Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Mathemateg

Rydym yn cynnig amgylchedd ôl-raddedig croesawgar a dynamig sy'n gyffrous, yn heriol ac yn fuddiol i’n myfyrwyr.

EnwCymhwysterDull
Mathemateg PhD, MPhil Amser llawn, Rhan amser
EnwCymhwysterDull
Mathemateg Bur PhD, MPhil Amser llawn, Rhan amser
Mathemateg Gymhwysol PhD, MPhil Amser llawn, Rhan amser
Tebygolrwydd ac Ystadegaeth PhD, MPhil Amser llawn, Rhan amser
Ymchwil Weithrediadol PhD, MPhil Amser llawn, Rhan amser
Enw
Algebras gweithredydd
Algorithmau ar gyfer problemau pacio bin un dimensiwn gyda goblygiadau archebu
Ar ffracsiynau parhaus aml-ddimensiwn
Brasamcan sbectrol
Brasamcanion gradd isel o fatricsau gyda ffocws ar ddulliau ystadegol
Canfod tsunami yn gynnar gyda thonnau disgyrchiant acwstig
Categoreiddiad brediau cyffredinol
Cohomoleg bwndel parhaus
Combinatorial optimisation
Connectivity of group C*-algebras
Cyfuniadeg
Cynwysiadau modiwlaidd hanner-ochrog a chymudwyr perthynol
Dadansoddiad mathemategol - Systemau dynamegol a theori sbectrol
Datblygu llwyfan ar gyfer rheoli gweithrediadau gofal iechyd sy’n sail i benderfyniadau strategol, tactegol a gweithredol
Dulliau mathemategol ar gyfer pontio graddfa: O systemau gronynnau rhyngweithiol i hafaliadau differol
Dylanwad cywasgadwyedd ar ddeinameg microswigod wedi’u mewngapsiwleiddio
Dylunio arbrofion mewn modelau atchweliad gydag arsylwadau cydberthynas
Dynamics of bubbles rising in viscoelastic fluids
Dysgu peirianyddol a chloddio data
Esblygiad rhyngwyneb mewn amgylchedd ar hap
Higher order analysis and bifurcation theory
Homogenisation of periodic problems in linear PDEs and non-linear elasticity
In silico modelling of parasite dynamics
Micro- and nano-scale statistical properties of rough engineering surfaces and their tribological properties
Modelling of sporting events using artificial intelligence and statistical methods for big data
Modelu addasol a gwneud y gorau o strwythurau cellog hyperelastig
Optimeiddio Lleoliad Gorsafoedd Gwefru ar gyfer Cerbydau Trydanol mewn Rhwydweithiau Ffyrdd
Problemau mewn dadansoddiadau lled-glasurol gyda phwyslais ar anhrefn cwantwm
Proper general decomposition for convection-diffusion equations
Rheoli llif hylif nwy o bell mewn piblinellau llorweddol
Sefydlogrwydd llif hylif dros arwynebau anffurf a symudol
Spectral approximation on metric graphs, on manifolds, and for systems of differential equations
Spectral element mimetic least squares PGD method
Symudiad cydgysylltiedig pysgod sy’n cyd-deithio ar hap
Theori aflinol tonnau disgyrchiant acwstig
Theori sbectrol gweithredwyr gwahaniaethol
Vertex algebras and lie theory
Ymbelydredd tonnau disgyrchiant acwstig gan wrthrych sy’n effeithio