Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg Gymhwysol

Mae Mathemateg Gymhwysol yn faes ymchwil lle gallwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Pensaernïaeth (MPhil, PhD).

Mae’r arbenigeddau canlynol ar gael o fewn y maes ymchwil hwn:

  • Lluosogi tonnau mewn cyfryngau inhomogenaidd
  • Homogeneiddiad
  • Mecaneg hylif
  • Mecaneg strwythurol a solet
  • Dadansoddiad rhifiadol a chyfrifiadureg gwyddonol
  • Modelu mathemategol cymhwysol
  • Effeithiau cof
  • Problemau gwrthdro
  • Trawsnewid hanfodol.

Mae’r Ysgol yn rhan o Bartneriaeth Portffolio EPSRC mewn Hylifau Cymhleth a Llifau Cymhleth, sy’n darparu cyllid sylweddol ar gyfer ymchwil yn y meysydd hyn.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Tim Phillips photograph

Yr Athro Tim Phillips

Head of School

Email:
phillipstn@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4194

Symudiad cydgysylltiedig pysgod sy’n cyd-deithio ar hap

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Dynamics of bubbles rising in viscoelastic fluids

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Spectral element mimetic least squares PGD method

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Modelu addasol a gwneud y gorau o strwythurau cellog hyperelastig

Bydd y prosiect hwn yn adnabod priodweddau mecanyddol hydrin i driniaeth mathemategol a llunio modelau mathemategol ffisegol realistig ar gyfer strwythurau cellog naturiol.

Canfod tsunami yn gynnar gyda thonnau disgyrchiant acwstig

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Sefydlogrwydd llif hylif dros arwynebau anffurf a symudol

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Algorithmau ar gyfer problemau pacio bin un dimensiwn gyda goblygiadau archebu

Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar broblemau pacio bin un dimensiwn gyda goblygiadau archebu.

Arian

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol