Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth (MA)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Gwyliwch yr Athro Kenneth Hamilton yn sôn am gymuned ryngwladol yr Ysgol, sy’n ffynnu.

MA hwn yn gyfle i chi eich hun yn herio academaidd ac â doniau cerddorol, tra'n datblygu arbenigedd.

structure

Llwybrau arbenigol

Gallwch addasu eich astudiaethau i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfaol gan ddewis o blith Astudiaethau Perfformio, Cyfansoddi neu Gerddoriaeth.

rosette

Arbenigwyr yn addysgu

Arbenigwyr mewn Astudiaethau Perfformio, Cyfansoddi a Cherddoriaeth; arbenigwyr o fri rhyngwladol sy’n addysgu.

location

Byw ac astudio mewn dinas gerddorol

Caerdydd yw un o brifddinasoedd cerddorol mwyaf bywiog y DU, gyda chwmni opera cenedlaethol, a nifer o gerddorfeydd a chorau proffesiynol.

star

Gweithdai a dosbarthiadau meistr

Gweithdai, dosbarthiadau meistr a seminarau wedi’u cyflwyno gan gyfansoddwyr, cerddolegwyr a pherfformwyr proffesiynol.

Mae ein rhaglen MA Cerddoriaeth yn gyfle i chi herio’ch hun yn academaidd ac yn gerddorol, tra’n datblygu arbenigedd mewn perfformio, cyfansoddi neu astudiaethau cerddoriaeth.

Rydym yn rhoi pwyslais ar hyblygrwydd a dewis y myfyriwr. Byddwch yn gallu personoli cyfran sylweddol o’ch astudiaethau, gan deilwra’r rhaglen i fodloni’ch nodau o ran gyrfa a’ch dyheadau.

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd prifysgol a arweinir gan ymchwil a chael y cyfle i ymgysylltu ag ymchwil newydd gan ysgolheigion ym Mhrifysgol Caerdydd a thu hwnt.

Mae’r rhaglen hon yn addas i berfformwyr, cyfansoddwyr ac ysgolheigion cerddoriaeth sydd â diddordeb mewn datblygu eu maes arbenigedd, dysgu sgiliau gwerthfawr, ac archwilio cwrs astudio perthnasol.

Byddwch yn dilyn un o dri llwybr ar y rhaglen hon.

 • Perfformio

Wedi’i ddylunio ar gyfer perfformwyr sydd wedi ymrwymo i wella eu sgiliau fel offerynwyr a/neu gantorion, fel unawdwyr ac mewn ensembles.

 • Cyfansoddi

Bydd gennych y technegau a’r profiad ymarferol sydd eu hangen i fynd ar drywydd eich nodau creadigol eich hun hyd at lefel broffesiynol gyda hyder a dychymyg.

 • Astudiaethau Cerddoriaeth

Datblygwch sail gadarn mewn technegau a dulliau ymchwil ym maes Cerddoleg Hanesyddol, Dadansoddi Cerddoriaeth, Cerddoriaeth Boblogaidd ac Ethnogerddoleg, tra’n archwilio arddulliau a thraddodiadau cerddoriaeth gwahanol o ran eu safbwyntiau hanesyddol, dadansoddol a damcaniaethol.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cerddoriaeth

Mae ein Hysgol fywiog, sydd dan arweiniad y gymuned, yn cynnig hyfforddiant cerddorol trylwyr a chyfleoedd gwerthfawr i berfformio, cyfansoddi ac i astudio cerddoriaeth.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4816
 • Marker31 Heol Corbett, Cathays, Caerdydd, CF10 3EB

Meini prawf derbyn

Academic requirements:

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in music or other relevant subject area such as anthropology, cultural studies, film and media studies, history, politics, or philosophy, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements:

You will also need to provide:

 • two references, at least one of which should be an academic reference
 • a personal statement which
  • demonstrates your interest in the programme and your background in the field of study
  • states the name of the pathway you are interested in applying to - Composition, Music Studies, or Performance 
  • covers specific requirements for your chosen pathway (one of the following)
   • Composition - addresses your style and rationale for your compositions, looking at techniques, imagination and confidence in approach
   • Music Studies - information on your musical experience
   • Performance - discussion and evidence of your knowledge of performance, style, and technique
 • additional evidence for your chosen pathway
  • Composition - provide three notated scores in either Sibelius, Finale, or PDF. Audio links of these pieces would also be helpful but you will not be penalised if these cannot be provided
  • Music Studies - provide an essay which is the best example of your undergraduate work (in English or Welsh). The essay should be of 1500-2000 words about a specific topic (e.g., a composer, piece, musical practice) which demonstrates your knowledge of leading scholars, contemporary theories, and relevant literature in the field. The essay should include citations and a comprehensive bibliography. Unless discussing ethnography, narratives about musical experience should be in your personal statement rather than essay sample
  • Performance - provide a link to an online audition showing an unedited video performance of two contrasting pieces of music, with your face and hands visible at all times to show technique (performance evidence).

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application including all evidence you have provided and if you meet the requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

This is a two-year part-time programme covering a total of 180 credits.

Stage one

Modules taken vary according to the area of study chosen. All include basic music training via Research Skills and two core modules that are taken in the Autumn term (year one). These are: Disciplining Music (Musi Studies pathway) and Music Leadership and Public Engagement (Performance and Composition pathways).

Each pathway also includes specialised modules which are taken in the Autumn term (year two). These are: Practising Musicology, Studying Popular Music, Composition Portfolio, Doing Ethnomusicology and Closed Recital (subject to availability).

In addition, you choose from a large selection of optional modules in the Spring term (one in each year) which allow you to hone your interests.

Stage two

Modules in stage one are followed by a major project, relevant to your chosen pathway: a public recital (Performance), a thesis composition (Composition) or a musicological dissertation (Music Studies).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un byddwch yn cwblhau tua hanner eich modiwlau Cam Un (tua 60 credyd). Bydd y modiwlau a gymerwch yn dibynnu ar eich llwybr penodol. Cysylltwch â'r Ysgol i gael mwy o wybodaeth.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
MA Research SkillsMUT00110 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Music Leadership and Public EngagementMUT00320 credydau
Music Research in PracticeMUT00520 credydau
Closed RecitalMUT10230 credydau
Composition Portfolio 1MUT10615 credydau
Introducing Music StudiesMUT10830 credydau
20th and 21st Century MusicMUT20130 credydau
Postgraduate EnsembleMUT20230 credydau
Cultures of PerformanceMUT20430 credydau
The World of MusicMUT20630 credydau
Studio TechniquesMUT20830 credydau
Studying Musical MultimediaMUT21030 credydau
Teaching Music: techniques, disciplines and genresMUT21130 credydau
Music, Culture and PoliticsMUT21330 credydau

Blwyddyn dau

Ym mlwyddyn dau byddwch yn cwblhau ail hanner eich modiwlau Cam Un (tua 60 credyd) ynghyd â'ch elfen Cam Dau. Bydd Cam Dau yn cychwyn ym mis Mai / Mehefin gyda dyddiad cyflwyno terfynol ym mis Rhagfyr. Bydd y modiwlau a gymerwch yn dibynnu ar eich llwybr penodol. Cysylltwch â'r Ysgol i gael mwy o wybodaeth.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Thesis CompositionMUT30160 credydau
Thesis CompositionMUT30160 credydau
Public RecitalMUT30260 credydau
Public RecitalMUT30260 credydau
DissertationMUT30360 credydau
DissertationMUT30360 credydau
Music Leadership and Public EngagementMUT00320 credydau
Music Research in PracticeMUT00520 credydau
Closed RecitalMUT10230 credydau
Composition Portfolio 2MUT10715 credydau
Introducing Music StudiesMUT10830 credydau
20th and 21st Century MusicMUT20130 credydau
Postgraduate EnsembleMUT20230 credydau
Cultures of PerformanceMUT20430 credydau
The World of MusicMUT20630 credydau
Studio TechniquesMUT20830 credydau
Studying Musical MultimediaMUT21030 credydau
Teaching Music: techniques, disciplines and genresMUT21130 credydau
Music, Culture and PoliticsMUT21330 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching of academic modules is delivered primarily through seminars and small-group tutorials, and you will have the opportunity to develop your own interests through fieldwork, interdisciplinary study, and other areas of work.

Our regular series of workshops and masterclasses allow you to work directly with distinguished composers and performers.

