Ewch i’r prif gynnwys

Addysg Feddygol (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd y rhaglen yn apelio at y rhai sydd am ymchwilio i hanfodion addysg effeithiol ar gyfer y proffesiynau iechyd mewn lleoliad deinamig, ysgogol a chefnogol.

certificate

Cwrs achrededig

Wedi'i achredu gan Academi yr Addysgwyr Meddygol. Wedi'i alinio â meini prawf hyfforddwyr GMC ac Advance HE y DU/Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch.

people

Diwrnodau addysgu trochol

Modiwlau dilynol gyda diwrnodau addysgu trochol sy'n hybu datblygiad ac yn cefnogi rolau a chyfrifoldebau arweinyddiaeth addysg.

academic-school

Perthnasol i'ch gwaith

Mae dyluniad y cyrsiau a’r tasgau asesu sy'n ymwneud â'ch gofynion ymarfer eich hun yn eich galluogi i ganolbwyntio ar feysydd pwnc sy'n berthnasol i'ch gwaith.

people

Rhannu arfer da

Y cyfle i astudio ochr yn ochr â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o gefndiroedd amrywiol i hyrwyddo dealltwriaeth a rhannu arfer da.

mortarboard

Hybu rhagoriaeth

Dewch i elwa ar ein hangerdd a’n harbenigedd hirsefydlog o ran cyrsiau addysg feddygol arweiniol sy'n integreiddio ymchwil ac ysgolheictod.

We are committed, through our MSc in Medical Education, to promoting excellence in learning and teaching for health professionals. Having established the first Masters in Medical Education in the UK, we continue to lead, providing innovative programmes for all medical, dental and health professionals who aim to professionalise the role of the clinician as teacher.

This course recognises the diverse, complex and challenging contexts of both those new to educator roles and responsibilities and those with considerable years of experience. The overall aim of the course is to develop a community of educators committed to promote improvements in both ‘what’ and ‘how’ we teach future healthcare professionals.

The course is highly practical and aims to model best practice in learning and teaching and draws upon a wide range of innovative approaches to learner support and development.  A comprehensive series of face-to-face modules will enable you to contribute to critical dialogues that promote deeper insights into educational theory and principles applied to clinical practice.  This allows ample time to reflect on your own practice and to share experience and new insights with colleagues.

The MSc component of the course, follows the successful completion of the modules. This component of the course will allow you to develop skills in designing and conducting an educational project, culminating in the submission of a dissertation. Many of the projects provide the basis for practical innovations in the workplace and can also extend engagement with and contribution to the wider medical education community.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

The course is suitable for all health professionals who have teaching, assessment, and related educational responsibilities, such as teachers, trainers, educational supervisors, course coordinators, clinical and college tutors. Applicants should hold an initial degree from an approved University, or other qualification/proof of educational ability. In your application you will need to demonstrate your interest/involvement in learning and teaching in healthcare contexts.

You will also need to provide a personal statement that is relevant to your application. Tell us why you wish to follow this programme, what benefits you expect to gain from it, and what skills and experience you possess that make you a suitable applicant. Please supply your statement as a PDF (500 words) and include the following questions as headings:
1. What experience do you have as a health professional?
2. Why do you wish to follow this course?
3. What experience do you have of teaching as a health professional?
4. What current involvement in teaching within your health profession do you have?

English Language Requirements
IELTS with at least 6.5 overall with a minimum of 6.0 in writing and 5.5 in all other subskills or equivalent.

There is no set application deadline but we allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend that you apply as early as possible.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The part time MSc course involves attending a series of Postgraduate Diploma modules and completion of a dissertation.  Modules usually involve attending two-day sessions in Cardiff every six weeks during the two academic years (September to June).  You will therefore spend about 23 days in Cardiff, 11 days during the first academic year and 12 days in the second academic year.  Once you have successfully completed the modules you will undertake an educational project culminating in the submission within 12 months of a dissertation.

The first session of each two-day unit is a synthesis of the previous module and the independent study period. This three stage process develops and clarifies understanding of the module topic, gives the opportunity and time to apply new concepts and skills, and concludes by allowing reflection on and sharing of experiences and insights with colleagues

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

The first academic year you will study Learning & Teaching in Clinical Education, Educational Media & Technologies, Assessing Learning and attend a student-led symposia on a contemporary issue in medical education (Practical Teaching Project).

Blwyddyn dau

The second academic year you will attend modules on Evaluating Courses, Research Skills, Contemporary Issues, and underatke the Practical Teaching Project.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching on the modules mainly takes place in small groups, which are facilitated by the core teaching team. There is the opportunity for discussions, debates, instructor presentations, tutorials, case studies and peer interactions designed to enhance learning in addition to guided and independent study. Participation, collaboration and practical application are key features of the course, and you will be encouraged to try out new approaches to learning and teaching.   Synthesising your knowledge and applying theory to practice within your own clinical teaching setting will be a central requirements of both formal assessments and formative work.  Opportunities to develop your team working and collaboration skills will be available through tasks, activities and general engagement in debate and exploration with tutors and peers.

The dissertation stage will require the completion of a small scale empirical or literature-based study. You will be allocated a supervisor to support your study following successful completion of the modules.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed in a variety of ways both to inform learning (formative) and to assess learning (summative) and all assignment tasks are linked to your educational practise  For example, typical assignments may relate to designing and producing some instructional media for a specific teaching need you identify, critically reviewing an assessment method you use, reflecting on your experience of participating in peer review of teaching, designing a research proposal for an educational project in your clinical teaching context.

