Ewch i’r prif gynnwys

Tebygolrwydd ac Ystadegaeth

Mae Tebygolrwydd ac Ystadegaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Mathemateg (MPhil, PhD).

Mae’r arbenigeddau canlynol ar gael o fewn y maes ymchwil hwn:

 • Dadansoddiad beirniadol amlamrywedd
 • Dadansoddiad cyfres amser
 • Modelu ystadegol mewn ymchwil i’r farchnad
 • Y dyluniad arbrofol optimaidd
 • Optimeiddio stocastig byd-eang
 • Canfod pwynt newid
 • Dulliau tebygolrwydd wrth chwilio a theori rhif
 • Pysgodfeydd
 • Ystadegau meddygol
 • Meysydd ar hap
 • Cyllid mathemategol.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Photograph of Dr Jonathan Gillard

Dr Jonathan Gillard

Senior Lecturer in Statistics

Email:
gillardjw@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0619

Dylunio arbrofion mewn modelau atchweliad gydag arsylwadau cydberthynas

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Brasamcanion gradd isel o fatricsau gyda ffocws ar ddulliau ystadegol

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Arian

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol