoddi eu heriau busnes ac yn dylunio atebion marchnata cyn cyflwyno eich cynigion i’w bwrdd rheoli. 

Er mwyn ategu’r prosiect byw hwn, bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd ac ymarfer yn defnyddio ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ac enghreifftiau o’r byd go iawn i’ch cyflwyno i’r datblygiadau diweddaraf ym maes marchnata a strategaeth. Byddwch yn dysgu am y cyfryngau digidol, ymddygiad defnyddwyr a sefydliadau, cyfathrebu integredig ac ymgyrchoedd cymdeithasol, i wneud yn siŵr bod gennych chi’r wybodaeth broffesiynol yn ogystal â’r sgiliau ymarferol i fod yn wahanol yn y farchnad swyddi i raddedigion.

 

Achrediadau

Cardiff Business School is accredited by AACSB international - The Association to Advance Collegiate Schools of Business.

“Y prosiect marchnata oedd y rhan o’r cwrs y gwnes i ei fwynhau fwyaf. Gwnaeth fy nhîm greu cynllun marchnata ymarferol a diddorol a gafodd ei gyflwyno i’r bwrdd mewn cyflwyniad ffurfiol.”
Jack McReavie MSc Marchnata Strategol

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB sydd â phwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either:

 • a 2:1 honours degree (GPA 3.0/4.0) in a relevant subject area such as business, marketing, or management to include a minimum of UK 60%/2:1, or equivalent, in at least 3 marketing modules (e.g. principles of marketing, marketing communications, consumer behaviour, relationship marketing) and a basic knowledge of mathematics, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or relevant professional experience evidenced by a reference.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The programme has two academic stages, leading to the award of a Master’s Degree. The programme is for full-time students and runs for one calendar year.

 • Stage 1 consists of eight modules (120 credits in total).
 • Stage 2 consists of a Marketing Project of 60 credits.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

This course is taught from September to June and you will take a range of core modules.

Upon successful completion of the taught phase you will proceed to the Marketing Project which takes the place of a traditional dissertation.

The Marketing Project aims to integrate and apply core marketing course concepts, skills and techniques holistically, experientially and in a self-guiding context in order to construct and present a complete marketing project report for an organisation based on a defined brief.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
ProjectBST24960 credydau
Strategic Marketing ManagementBST14115 credydau
Behavioural Aspects of MarketingBST14315 credydau
Research in Strategic MarketingBST14615 credydau
Integrated Marketing CommunicationsBST15015 credydau
Digital MarketingBST24015 credydau
Marketing MetricsBST24415 credydau
Marketing and SocietyBST24715 credydau
International MarketingBST24815 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Our internationally leading faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learnt from their most recent research into the classroom, giving you access to up to date real life examples and scenarios and critical business thinking.

Your teaching and learning resources will be provided and we will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and to make good use of the facilities provided.

Methods of teaching

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

In a lecture, the lecturer will mainly be giving an overview of a particular aspect of the module content (as well as opportunities for you to ask questions and be reflective), while in classes and workshops you will have an opportunity to practice techniques, discuss ideas, apply concepts and consolidate your understanding in the topic.

Sut y caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor at three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Postgraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback in relation to examinations following all examination periods and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

When undertaking the dissertation/project you are expected to meet regularly with your supervisor to review progress and discuss any questions. Your supervisor will be able to provide feedback on your research plan and drafts of your work as you progress.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • Grasp complex issues with confidence.
 • Ask the right questions of complex texts.
 • Have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically.
 • Identify and apply relevant data.
 • Develop practical research skills.
 • Propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence.
 • Communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech.
 • Sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases.
 • Work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time.
 • Work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving.
 • Use IT programmes and standard software packages, where appropriate.
 • Take responsibility for your own learning programme and professional development.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £14,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,700 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

No specific equipment is needed.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, cewch addysg fydd yn newid eich gyrfa gan academyddion o safon fyd-eang sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio eich ffordd o feddwl wrth i chi ystyried y byd busnes o ystod o safbwyntiau gwahanol.

Ar ein cwrs MSc Marchnata Strategol, byddwch yn elwa ar wybodaeth ac arbenigedd ein Tîm Gwella Gyrfaoedd. Maent yn barod ac yn aros i ganfod digwyddiadau a chyfleoedd i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Rydym wedi datblygu perthnasoedd sy’n amrywio o’r cwmnïau rhyngwladol mwyaf i’r microfusnesau lleiaf, a’r rhai hynny’n cynnwys amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol. Rydym yn defnyddio’r rhwydweithiau hyn i sicrhau gwerth i’n myfyrwyr, a hynny trwy sicrhau a threfnu’r canlynol:

 • interniaethau ac astudiaethau achos o’r byd go iawn
 • cydweithrediad â’n Hentrepreneuriaid Gwerth Cyhoeddus Preswyl
 • darlithoedd gwadd
 • tripiau maes a gweithdai.

Bydd y profiad amrywiol ac eang hwn yn helpu i hyrwyddo eich gyrfa ac yn dangos sut y gallwch wneud gwahaniaeth ar y daith.

This MSc aims to offer knowledge and expertise for a career in marketing in the UK or overseas in industry, commerce or the public sector, or to pursue further research for a PhD.

Graduates from this course have gone on to careers in digital marketing, tourism marketing, advertising, product development marketing, customer relationship management, etc.

Portrait of young man in suit
“Y peth gwych am fod yn Rheolwr Cleient yn Gartner yw nad oes unrhyw ddyddiau cyffredin. Gallai fod gen i weithdy cleient neu gyflwyniad, sesiwn ateb mewnol, ymchwil, treulio amser ar amcanion cleient ar gyfer digwyddiad, neu nifer o weithgareddau eraill. Mae astudio yng Nghaerdydd wedi datblygu fy sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau a sgiliau cyflwyno, ac mae pob un ohonynt yn ddefnyddiol bob dydd.”
Giacomo Corsini Rheolwr Cleient yn Gartner

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Scheme

The alumni discount is available for all master’s programmes in Cardiff Business School, as well as conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing, and master's programmes in clinical optometry, neuroimaging, education, global cultures, history, philosophy and translation.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Busnes, Marchnata


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.