Satisfactory standard in the modules is required for progress on to the dissertation.  This stage will require the completion of a small scale empirical or literature based study, culminating in the submission of a dissertation.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor who will support your progress on the course, monitoring your general progress, discussing relevant issues and providing advice, guidance and support.  There are a variety of practical tasks and activities to allow you to explore and discuss a range of educational issues and engage in a variety of group activities with tutors and peers. Personal tutors will comment on your reflective journal, and this exchange is an opportunity for you to engage in a dialogue about your educational roles, responsibilities and experiences in your clinical setting.

You will also be allocated a supervisor to support your study during the dissertation stage.

Feedback

You will receive written feedback on all your assignments and dissertation, in addition there are many opportunities throughout the course to receive peer and tutor feedback.

At the start of the course you will complete a practice assignment, designed to help you appreciate the nature of the course requirements and inform your learning/development. In addition you will receive formative feedback via learning contract activity, reflective journal entries, teaching observations, tutorials and peer review.

Module synthesis sessions will also often entail giving a brief report or presentation to colleagues about the relevance of a module to your own context; discuss specific educational challenges to inform improvements and educational change. 

During the dissertation component you will have an opportunity to receive feedback on the project design and draft dissertation chapters.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 The overall aims of the course are to help you:

 • Critically appraise both your own and others’ practice as clinical educators and educational leaders to enhance learning and teaching relationships with colleagues/trainees
 • Synthesise concepts in order to further enhance knowledge and understanding to initiate educational developments responsive to clinical education needs and challenges
 • Develop an ability to engage with research, scholarship and practice and deal with complexities, contradictions and gaps in the current evidence base.

More specifically the course aims to:

 • Develop and formally recognise experience, skills and leadership in clinical education
 • Provide an understanding of educational theories, methods and practice across the clinical professions that inform current educational practice
 • Promote critical self-awareness and reflection on educational practice to inform educational change
 • Develop educational skills as a clinical educator and educational leader
 • Illustrate your understanding of concepts by designing, planning and delivering learner-centred sessions employing a range of educational strategies/principles
 • Achieve an understanding of how to create effective change in healthcare education.
 • Provide skills to design, develop and critically analyse educational media and technologies in order to enhance the learning-teaching process
 • Promote a critical evaluation of the purpose, design, application and interpretation of a range of assessment methods available to clinical educators
 • Develop the educational skills required to provide constructive feedback to learners
 • Develop the knowledge and skills needed to be an educational evaluator in clinical contexts
 • Develop the skills required to design, implement and evaluate an educational event with coherence, integration and relevance
 • Provide an understanding of the philosophical orientations of educational research and a range of research methodologies to enable the selection and utilisation of appropriate strategies to design and conduct educational research.

The Master’s degree, while encompassing all of the above, aims to:

 • Innovate in clinical education through the design, implementation and evaluation of a small scale educational research project (empirical or literature-based).

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £3,850 £1,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,725 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Over 500 clinicians and other health professionals have joined our courses from around the world. Many graduates use the insights gained on the course to introduce innovations to their day to day teaching, whilst others go on to higher level roles and responsibilities to lead and promote excellence in learning and teaching at national and international levels.

Here’s what some of our alumni have to say about how the course has benefitted them professionally…

"A few months after completing the MSc, I was appointed as lead for the Cardiff University Diploma in Practical Dermatology (DPD). The DPD is an online distance learning course taken by 300 GPs each year with an annual budget of £1million. I now lead a coordinating team including 4 administrators and a learning technologist, as well as more than 80 external tutors. The comprehensive content of the Cardiff University Medical Education MSc, including modules covering assessment and course evaluation are proving useful on a daily basis.”
John Ingram, Dermatology Consultant, UK

"Since returning to Thailand where I am a general practitioner and a lecturer at the Faculty of Medicine at the Prince of Songkla University (PSU), I am delighted with the extent to which I have already been able to use the knowledge, skills and experiences gained at Cardiff in order to improve medical education here. I have set up the Thai Medical Education Interest Group to enable social networking among the medical community. I have also been collaborating with the Medical Education Unit at my medical school to develop the PSU Medical Education Resources website to provide easy access to reliable up to date medical education information. I am really proud of this initiative which has undoubtedly been underpinned by my learning gained through the MSc at Cardiff.”
Krishna Suvarnabhumi, GP, Prince Songkia University, Thailand

“It was an energizing course that reinforced my teaching skills and has dramatically boosted me both professionally and personally. The course is very well-designed and organised and is being taught by leading experts in this field. The programme staff were extremely supportive and recognised our diverse backgrounds. For all those reasons, I would strongly recommend this course to anyone planning to enhance his/her career as an educator in the field of health profession.”
Yaser Zeitoun, Dentist, UK

“Coming to Cardiff University for my MSc in Medical Education was one of the best decisions that I made. The MSc program is so well structured and designed that it really challenges you but doesn't get too overwhelming. Professionally it has made a tremendous impact on my career as an academician. I feel more confident now as a teacher and facilitator of learning. The MSc has really helped me to progress as an academic. I have been appointed as The Deputy Director of Quality Assurance for my institute and have been promoted as Head of Department and Associate Professor following my MSc from Cardiff. I owe a lot of this progression to my Masters from Cardiff University and to all the amazing tutors who were a privilege to learn from.”
Syed Hammad Hassan, Dentist, Pakistan

"I believe that the course will be career-altering if not life-changing. I have now been invited on to the education and training committee of the British Society for Surgery of the Hand (BSSH). We are currently developing a curriculum for hand surgery to use in collaboration with e-learning for health programmes. This is an exciting project, which a year ago I would never have dreamed of being able to be involved with.”
Jill Webb, Consultant Hand and Plastic Surgeon, UK

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Deintyddiaeth, Addysg, Gofal iechyd, Addysg meddygol a deintyddol, Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.