You will be expected to attend and participate in a weekly Postgraduate Forum and to attend the School’s research lecture series, which attracts visiting speakers from around the world.

Performance

In addition to the academic modules delivered through tutorials and seminars, instrumental/vocal tuition is delivered on a one-to-one basis with your allocated instrumental/vocal tutor.  Instrumental/vocal teaching will total no more than 24 hours throughout the duration of the programme. In addition, you will be expected to pursue private reading, listening, instrumental/vocal practice, attend and participate in the seminars of the weekly Postgraduate Forum (including presentations) and John Bird research lectures. Attendance at all seminars and tutorials, including the Postgraduate Forum and John Bird lectures is compulsory.

You will also participate in a range of ensembles (e.g. University Orchestra / Choir, Contemporary Music Group) and will be required to perform in the Advanced Performance classes. You will have additional performance opportunities in the Wales Millennium Centre’s Glanfa Stage lunchtime concert series, and lunchtime concerts in our own Concert Hall.

Recital programmes will be your own choice made in consultation with your allocated instrumental/vocal tutor and the recital module leader ,who will also give formal approval of the proposed programmes.

The dissertation-equivalent Stage Two Public Recital requires a work composed within the last fifty years to be included. (Exceptions are made for those who may be period instrument specialists, e.g. Baroque flute.)

Composition

Teaching of the composition modules is via individual one-to-one tutorials. Teaching of the academic and technical areas of the discipline is delivered through tutorials and seminars (for each module).

Attendance at all seminars and tutorials is compulsory. You will be expected to pursue private study and participate in the seminars of the weekly Postgraduate Forum (including presentations), John Bird research lectures, and Composition Seminars.

For the Stage Two Thesis Composition Portfolio, you will be allocated a supervisor who will guide and advise during the Spring Semester through five 60-minute individual sessions.

Music Studies

Teaching of academic modules is delivered via tutorials and seminars (for each module). Attendance at all seminars and tutorials is compulsory. In addition, you will be expected to pursue private study and attend and participate in the seminars of the weekly Postgraduate Forum (including presentations) and John Bird research lectures.

For the Stage Two Dissertation, you will be allocated a supervisor who will guide and advise through a minimum of five 60-minute individual sessions.

Sut y caf fy asesu?

Performance

The taught modules are assessed in a variety of ways including:

 • Oral presentations
 • Ensemble performance
 • Musicianship examinations
 • Music editing (in musical notation)
 • Solo performance (involving an accompanist as required) in a 30-minute Closed Recital (Stage One) and a 45-minute Public Performance (Stage Two)
 • Printed programme with scholarly programme notes and performance diary (Stage Two).

Composition

The taught modules within the programme are assessed through the following:

 • Composition portfolios
 • Essays
 • Written reports and/or commentaries
 • IT computer-based notational assignments (incl. editing)
 • Oral presentations
 • Orchestrations.

Music Studies

The taught modules within the programme are assessed through the following:

 • Extended essays
 • Written reports
 • Field work, as needed
 • Oral presentations
 • Dissertation (12–15,000 words).

The opportunity to test knowledge and understanding will also be provided through reflective seminar participation reports.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading and listening lists. Your allocated personal tutor will be able to provide advice and guidance on module choices and you will have regular meetings with them.

For the stage two projects you will have a supervisor to monitor progress and provide individual consultations by arrangement.

Instrumental tuition for performance pathway students is fully funded by the School of Music on your principal study instrument, including accompaniment at recitals. You will receive 24 hour-long lessons over the duration of the course.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

You will receive written feedback on all assessments. The opportunity to test knowledge and understanding will also be provided through the weekly seminars of the Postgraduate Forum.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable discipline-specific skills, as well as employability, research, communication and presentation skills.

Performers will acquire specific skills, such as the practical and interpretative musical skills associated with your chosen instrument or voice, an understanding of the relationship between the history and practice of music, knowledge of repertoires and recent developments in performance practice, as well as participating in lecture-recital, public recital and ensemble recitals.

Composers can expect to acquire specific skills, such as knowledge and understanding of contemporary compositional techniques, IT skills in music notation inputting and editing, the ability to rehearse an ensemble, communicate musical intentions to performers via notation and written instructions, direct a rehearsal of your own composition as a conductor, and illustrate how established techniques of research and enquiry are used to create and interpret knowledge.

If you are following the music studies pathway, you will acquire specific skills, such as the ability to analyse and process  complex texts, ideas and concepts, develop different forms of academic writing, experience of oral and written presentations, gain an understanding of standard bibliographies, catalogues and other reference material in music, develop research techniques and choice of appropriate sources to aid individual research, undertake complex library-based research, undertake field work and interpret a range of quantitative and qualitative data.

“If anyone ever asks whether I have a ‘second home’, Cardiff will definitely be my answer. Although I had lived in Bath and London before, neither of them gave me the same impression as Cardiff has. Here, one can experience both the beauty of a British town and the prosperity of a national capital. To me, this means that I can concentrate on my studies, have a healthy and safety life, but without losing the opportunities to enjoy world-class arts, cultural and social events. These factors prompted me to come back here for my master degree.The School of Music has shown great care since the first day I received my offer. From visa, accommodation to financial supports, the school was always keen to help. Upon arrival, I received a comprehensive introduction to the course and the school. I was really surprised by all kinds of supports that are available to me, including personal tutoring, music-dedicated English sessions, and career advices for international students. Most important, I found the School open to all people, regardless of their age, backgrounds, and views. I was able to participate in a large variety of music activities, and to share my view in different academic occasions — all without worrying about doing or saying things ‘wrong’. This atmosphere is so precious for foreign students, and I still appreciate it everyday.”
Yue Zhuo (MA in Music 2016-17)

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2022/23 ar gael eto

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Costau ychwanegol

If you are on the Music Studies pathway you may choose to undertake fieldwork as part of your stage two Dissertation research. You will need to cover any fieldwork research costs.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ar wahân i brif offeryn perfformiwr, bydd unrhyw offer sydd ei angen yn cael ei gyflenwi gan yr Ysgol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd gan ein graddedigion sbectrwm eang o wybodaeth yn ymwneud â'r pwnc arbenigol ac amrywiaeth o sgiliau, gan eu gwneud yn ddeniadol iawn i ddarpar gyflogwyr a sefydliadau ymchwil. Gan baratoi ar gyfer, ac arwain tuag at, y PhD mewn Cerddoriaeth, mae'r MA wedi'i gynllunio i ddarparu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau uwch i raddedigion yn y maes astudio a ddewiswyd.

Dywedodd 93% o raddedigion 2010- 2013 a ymatebodd eu bod mewn gwaith amser llawn, gwaith rhan-amser, gwaith di-dâl neu hunangyflogaeth a/neu’n dal i astudio. Mae’r graddedigion hynny bellach yn gweithio mewn ystod o rolau, gan gynnwys cerddolegydd, gweinyddwr, rheolwr cerdd, cerddor llawrydd, swyddog datblygu ymchwil ac athro cerdd.

Mae ein cyfres flynyddol o sgyrsiau ar Yrfaoedd mewn Cerddoriaeth yn gyfle gwych i chi gwrdd â phobl broffesiynol mewn amryw feysydd fel perfformio, addysg cerddoriaeth, newyddiaduraeth cerddoriaeth, rheoli’r celfyddydau ac artistiaid, cynhyrchu a thrwyddedu, a chyfansoddi ar gyfer y cyfryngau.

"I cannot recommend the MA music programme at Cardiff University heartily enough. My year spent in Cardiff was one of the most academically nurturing times of my life. While the first term courses were especially helpful in providing some fundamental preparation for an academic future in musicology, the second term provided courses tailored to really interesting and diverse subdisciplines within musicology, which I found to be very engaging and intellectually stimulating. I believe that this structure is very balanced and facilitates more specialized study while not "skimping" on the more basic concepts of music scholarship. I also found the course leaders and lecturers to be incredibly supportive of my personal growth as a student and very willing to advise me in regard to various assignments. They were generous with their time and efforts to answer all of the MANY questions I had. I had a truly great experience completing the MA in music at Cardiff and, like I said, I cannot recommend it heartily enough."
Emily Masincup (MA in Music 2015-16)

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Gwaith maes

If you are on the Music Studies pathway you may choose to undertake fieldwork as part of your stage two Dissertation research. You will need to cover any fieldwork research costs.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Music


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.