Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg Gymhwysol

Mae Mathemateg Gymhwysol yn faes ymchwil lle gallwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Pensaernïaeth (MPhil, PhD).

Mae’r arbenigeddau canlynol ar gael o fewn y maes ymchwil hwn:

  • Lluosogi tonnau mewn cyfryngau inhomogenaidd
  • Homogeneiddiad
  • Mecaneg hylif
  • Mecaneg strwythurol a solet
  • Dadansoddiad rhifiadol a chyfrifiadureg gwyddonol
  • Modelu mathemategol cymhwysol
  • Effeithiau cof
  • Problemau gwrthdro
  • Trawsnewid hanfodol.

Mae’r Ysgol yn rhan o Bartneriaeth Portffolio EPSRC mewn Hylifau Cymhleth a Llifau Cymhleth, sy’n darparu cyllid sylweddol ar gyfer ymchwil yn y meysydd hyn.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Yr Athro Tim Phillips

Yr Athro Tim Phillips

Head of School

Email
phillipstn@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4194

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Mathemateg.

Gweld y Rhaglen
Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi ein bod yn lansio cynllun gostyngiad i gynfyfyrwyr yn 2020 ar gyfer yr holl raglenni meistr a gynigir gan Ysgol Busnes Caerdydd, yn ogystal â nifer o gyrsiau trosi mewn pynciau sy’n cynnwys newyddiaduraeth, daearyddiaeth a chynllunio, ac ysgrifennu creadigol.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig