Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Ymunwch â'n hamgylchedd rhyngddisgyblaethol cefnogol sy'n cynhyrchu a'n rhannu ymchwil sy'n arwain y byd.

Gallwch gymryd rhan yn ein rhaglenni PhD amser llawn neu rhan amser. Maent yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref. Yr eithriad yw ein rhaglen PhD Ieithyddiaeth Gymhwysol (Astudiaethau Geiregol), sydd ar gael yn rhan amser yn unig, a sy'n cychwyn ym mis Hydref.

Rydym yn cynnig cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig yn:

Caiff myfyrwyr eu goruchwylio gan ymchwilwyr sy'n arweinwyr yn eu meysydd, ac maent yn mwynhau'r fantais o ymuno ag amgylchedd ymchwil mawreddog a dynamig gyda chefnogaeth dda, sy'n cynnwys cyfleusterau rhagorol.

Mae ymchwilwyr ôl-raddedig yn aelodau allweddol o'n cymuned gefnogol, fywiog a deallusol. Mae ein grwpiau darllen niferus, seminarau ymchwil, gweithdai a chynadleddau (nifer ohonynt wedi'u trefnu gan ymchwilwyr ôl-raddedig) yn darparu llwyfan cyffrous er mwyn arddangos cysyniadau newydd, dod o hyd i broblemau a rhoi cynnig ar syniadau newydd.

Hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o athrawon ac ychwilwyr addysg uwch

Learning to Teach Programme

Rydym yn darparu'r arbenigedd goruchwylio, cefnogaeth ddeallusol a'r cyfleusterau ymarferol er mwyn galluogi pob myfyriwr i lwyddo ac i weithio'n gynhyrchiol.

Mae gan fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig gyllideb sy'n eu galluogi i fynychu cynadleddau a digwyddiadau academaidd a rhyngweithio eraill. Yn ogystal, mae gan bob myfyriwr ymchwil ôl-raddedig yn yr Ysgol y cyfle i wneud cais i ddysg seminarau'r flwyddyn gyntaf israddedig yn eu maes.

Caiff myfyrwyr llwyddiannus eu cofrestru'n awtomatig ar gyfer ein rhaglen Learning to Teach Higher Education flaenllaw, sy'n cael ei gwblhau ochr yn ochr â'u hymchwil PhD.

Mae Learning to Teach yn fodiwl dwy flynedd lefel gradd meistr, sydd wedi'i gynllunio i gefnogi tiwtoriaid ôl-raddedig i ddatblygu eu sgiliau addysgu grwpiau bychain. Mae'r cynllun modelu yma - un o'r rhaglenni hynaf o'i faith yn y Du ar gyfer myfyrwyr PhD - wedi ei achredu ar lefel Cymrawd Cyswllt gan yr Academi Addysg Uwch (HEA) , y corff proffesiynol blaenllaw ar gyfer addysgu a dysgu addysg uwch yn y DU.

Wrth gwblhau'r modiwl yn llwyddiannus, mae ein myfyrwyr yn bodloni'r gofynion i ennill statws Cymrawd Cyswllt HEA. Mae'r statws hwn yn cynnig cydnabyddiaeth genedlaethol a rhyngwladol i ymrwymiad unigolyn i broffesiynoldeb ym maes addysgu a dysgu addysg uwch. Mae'n ased allweddol i'r rhai sydd am wneud cais ar gyfer swyddi academaidd.

Gallwch lawrlwytho llyfryn gwybodaeth er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y cynllun Learning to Teach.